Động từ li hợp trong tiếng Trung là gì ? Cách sử dụng các động từ thông dụng

Động từ li hợp trong tiếng Trung cực kì thông dụng, chính vì thế nắm vững cách sử dụng những động từ này giúp bạn học tiếng Trung tốt hơn, Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết cụ thể cách dùng của động từ li hợp nhé !

Bài viết đề cập đến nội dung sau: ⇓

I.Động từ li hợp là gì?

Là những động từ có kết cấu vô cùng đặc biệt, bản thân động từ này bao gồm kết cấu động từ + tân ngữ, chính vì thế mà có cách sử dụng khác biệt hẳn so với những động từ thông thường khác.

Đặc điểm lớn nhất của động từ li hợp đó chính là không thể trực tiếp mang tân ngữ vì kết cấu của nó đã bao gồm tân ngữ.

Một số động từ li hợp thông dụng thường dùng trong giáo trình Hán ngữ 1, Hán ngữ 2 và Hán ngữ 3:

跳舞tiàowǔKhiêu vũ
毕业bìyètốt nghiệp
失业shīyèthất nghiệp
住院zhùyuànnhập viện
散步sànbùdạo bộ
上课shàngkèlên lớp
下课XiàkèTan học
游泳yóuyǒngbơi lội
下雨xià yǔmưa
起床qǐchuángthức dậy
睡觉ShuìjiàoĐi ngủ
帮忙bāngmánggiúp đỡ
发烧fāshāosốt
生气shēngqìtức giận
生病shēngbìngbị bệnh
洗澡XǐzǎoTắm giặt
请假Qǐngjiàxin nghỉ phép
唱歌chànggēhát hò

II.Cách sử dụng động từ li hợp

1. Động từ li hợp (AB) khi mang tân ngữ có hai trường hợp sau:

TH1:Tân ngữ đặt giữa động từ li hợp: A + Tân ngữ + (的) B

1. 他生了你的气。(Tā shēng le nǐ de qì). Anh ấy tức giận vì cậu.

2. 你可以帮我的忙吗?(Nǐ kěyǐ bāng wǒ de máng ma?). Bạn có thể giúp tôi được không?

TH2:Tân ngữ đứng trước động từ li hợp nhưng phải đi kèm với giới từ: 介词 +Tân ngữ +AB

1. 我们晚上没有跟他见面。(Wǒmen wǎnshang méiyǒu gēn tā jiànmiàn). Chúng tôi buổi tối không gặp anh ấy.
2. 这次是你错了,你应该向他道歉。(Zhè cì shì nǐ cuòle, nǐ yīnggāi xiàng tā dàoqiàn). Lần này cậu sai rồi, cậu nên xin lỗi anh ấy.

2. Động từ li hợp khi kết hợp với bổ ngữ thời lượng có hai trường hợp như sau

TH1 :   Khi biểu thị động tác đang tiến hành và duy trì trong thời gian bao lâu,bổ ngữ thời lượng như三个小时,十年…thường đặt giữa động từ li hợp:

A (了) + Bổ ngữ + (的+) B

1. 我洗了半小时的澡。(Wǒ xǐ le bàn xiǎoshí de zǎo). Tôi đã tắm nửa tiếng đồng hồ.

2. 他们散了一会儿步。(Tāmen sàn le yīhuǐ’r bù). Họ đi dạo được một lúc rồi.

TH2:Khi biểu thị động tác đã hoàn thành được một khoảng thời gian nào đó, không mang nghĩa kéo dài, bổ ngữ thời lượng thường đặt sau động từ li hợp:

AB + Bổ ngữ (+了)

1. 我姐姐毕业三年了。(Wǒ jiějie bìyè sān nián le). Chị tôi tốt nghiệp ba năm.

2. 他们离婚一年多了。(Tāmen líhūn yī nián duō le). Họ đã ly hôn hơn một năm.

3. Động từ li hợp không thể trực tiếp mang bổ ngữ trình độ “得”:

1. 他唱歌得很好。(X)

Tā chànggē de hěn hǎo.
Anh ấy hát rất hay.

2. 他游泳得很好。(X)
Tā yóuyǒng de hěn hǎo.
Anh ấy bơi rất giỏi.

Có thể sửa theo 2 cách sau:

C1:

Chủ ngữ + động từ + tân ngữ + động từ + 得 + Bổ ngữ trạng thái

CN + V + O + V + 得 + Bổ ngữ

Lặp lại động từ li hợp:

1. 他唱歌唱得很好。(Tā chàng gē chàng de hěn hǎo). Anh ấy hát rất hay.

2. 他游泳游得很好。(Tā yóuyǒng yóu de hěn hǎo). Anh ấy bơi rất giỏi.

C2:

Chủ ngữ +  tân ngữ + động từ + 得 + Bổ ngữ trạng thái

CN + O + V+ 得 + Bổ ngữ

1. 他歌唱得很好。(Tā gē chàng de hěn hǎo). Anh ấy hát rất hay.

2. 他泳游得很好。(Tā yǒng yóu dé hěn hǎo). Anh ấy bơi rất giỏi.

4. Động từ li hợp khi đi kèm với 了,着,过 thường sử dụng như sau:

Khi động từ mang 着,过: 

A + 着+ B; A +过 + B

ví dụ:

1. 他们俩正吵着架,你去劝劝吧。(Tāmen liǎ zhèng chǎo zhe jià, nǐ qù quàn quàn ba). Hai người họ đang cãi nhau, cậu mau đi khuyên họ đi.

2. 她从来没跟男人跳过舞,有点不好意思。(Tā cónglái méi gēn nánrén tiàoguò wǔ, yǒudiǎn bù hǎoyìsi). Cô ấy chưa từng khiêu vũ với con trai, nên cảm thấy có chút ngại ngùng.
Khi động từ mang了:

+Biểu thị động tác đã hoàn thành, 了 thường đặt sau động từ li hợp:

ví dụ:

1. 我们吃完饭以后,一起去散了半个小时步。(Wǒmen chī wán fàn yǐhòu, yīqǐ qù sàn le bàn gè xiǎoshí bù). Họ sau khi ăn xong cơm thì cùng nhau đi dạo nửa tiếng.

+Biểu thị sự thay đổi của trạng thái, 了 thường đặt sau động từ li hợp:

1. 他们吃完饭以后出去散步了。(Tāmen chī wánfàn yǐhòu chūqù sànbùle). Họ sau khi ăn cơm xong thì đã ra ngoài đi bộ rồi.

5. Hình thức lặp lại của động từ li hợp là AAB chứ không phải ABAB như động từ thông thường

帮帮忙 /Bāng bāng máng/ cứu giúp

打打球 /Dǎ dǎ qiú/ Chơi bóng

见见面 /Jiàn jiàn miàn/ gặp

散散步 /Sàn sàn bù/ đi dạo

VD:

1. 我常常聊聊天,上上网。(Wǒ chángcháng liáo liáotiān, shàng shàngwǎng). Tôi thường xuyên nói chuyện phiếm, lên mạng.

6. Đại từ nghi vấn, bổ ngữ động lượng thường đặt giữa động từ li hợp, không đặt đằng sau động từ li hợp

1. 你看现在是十点了,还睡什么觉!(Nǐ kàn xiànzài shì shí diǎn le, hái shuì shénme jiào!) Bây giờ đã là mười giờ rồi, cậu còn ngủ gì nữa!

2. 他这星期加几次班了?(Tā zhè xīngqi jiā jǐ cì bānle?) Tuần này cậu tăng ca mấy lần rồi?

7. Một số động từ li hợp thường gặp:

 • 聊天 /Liáotiān/ Tán gẫu
 • 结婚 /Jiéhūn/ Kết hôn
 • 谈话 /Tánhuà/ Nói chuyện
 • 见面 /Jiànmiàn/ Gặp mặt
 • 操心 /Cāoxīn/ Lo lắng
 • 离婚 /Líhūn/ Ly hôn
 • 跑步 /Pǎobù/ Chạy bộ
 • 放假 /Fàngjià/ Nghỉ phép
 • 鼓掌 /Gǔzhǎng/ Vỗ tay
 • 道歉 /Dàoqiàn/ Xin lỗi
 • 打架 /Dǎjià/ Đánh nhau
 • 发火 /Fāhuǒ/ Tức giận
 • 考试 /Kǎoshì/ Kiểm tra
 • 毕业 /Bìyè/ Tốt nghiệp
 • 上班 /Shàngbān/ Đi làm
 • 下班 /Xiàbān/ Tan làm
 • 爬山 /Páshān / Leo núi
 • 跳舞 /Tiàowǔ/ Khiêu vũ
 • 生气 /Shēngqì/ Tức giận
 • 请假 /Qǐngjià/ Xin nghỉ phép
 • 洗澡 /Xǐzǎo/ Tắm
 • 生病 /Shēngbìng/ Sinh bệnh
 • 唱歌 /Chànggē/ Hát hò

 

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi. https://chinese.com.vn/

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không coppy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments