Giải bài 5, 1.1, 1.2 trang 5, 6 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 5, 6 bài nhân đơn thức với đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 5: Tìm x…

Câu 5 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tìm\(x\), biết: \(2x\left( {x – 5} \right) – x\left( {3 + 2x} \right) = 26\)

Bạn Đang Xem: Giải bài 5, 1.1, 1.2 trang 5, 6 SBT Toán 8 tập 1

Giải: 

\(2x\left( {x – 5} \right) – x\left( {3 + 2x} \right) = 26\)

\(\eqalign{& 2{x^2} – 10x – 3x – 2{x^2} = 26  \cr &  – 13x = 26  \cr & x =  – 2 \cr} \)


Xem Thêm : Giải bài 21, 22, 23 trang 106 SBT Toán lớp 7 tập 1

Câu 1.1 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Làm tính nhân

\(2{x^2}\left( {5{x^3} – 4{x^2}y – 7xy + 1} \right)\)

Giải:  

\(2{x^2}\left( {5{x^3} – 4{x^2}y – 7xy + 1} \right)\) \( = 10{x^5} – 8{x^4}y – 14{x^3}y + 2{x^2}\)


Xem Thêm : Giải bài 130, 131, 132, 133 trang 32, 33 SBT Toán lớp 7 tập 1

Câu 1.2 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức

\(2x\left( {3{x^3} – x} \right) – 4{x^2}\left( {x – {x^2} + 1} \right) + \left( {x – 3{x^2}} \right)x\)

Giải:  

\(2x\left( {3{x^3} – x} \right) – 4{x^2}\left( {x – {x^2} + 1} \right) + \left( {x – 3{x^2}} \right)x\)

\( = 6{x^4} – 2{x^2} – 4{x^3} + 4{x^4} – 4{x^2} + {x^2} – 3{x^3} = 10{x^4} – 7{x^3} – 5{x^2}\)

chinese.com.vn/giao-duc

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục
Danh mục: Giải bài tập

Chinese Blog Giáo dục

Giáo viên của chúng tôi là một người dạy ngoại ngữ tài năng, chuyên về tiếng Trung và tiếng Anh. Với kinh nghiệm dạy hơn 10 năm, anh ấy có khả năng tạo ra môi trường học tập hứng thú và sáng tạo. Sự sẻ chia kiến thức sâu sắc và phương pháp giảng dạy linh hoạt của anh ấy giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ một cách tự tin và hiệu quả. Với tình yêu và đam mê giảng dạy, giáo viên của chúng tôi là nguồn cảm hứng đáng tin cậy trong việc khám phá văn hóa và ngôn ngữ của Trung Quốc và nước Anh.
Back to top button