Giải bài 50, 51, 52 trang 13 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 13 bài 5 bảng căn bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 50: Thử lại kết quả bài 47 bằng bảng bình phương…

Câu 50 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Thử lại kết quả bài 47 bằng bảng bình phương.

Bạn Đang Xem: Giải bài 50, 51, 52 trang 13 SBT Toán 9 tập 1

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Gợi ý làm bài

\({x^2} = 15\)

Tìm ô có giá trị gần với 15 trong bảng bình phương ta được ô 14,98 và ô 15,05

* Với ô 14,98 tra bảng ta được \(x \approx 3,87\). Đây là kết quả gần đúng nhưng hơi thiếu.

* Với ô 15,05 tra bảng ta được \(x \approx 3,88\). Đây là kết quả gần đúng nhưng hơi thừa.

Xem Thêm : Giải bài 138, 139, 140, 141 trang 33, 34 SBT Toán lớp 7 tập 1

Thực hiện tương tự cho các bài còn lại.


Câu 51 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Thử lại kết quả bài 48 bằng bảng căn bậc hai

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Gợi ý làm bài

Sử dụng bảng căn bậc hai, thử lại các kết quả bằng cách tra bảng căn bậc hai cho các kết quả vừa tìm được.


Câu 52 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Chứng minh số \(\sqrt 2 \) là số vô tỉ

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Gợi ý làm bài

Giả sử \(\sqrt 2 \) không phải là số vô tỉ. Khi đó tồn tại các số nguyên a và b sao cho \(\sqrt 2  = {a \over b}\) với b > 0. Hai số a và b không có ước chung nào khác 1 và -1.

Ta có: \({\left( {\sqrt 2 } \right)^2} = {\left( {{a \over b}} \right)^2}\) hay \({a^2} = 2{b^2}\) (1)

Kết quả trên chứng tỏ a là số chẵn, nghĩa là ta có a = 2c với c là số nguyên.

Thay a = 2c vào (1) ta được: \({\left( {2c} \right)^2} = 2{b^2}\) hay \({b^2} = 2{c^2}\)

Kết quả trên chứng tỏ b phải là số chẵn.

Hai số a và b đều là số chẵn, trái với giả thiết a và b không có ước chung nào khác 1 và -1.

Vậy \(\sqrt 2 \) là số vô tỉ

chinese.com.vn/giao-duc

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục
Danh mục: Giải bài tập

Chinese Blog Giáo dục

Giáo viên của chúng tôi là một người dạy ngoại ngữ tài năng, chuyên về tiếng Trung và tiếng Anh. Với kinh nghiệm dạy hơn 10 năm, anh ấy có khả năng tạo ra môi trường học tập hứng thú và sáng tạo. Sự sẻ chia kiến thức sâu sắc và phương pháp giảng dạy linh hoạt của anh ấy giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ một cách tự tin và hiệu quả. Với tình yêu và đam mê giảng dạy, giáo viên của chúng tôi là nguồn cảm hứng đáng tin cậy trong việc khám phá văn hóa và ngôn ngữ của Trung Quốc và nước Anh.
Back to top button