Dịch tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc chuẩn xác nhất

Chinese Education – Nhận dịch thuật tiếng Trung chuẩn LẤY NGAY, Dịch tất cả các lĩnh vực: Tài liệu chuyên ngành, văn bản, sách, đơn từ, hợp đồng …Do GIÁO VIÊN của trung tâm dịch
Xem chi tiết chất lượng: Dịch tiếng Trung tại Chinese

Chuyên mục: Dịch tiếng Trung

Bản dịch tiếng Đài Loan sang tiếng Việt : Phân tích chịu lực đường cáp quan sát từ xa

Bản dịch tiếng Đài Loan sang tiếng Việt : Phân tích chịu lực đường cáp quan sát từ xa

Đây là 1 đoạn tài liệu mà chúng tôi đã dịch 家望缆道受力分析 PHÂN TÍCH CHỊU LỰC ĐƯỜNG CÁP QUAN SÁT TỪ XA 4.5.2 缆道设计 Thiết kế đường cáp 水文缆道分为悬索缆道、悬杆缆道和吊船缆道,在实际应用中常选用悬索缆道 。根据实地勘察所选断面的地形条件,本工程家望站缆道拟采用悬索式缆道结构型式,采用平衡锤省力型开口游轮式架设方式 。在钢丝绳上与上循环索之间用自锁器动态联接,这样既保证了循环索不与主索摩擦,又使得上循环索垂度减少,提高了水深测量的精度 。缆道循环系统循环索的布设,采用开口游轮式。滑轮加工采用双绝缘方式,并加有防脱槽装置,以保证信号的可靠传输。 Đường cáp thủy …