File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Phiên bản mới – Quyển 2

Video dưới đây là file nghe của Quyển 2 – Hán Ngữ , gồm 15 bài. Video sẽ tự load từ bài 1 đến bài 15.

Bấm váo biểu tượng

góc trái của video để mở playlist xem từng bài
.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments