Trăm họ của người Trung Quốc dịch sang tiếng Việt - Tieng Trung, Dạy tiếng Trung Quốc tại Trung tâm tiếng Trung CHINESE