Trang chủ / Tài liệu / Tài liệu Nghe, Nói tiếng Trung / File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Phiên bản mới – Quyển 3

File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Phiên bản mới – Quyển 3

Video dưới đây là file nghe của Quyển 3 – Hán Ngữ , gồm 10 bài. Video sẽ tự load từ bài 1 đến bài 10.

Bấm váo biểu tượng

góc trái của video để mở playlist xem từng bài

Hỏi đáp trực tuyến

avatar