Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao – Hán ngữ 2

Sau khi kết thúc khóa học tiếng Trung cơ bản(Hán ngữ 1). Bạn muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Trung(Hán ngữ 2). Hãy đến với chúng tôi để được đào tạo kỹ năng giao tiếp phản xạ tốt nhất.

Lớp học tiếng Trung Hán ngữ 2.

 

HÁN NGỮ 2(Luyện phản xạ) THỨ 2
NGÀY
12/1/2015
2-3-4- 5 -6
8H30
ĐẾN
10H
- Hán 02 (bộ 6 quyển)
HÁN NGỮ 2(Luyện phản xạ) THỨ 3
NGÀY
30/12/2014
3 – 5 – 7
18h
ĐẾN
19H30
- Hán 02 (bộ 6 quyển)
HÁN NGỮ 2(Luyện phản xạ) THỨ 6
NGÀY
26/12/2014
2 – 3-4 -5- 6
14h30-16h
- Hán 02 (bộ 6 quyển)  
HÁN NGỮ 2(Luyện phản xạ) THỨ 6
NGÀY
09/1/2015
2 – 4 – 6 10H-11h30 - Hán 02 (bộ 6 quyển)  

 Nội dung khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao – Hán ngữ 2=> http://chinese.com.vn/tieng-trung-giao-tiep-nang-cao.html

 

 

Từ khóa tìm trên Google: