Trang chủ / Tài liệu / Tài liệu Nghe, Nói tiếng Trung / File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Phiên bản mới – Quyển 2

File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Phiên bản mới – Quyển 2

Video dưới đây là file nghe của Quyển 2 – Hán Ngữ , gồm 15 bài. Video sẽ tự load từ bài 1 đến bài 15.

Bấm váo biểu tượng

góc trái của video để mở playlist xem từng bài

Hỏi đáp trực tuyến