Giải bài 49, 51, 52, 53 trang 26, 27 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 26, 27 bài 7 Tỉ lệ thức Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 49: Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không…

Bài 49 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?                                       

Bạn Đang Xem: Giải bài 49, 51, 52, 53 trang 26, 27 SGK Toán 7

a) 3,5: 5,25 và 14: 21 

b) 1 1518022800 bai 49 trang 26 sgk toan 7 tap 1 1 1489637408 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

 vaf 2,1: 3,5

c) 6,51: 15,19 và 3:7

d) 2 1518022800 bai 49 trang 26 sgk toan 7 tap 1 2 1489637408 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

 và 0,9: (-0,5)

Lời giải: 

Sử dụng tính chất 2 để kiểm tra

a) Ta có: 3,5.21 = 73,5 và 5,25.14 = 73,5 nên  3,5. 21 = 14.5,25

Suy ra: 3 1518022800 bai 49 trang 26 sgk toan 7 tap 1 3 1489637408 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

b) b nên hai tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức

c) 6,51.7 = 15,19.3

Suy ra 4 1518022800 bai 49 trang 26 sgk toan 7 tap 1 4 1489637408 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

d) -7.( -0,5) # 5 1518022800 bai 49 trang 26 sgk toan 7 tap 1 5 1489637408 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

Xem Thêm : Giải bài 67, 68, 69, 70 trang 140, 141 SGK Toán 7

. 0,9 nên hai tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức


Bài 51 trang 27 sgk toán 7 tập 1

 Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau:

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8

Lời giải:

Ta có: 1,5. 4,8 = 2. 3,6

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

6 1518022800 bai 51 trang 27 sgk toan 7 tap 1 1 1489637431 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

                                                                                                             


Bài 52 trang 27 sgk toán 7 tập 1

Bài 52 Từ tỉ lệ thức 7 1518022800 bai 52 trang 27 sgk toan 7 tap 1 1 1489637449 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

 với a, b , c, d # 0, ta có thể suy ra”

A. 8 1518022800 bai 52 trang 27 sgk toan 7 tap 1 2 1489637449 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

B. 9 1518022800 bai 52 trang 27 sgk toan 7 tap 1 3 1489637449 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

     

C. 10 1518022800 bai 52 trang 27 sgk toan 7 tap 1 4 1489637449 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

D. 11 1518022800 bai 52 trang 27 sgk toan 7 tap 1 5 1489637449 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

Xem Thêm : Giải bài 22, 23, 24 trang 66 SBT Toán 9 tập 1

Chọn đáp án đúng?

Lời giải:

Đáp án C là đúng, vì ad = bc

                                                                                   


Bài 53 trang 28 sgk toán 7 tập 1

Đố:

Tỉ số tbl_6{1 over 5 over {5{1 over 5}}}

 có thể “rút gọn” như sau frac{6frac{1}{5}}{5frac{1}{5}}=frac{6}{5}

(“Rút gọn” bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

Ta được kết quả đúng. (Hãy kiểm tra !)

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể “rút gọn” như vậy!

Giải

Kiểm tra:

tbl_6{1 over 5 over {5{1 over 6}}} = tbl_tbl_6.5 + 1} over 5 over tbl_{5.6 + 1} over 6} = tbl_31} over 5}:tbl_31} over 6} = {{31} over 5}.{6 over {31 = {6 over 5}

Ta có thể viết được các tỉ số khác nhau cũng có thể “rút gọn” như vậy

Chẳng hạn:

tbl_8{1 over 7 over {7{1 over 8} = {8 over 7};tbl_5{1 over 9 over {9{1 over 5} = {5 over 9};tbl_12{1 over 9 over {9{1 over {12}} = {{12} over 9};...

      chinese.com.vn/giao-duc

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục
Danh mục: Giải bài tập

Chinese Blog Giáo dục

Giáo viên của chúng tôi là một người dạy ngoại ngữ tài năng, chuyên về tiếng Trung và tiếng Anh. Với kinh nghiệm dạy hơn 10 năm, anh ấy có khả năng tạo ra môi trường học tập hứng thú và sáng tạo. Sự sẻ chia kiến thức sâu sắc và phương pháp giảng dạy linh hoạt của anh ấy giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ một cách tự tin và hiệu quả. Với tình yêu và đam mê giảng dạy, giáo viên của chúng tôi là nguồn cảm hứng đáng tin cậy trong việc khám phá văn hóa và ngôn ngữ của Trung Quốc và nước Anh.
Back to top button