Học tiếng Trung giao tiếp 2 nhanh – Hiệu quả chất lượng uy tín nhất Hà Nội LH 0989 543 912.Hãy gọi chúng tôi để có lớp học Tiếng Trung 2 tốt nhất . Nếu bạn nói tiếng Trung 2 chưa tốt hãy gọi cho chúng tôi.

Chủ đề : Cuộc hẹn Making an appointment:

A: 喂,你好.Hello.

B: 喂,文欣, 我是Mark。你今天晚上有没有空?Hello Xinwen, I’m Mark.Are you free time in this evening?

A: 我今天很忙,有事吗?Today I ‘m very busy, What thing?

B:我想请你吃饭。I want to invite you have for a meal.

A: 明天可不可以?Tomorrow?

B: 明天…..可以。那我晚上来接你。Tomorrow can.So, I will pick you up in the evening.

A: 好 . Ok.

B: 你想吃什么菜?What do you eat?

A: 你喜不喜欢吃中餐?Do you like China food?

B: 喜欢。我喜欢吃川菜和上海菜。Like.I like eat Chuan food and Shanghai food.

A: 那我们去吃川菜吧。So, We go to eat Chuan food

B: 好。明天见。Ok. See you tomorrow

A: 明天见。See you tomorrow.

liên hệ học tiếng trung

Các khóa học tiếng Trung theo các chủ đề nghe nói thực tế => Lớp buổi sáng =>http://chinese.com.vn/lop-nghe-noi-tieng-trung.html

Lớp buổi tối=>http://chinese.com.vn/nghe-noi-tieng-trung-giao-tiep.html
Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp

 

Từ khóa tìm trên Google: