Giải bài 5, 6, 7 trang 5, 6 SBT Toán 7 tập 1

Giải bài tập trang 5, 6 bài 1 tập hợp Q các số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1. Câu 5: Chứng tỏ rằng…

Câu 5 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Cho hai số hữu tỉ \({a \over b}\) và \({c \over d}\) (b > 0, d > 0). Chứng tỏ rằng

Bạn Đang Xem: Giải bài 5, 6, 7 trang 5, 6 SBT Toán 7 tập 1

a) Nếu \({a \over b}

b) Nếu ad

Giải

a) Ta có: \({a \over b} = {{a{\rm{d}}} \over {b{\rm{d}}}}\) (với d > 0);

                \({c \over d} = {{bc} \over {b{\rm{d}}}}\) (với b > 0)

Xem Thêm : Giải bài 36, 37, 38 trang 108 SBT Toán 9 tập 1

Mà \({a \over b} 0)

Vậy ad

b) ad

Với b, d > 0 suy ra: \({{a{\rm{d}}} \over {b{\rm{d}}}} 0, d > 0) thì \({a \over b}

 

Câu 6 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

a) Chứng tỏ rằng nếu \({a \over b} 0,d > 0)\) thì \({a \over b}

b) Hãy viết ba số hữu tỉ xen giữa \({{ – 1} \over 3}\) và \({{ – 1} \over 4}\)

Giải

Ta có: \({a \over b} = {{a{\rm{d}}} \over {b{\rm{d}}}};{c \over d} = {{bc} \over {b{\rm{d}}}}\) Vì b>0, d > 0 \( \Rightarrow \) bd > 0

Mà \({a \over b}

Cộng vào 2 vế của (1) với ab

Suy ra: \(a{\rm{d}} + ab

\(\Rightarrow a\left( {b + d} \right)

\(\Rightarrow {a \over b}

Xem Thêm : Giải bài 36, 37, 38 trang 10, 11 SBT Toán 9 tập 1

Cộng vào 2 vế của (1) với cd

Suy ra: \(a{\rm{d}} + c{\rm{d}}

\(\Rightarrow \left( {a + c} \right)d

\(\Rightarrow {{a + c} \over {b + d}}

Từ (2) và (3) suy ra: \({a \over b}

b) Theo câu a) ta có:

\({{ – 1} \over 3}

\({{ – 1} \over 3}

\({{ – 1} \over 3}

Vậy \({{ – 1} \over 3}

 


Câu 7 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm x ∈ Q, biết rằng x là số âm lớn nhất được viết bằng ba chữ số 1.

Giải

\(x = {{ – 1} \over {11}}\)

chinese.com.vn/giao-duc

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục
Danh mục: Giải bài tập

Chinese Blog Giáo dục

Giáo viên của chúng tôi là một người dạy ngoại ngữ tài năng, chuyên về tiếng Trung và tiếng Anh. Với kinh nghiệm dạy hơn 10 năm, anh ấy có khả năng tạo ra môi trường học tập hứng thú và sáng tạo. Sự sẻ chia kiến thức sâu sắc và phương pháp giảng dạy linh hoạt của anh ấy giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ một cách tự tin và hiệu quả. Với tình yêu và đam mê giảng dạy, giáo viên của chúng tôi là nguồn cảm hứng đáng tin cậy trong việc khám phá văn hóa và ngôn ngữ của Trung Quốc và nước Anh.
Back to top button