Bản dịch quy định về xuất, trả hàng tiếng Việt sang tiếng Trung

Dưới đây là bản dịch quy định về xuất, trả hàng lỗi đối với nhân viên tiêu thụ và bộ phận sản xuất từ tiếng Việt sang tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung Chinese bởi đội ngũ biên dịch viên chuyên nghiệp dịch chuẩn đúng theo nghành nghề lĩnh vực.

Bản dịch tiếng Trung định về xuất, trả hàng lỗi đối với nhân viên

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT, TRẢ HÀNG LỖI ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TIÊU THỤ VÀ BỘ PHẬN SẲN XUẤT

销售员、生产部门出货、退回不良品的规定

1, Đối với việc xuất hàng 出货

khi xuất hàng cho khách hàng, nhân viên tiêu thụ phải trực tiếp đi đến khách hàng khi giao hàng phải yêu cầu phía khách hàng kiểm tra hàng trước khi nhận nếu phát hiện hàng lỗi thì trả lại công ty nếu không kiểm tra khi nhận hàng thì khi phát sinh hàng lỗi khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm.

出货给客户时,销售员要亲自到客户处,交货时要求客户检查确认,如果发现不良品就退回公司,收货后货物发生不良由客户承担全部责任

2, Đối với hàng lỗi trả lại từ phía khách hàng. 对于从客户退回的不良品

Tất cả hàng trả lại phải có sự đồng ý của A hồng người phụ trách việc xuất hàng, hàng lỗi phải được phân tích rõ lỗi của khách hàng hay công ty sau đó mới nhận hàng về sửa

所有退回的货物必须得到出货负责人阿宏的同意,确认不良原因属于客户或公司责任后才收回修理

Khi xuất hàng cho khách hàng, khách hàng phải kiểm tra hàng nếu phát hiện hàng lỗi, công ty phải sửa lại hàng đó cho khách hàng, nếu khách hàng không kiểm tra khi nhận hàng sau đó phát sinh hàng lỗi lúc này khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với hàng lỗi đó, nhân viên tiêu thụ phụ trách khách hàng đó phải làm trực tiếp làm việc và xác nhận lỗi của khách hàng, nếu khách hàng có yêu cầu phải sửa lại thì phải trả chi chí cho việc sửa lại  hàng lỗi đó nếu khách hàng kiểm tra hàng ngay khi nhận hàng phát hiện hàng lỗi nhân viên tiêu thụ phải kiểm tra xem lỗi ở đâu và báo cho bộ phận sản xuất để bộ phận sản xuất tìm hiểu nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan,

交货时客户要检查确认,如果发现不良品就退回公,收货后货物发生不良由客户承担全部责任,负责其客户的销售员要直接跟客户沟通,并确认客户的责任,如果客户要求修理不良品,请客户确认承担修理费用。如果交货时发现不良品,销售员要确认不良状况,并通知生产部门调查不良原因和相关人员的责任

3, Đối với hàng lỗi khách hàng trả lại 对于从客户退回的不良品

Đối với khung từ 5 bộ trở lên trưởng bộ phận sản xuất ( Akiệt) phải đăng lên nhóm chung của công ty và tìm cách khắc phục hàng lỗi đó.

车架不良数量5个以上时,生产部门负责人阿杰要发布在公司群组,并研究克服方案。

Hưng yên, ngày 13 tháng 05 năm 2019

兴安,2019年05月13日

TỔNG GIÁM ĐỐC总经理

.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments