Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng

Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng được lập ra để đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trong năm học 2020 – 2021 vừa qua.

Mẫu phiếu đánh giá giáo viên năm 2021 cần nêu rõ thông tin của giáo viên được đánh giá, nội dung đánh giá, xếp loại chung và ý kiến của Hiệu trưởng….. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chinese.com.vn/giao-duc để nhanh chóng hoàn thiện phiếu đánh giá:

Mẫu phiếu đánh giá giáo viên năm 2020 – 2021

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CỦA HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD-ĐT ………………………………………………………………………………

Trường ……………………. Năm học: ………………………………………………….

Bạn Đang Xem: Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng

Tổ chuyên môn: ……………………………………………………………………………

Họ và tên giáo viên được đánh giá: ………………………………………………..

Môn học được phân công giảng dạy: ……………………………………………..

1. Đánh giá, xếp loại

(Các từ viết tắt trong bảng: a, b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu cầu

Điểm đạt được của tiêu chí

Ghi chú

a

b

c

d

Tổng điểm

I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động

4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

Xem Thêm : Cách làm mặt nạ, trang phục và trang điểm Halloween ấn tượng

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức cơ bản

2. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạm

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.

3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục.

5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

II. Kiến thức

III. Kĩ năng sư phạm

Xem Thêm : Những bài thơ tết Trung thu hay nhất

Xếp loại chung

2. Những điểm mạnh:

– …………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………..

3. Những điểm yếu:

– …………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………..

4. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

5. Ý kiến bảo lưu của giáo viên (do giáo viên tự ghi)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

………., ngày…tháng…năm…
TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN

6. Xếp loại chung và ý kiến của Hiệu trưởng

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………, ngày…tháng…năm…

HIỆU TRƯỞNG

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục
Danh mục: Biểu mẫu giáo dục

Chinese Blog Giáo dục

Giáo viên của chúng tôi là một người dạy ngoại ngữ tài năng, chuyên về tiếng Trung và tiếng Anh. Với kinh nghiệm dạy hơn 10 năm, anh ấy có khả năng tạo ra môi trường học tập hứng thú và sáng tạo. Sự sẻ chia kiến thức sâu sắc và phương pháp giảng dạy linh hoạt của anh ấy giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ một cách tự tin và hiệu quả. Với tình yêu và đam mê giảng dạy, giáo viên của chúng tôi là nguồn cảm hứng đáng tin cậy trong việc khám phá văn hóa và ngôn ngữ của Trung Quốc và nước Anh.
Back to top button