Giải bài 53, 54, 55 trang 13, 14 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 13, 14 bài 5 bảng căn bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 53: Chứng minh…

Câu 53 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Chứng minh:

a) Số \(\sqrt 3 \) là số vô tỉ;

Bạn Đang Xem: Giải bài 53, 54, 55 trang 13, 14 SBT Toán 9 tập 1

b) Các số \(5\sqrt 2 \); \(5\sqrt 2 \) đều là số vô tỉ.

Gợi ý làm bài

a) Giả sử \(\sqrt 3 \) không phải là số vô tỉ. Khi đó tồn tại các số nguyên a và b sao cho \(\sqrt 3  = {a \over b}\) với b > 0. Hai số a và b không có ước chung nào khác 1 và -1.

Ta có: \({\left( {\sqrt 3 } \right)^2} = {\left( {{a \over b}} \right)^2}\) hay \({a^2} = 3{b^2}\) (1)

Kết quả trên chứng tỏ a chia hết cho 3, nghĩa là ta có a = 3c với c là số nguyên.

Thay a = 3c vào (1) ta được: \({\left( {3c} \right)^2} = 3{b^2}\) hay \({b^2} = 3{c^2}\)

Kết quả trên chứng tỏ a chia hết cho 3, trái với giả thiết a và b không có ước chung nào khác 1 và -1.

Vậy \(\sqrt 3 \) là số vô tỉ.

b) *Giả sử \(5\sqrt 2 \) là số hữu tỉ a, nghĩa là số số hữu tỉ x mà \(5\sqrt 2  = a.\)

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 67 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Suy ra: \(\sqrt 2  = {a \over 5}\) hay \(\sqrt 2 \) là số hữu tỉ.

Điều này vô lí vì \(\sqrt 2 \) là số vô tỉ.

Vậy \(5\sqrt 2 \) là số vô tỉ.

*Giả sử \(3 + \sqrt 2 \) là số hữu tỉ b, nghĩa là số số hữu tỉ b mà:

\(3 + \sqrt 2  = b\)

Suy ra: \(\sqrt 2  = b – 3\) hay \(\sqrt 2 \) là số hữu tỉ.

Điều này vô lí vì \(\sqrt 2 \) là số vô tỉ.

Vậy \(3 + \sqrt 2 \) là số vô tỉ.

 


Câu 54 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm tập hợp các số x thỏa mãn bất đẳng thức:

\(\sqrt x  > 2\)

Xem Thêm : Giải bài 10, 2.1, 2.2 trang 6 SBT Toán 8 tập 1

Và biểu diễn tập hợp đó trên trục số.

Gợi ý làm bài

Điều kiện: x > 0

Ta có: \(\sqrt x   \sqrt 4  \Leftrightarrow x > 4\) 


Câu 55 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm tập hợp các số x thỏa mãn bất đẳng thức:

\(\sqrt x  

Xem Thêm : Giải bài 10, 2.1, 2.2 trang 6 SBT Toán 8 tập 1

Và biểu diễn tập hợp đó trên trục số.

Gợi ý làm bài

Điều kiện: \(x \ge 0\)

Ta có: \(\sqrt x  

giai bai 47 48 49 50 51 52 53 54 55 trang 13 14 sach bai tap toan 9 tap 1 2 1515385162 Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục

 

chinese.com.vn/giao-duc

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục
Danh mục: Giải bài tập

Chinese Blog Giáo dục

Giáo viên của chúng tôi là một người dạy ngoại ngữ tài năng, chuyên về tiếng Trung và tiếng Anh. Với kinh nghiệm dạy hơn 10 năm, anh ấy có khả năng tạo ra môi trường học tập hứng thú và sáng tạo. Sự sẻ chia kiến thức sâu sắc và phương pháp giảng dạy linh hoạt của anh ấy giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ một cách tự tin và hiệu quả. Với tình yêu và đam mê giảng dạy, giáo viên của chúng tôi là nguồn cảm hứng đáng tin cậy trong việc khám phá văn hóa và ngôn ngữ của Trung Quốc và nước Anh.
Back to top button