Tổng hợp phím tắt sử dụng Zoom hiệu quả

Bạn có thể dùng những phím tắt sau trên Zoom Desktop Client cho Windows và Mac để điều hướng cài đặt Zoom nhanh hơn mà không cần dùng chuột.

Lưu ý: Bạn có thể thấy những phím tắt này trong cài đặt Zoom desktop client ở mục Accessibility.

Bạn Đang Xem: Tổng hợp phím tắt sử dụng Zoom hiệu quả

Yêu cầu:

 • Zoom cho Windows Desktop Client 3.5.19869.0701 trở lên
 • Zoom cho Mac Desktop Client 3.5.19877.0701 trở lên
 • Zoom cho Linux Desktop Client 1.1.32904.1120 trở lên
 • ZOOM Cloud Meetings cho iOS 4.4.5 (55341.0715) trở lên

Cách xem và tùy biến phím tắt trong Zoom

Xem Thêm : Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel cho người mới

1. Đăng nhập Zoom desktop client.

2. Click ảnh hồ sơ, sau đó click Settings.

Cài đặt cấu hình Zoom

3. Click Keyboard Shortcuts.

icon Phím tắt trong Zoom

Xem Thêm : Cách quản lý công việc khi không có Internet bằng Timo

4. Bảng phím tắt sẽ hiện ra.

Bạn có thể thay đổi bảng phím tắt hữu ích của client Zoom Desktop từ menu Settings. Trên PC Windows hoặc Mac, chỉ cần click vào icon Settings ở góc phải trên cùng để chỉnh sửa phím tắt của Zoom. Trên Linux, click icon ảnh đại diện hồ sơ của bạn để truy cập menu Settings. Tiếp theo, click Keyboard Shortcuts để khám phá thiết lập phím tắt hiện có cho máy tính của bạn. Bạn có thể làm việc này ngay cả trong khi họp.

Tùy biến phím tắt trên Zoom

Click phím tắt bất kỳ để chỉnh sửa nó. Nhấn phím bạn muốn gán một lệnh và nó sẽ tự động được thay đổi. Bạn có thể nhấn nhiều phím, chẳng hạn như Alt+Shift+9 hoặc một phím, ví dụ: 9.

Để vô hiệu hóa phím tắt trên Zoom, click vào nó, rồi nhấn Del để xóa, cuối cùng click Enter. Zoom sẽ loại bỏ phím tắt liên kết với hành động đó.

Nếu muốn dùng phím tắt Zoom trong khi đang ở cửa sổ khác mà không kích hoạt hotkey cho chương trình đó, hãy tích ô Enable Global Shortcut cạnh hotkey đó. Lúc này, bạn có thể click Restore Defaults để đưa toàn bộ phím tắt của Zoom về cài đặt mặc định.

Phím tắt Zoom trên Windows

 • F6: Điều hướng giữa các cửa sổ popup trong Zoom
 • Ctrl+Alt+Shift: Chuyển trọng tâm sang điều khiển cuộc họp trong Zoom
 • PageUp: Xem 25 lớp học video trước đó trong trình xem dạng thư viện ảnh – Gallery View
 • PageDown: Xem 25 cuộc họp/lớp học qua video tiếp theo trong Gallery View
 • Alt: Bật/Tắt tùy chọn Always show meeting control toolbar ở Accessibility Settings
 • Alt+F1: Chuyển sang trình xem người nói đang hoạt động trong cuộc họp video
 • Alt+F2: Chuyển sang trình xem bộ sưu tập video trong cuộc họp
 • Alt+F4: Đóng cửa sổ hiện tại
 • Alt+V: Bắt đầu/Dừng video
 • Alt+A: Tắt/Bỏ tắt audio
 • Alt+M: Tắt/Bỏ tắt audio của tất cả thành viên, ngoại trừ chủ cuộc họp. Lưu ý: Chỉ dành cho người chủ trì cuộc họp
 • Alt+S: Mở cửa sổ chia sẻ màn hình và dừng chia sẻ màn hình. Lưu ý: Sẽ chỉ hoạt động khi thanh công cụ điều khiển được sử dụng
 • Alt+Shift+S: Bắt đầu/Dừng chia sẻ màn hình mới. Lưu ý: Sẽ chỉ hoạt động khi sử dụng thanh công cụ điều khiển
 • Alt+T: Tạm dừng hoặc tiếp tục chia sẻ màn hình. Lưu ý: Sẽ chỉ hoạt động khi sử dụng thanh công cụ điều khiển
 • Alt+R: Bắt đầu/Dừng ghi hình cục bộ
 • Alt+C: Bắt đầu/Dừng ghi hình trên đám mây
 • Alt+P: Dừng hoặc tiếp tục ghi hình
 • Alt+N: Chuyển camera
 • Alt+F: Vào hoặc thoát chế độ toàn màn hình
 • Alt+H: Hiện/Ẩn bảng In-Meeting Chat
 • Alt+U: Hiện/Ẩn bảng Participants
 • Alt+I: Mở cửa sổ Invite
 • Alt+Y: Nâng/Hạ thấp quyền
 • Alt+Shift+R: Kích hoạt Remote Control – Điều khiển từ xa
 • Alt+Shift+G: Dừng Remote Control
 • Ctrl+2: Đọc tên người đang nói
 • Ctrl+Alt+Shift+H: Hiện/Ẩn các điều khiển cuộc họp đang nổi trên màn hình
 • Alt+Shift+T: Chụp ảnh màn hình
 • Alt+L: Chuyển sang chế độ xem ngang/dọc
 • Ctrl+W: Đóng phiên trò chuyện hiện tại
 • Ctrl+Up: Tới cuộc trò chuyện trước đó
 • Ctrl+Down: Tới cuộc trò chuyện tiếp theo
 • Ctrl+T: Tới cuộc trò chuyện với ai đó
 • Ctrl+F: Tìm kiếm
 • Ctrl+Tab: Chuyển tới tab tiếp theo (bên phải)
 • Ctrl+Shift+Tab: Chuyển tới tab trước đó (bên trái)

Phím tắt Zoom trên Mac

Phím tắt cuộc họp

 • ⌘+J: Tham gia cuộc họp
 • ⌘+Control+V: Bắt đầu cuộc họp
 • ⌘+J: Lập lịch cuộc họp
 • ⌘+Control+S: Chia sẻ màn hình qua Direct Share
 • ⌘+Shift+A: Tắt/Bỏ tắt audio
 • ⌘+Control+M: Tắt âm thanh cho mọi thành viên ngoại trừ chủ cuộc họp (Chỉ chủ cuộc họp/lớp học mới có tính năng này)
 • ⌘+Control+U: Bỏ tắt âm thanh cho tất cả thành viên ngoại trừ chủ cuộc họp (Chỉ admin mới có tính năng này)
 • Space: Kích hoạt Push to talk (bộ đàm)
 • ⌘+Shift+V: Bắt đầu/dừng video
 • ⌘+Shift+N: Chuyển camera
 • ⌘+Shift+S: Bắt đầu/dừng chia sẻ màn hình
 • ⌘+Shift+T: Tạm dừng hoặc tiếp tục chia sẻ màn hình
 • ⌘+Shift+R: Bắt đầu ghi hình cục bộ
 • ⌘+Shift+C: Bắt đầu ghi hình trên đám mây
 • ⌘+Shift+P: Tạm dừng hoặc tiếp tục ghi hình
 • ⌘+Shift+W: Chuyển sang trình xem người nói đang hoạt động hoặc Gallery View, phụ thuộc vào cửa sổ xem hiện tại.
 • Control+P: Xem 25 thành viên trước đó trong trình xem Gallery
 • Control+N: Xem 25 thành viên tiếp theo trong trình xem Gallery
 • ⌘+U: Hiện/Ẩn bảng Participants
 • ⌘+Shift+H: Hiện/Ẩn bảng In-Meeting Chat
 • ⌘+I: Mở cửa sổ mời người tham gia
 • Option+Y: Nâng/Hạ thấp quyền
 • Ctrl+Shift+R: Điều khiển từ xa
 • Ctrl+Shift+G: Dừng điều khiển từ xa
 • ⌘+Shift+F: Vào hoặc thoát chế độ toàn màn hình
 • ⌘+Shift+M: Chuyển sang cửa sổ thu nhỏ
 • Ctrl+Option+Command+H: Hiện/Ẩn các điều khiển cuộc họp
 • Ctrl+Shift+R: Điều khiển từ xa
 • Ctrl+Shift+G: Dừng điều khiển từ xa
 • Ctrl+: Bật/Tắt “Always Show meeting controls” trong Settings/Accessibility
 • ⌘+W: Nhắc kết thúc hoặc rời cuộc họp

Phím tắt trò chuyện

 • ⌘+K: Chuyển sang cuộc trò chuyện với ai đó
 • ⌘+T: Chụp ảnh màn hình

Phím tắt chung

 • ⌘+W: Đóng cửa sổ hiện tại
 • ⌘+L: Chuyển sang chế độ xem màn hình dọc hoặc ngang, phụ thuộc vào cửa sổ xem hiện tại
 • Ctrl+T: Chuyển sang tab bên cạnh.

Phím tắt Zoom trên Linux

Bạn có thể xem toàn bộ phím tắt trong cài đặt Accessibility.

Xem Thêm : Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel cho người mới

1. Đăng nhập Zoom desktop client.

2. Click ảnh hồ sơ, rồi tới Settings.

Nút cài đặt Zoom trên Linux

3. Click Accessibility.

Cấu hình khả năng truy cập của Zoom trên Linux

4. Cài đặt Accessibility và các phím tắt sẽ hiện ra.

Các phím tắt có sẵn

 • Ctrl+Tab: Chuyển sang tab tiếp theo
 • Alt: Bật/Tắt tùy chọn ‘Always show meeting controls‘ trong Settings/Accessibility
 • Alt+V: Bắt đầu/Dừng Video
 • Alt+A: Tắt/Bỏ tắt audio của bạn
 • Alt+M: Tắt/Bỏ tắt audio của mọi thành viên ngoại trừ host (chỉ có sẵn cho người chủ trì cuộc họp)
 • Alt+S: Bắt đầu/Dừng chia sẻ màn hình
 • Alt+T: Dừng/Tiếp tục chia sẻ màn hình
 • Alt+R: Bắt đầu/Dừng ghi hình cục bộ
 • Alt+C: Bắt đầu/Dừng ghi hình trên đám mây
 • Alt+P: Tạm dừng/Tiếp tục ghi hình
 • Alt+N: Chuyển camera
 • Esc: Vào/Thoát chế độ toàn màn hình
 • Alt+U: Hiện/Ẩn bảng Participants
 • Alt+I: Mở cửa sổ mời tham gia
 • Alt+Y: Nâng/Hạ thấp quyền
 • Alt+Shift+R: Bắt đầu điều khiển từ xa
 • Alt+Shift+G: Thu hồi quyền điều khiển từ xa
 • Alt+Shift+T: Chụp ảnh màn hình
 • Ctrl+W: Đóng phiên trò chuyện hiện tại

Phím tắt Zoom trên iOS

Các phím tắt sau có sẵn trong cuộc họp Zoom trên iPad:

 • Command + Shift + A: Tắt/Bỏ tắt âm thanh của tôi
 • Command + Shift + V: Bắt đầu/Dừng video của tôi
 • Command + Shift + H: Hiện/Ẩn trò chuyện
 • Command + Shift + M: Thu nhỏ cuộc họp
 • Command + U: Hiện/Ẩn quản lý các thành viên
 • Command + W: Đóng cửa sổ phía trước, ví dụ các thành viên hoặc cửa sổ cài đặt cuộc họp

Trên đây là tổng hợp các phím tắt khi dùng Zoom trên các hệ điều hành thông dụng. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục
Danh mục: Hướng dẫn giáo viên

Chinese Blog Giáo dục

Giáo viên của chúng tôi là một người dạy ngoại ngữ tài năng, chuyên về tiếng Trung và tiếng Anh. Với kinh nghiệm dạy hơn 10 năm, anh ấy có khả năng tạo ra môi trường học tập hứng thú và sáng tạo. Sự sẻ chia kiến thức sâu sắc và phương pháp giảng dạy linh hoạt của anh ấy giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ một cách tự tin và hiệu quả. Với tình yêu và đam mê giảng dạy, giáo viên của chúng tôi là nguồn cảm hứng đáng tin cậy trong việc khám phá văn hóa và ngôn ngữ của Trung Quốc và nước Anh.
Back to top button