Các mục chính trên website Trung tâm tiếng Trung Chinese

- Hướng dẫn Tự học tiếng Trung cho Người mới bắt đầu

- Các bài học tiếng Trung Chuyên ngành

- Tài liệu Luyện thi HSK

- Các Phần mềm, Ứng dụng học tiếng Trung

- Thông tin Tuyển dụng các ngành nghề liên quan đến tiếng Trung

- Giới thiệu Sách, Giáo trình, Từ điển tiếng Trung

**Các khóa học tiếng Trung tại TT Chinese, học Online, Gia sư, Dịch thuật, Phiên dịch...

** Ngoài ra còn các bài viết về cách học, kinh nghiệm, từ vựng, bài hát để phục vụ việc học tiếng Trung nhanh và tốt nhất cho các bạn