Giáo trình Hán ngữ tập 1

Giáo trình Hán ngữ Tập 1 bao gồm 2 cuốn là Giáo trình Hán ngữ 1 và Giáo trình Hán ngữ 2. Dưới đây là tải link sách Giáo Trình Hán Ngữ tập 1 và Nội dung 15 bài trong Giáo Trình Hán ngữ 1 quyển thượng.

Download bộ sách Giáo Trình Hán ngữ tập 1 phiên bản mới

Tải link download sách Giáo Trình Hán Ngữ tập 1 pdf phiên bản mới : https://chinese.com.vn/giao-trinh-han-ngu-6-quyen.html

Giáo Trình Hán ngữ 1

Giáo trình Hán ngữ 1 gồm 15 bài học:

Giáo trình Hán ngữ Bài 1 Quyển 1: Xin chào!你好!

Giáo trình Hán ngữ Bài 2 Quyển 1: Tiếng Hán không khó lắm

Giáo trình Hán ngữ Bài 3 Quyển 1| 明天见 Míngtiān jiàn Ngày mai gặp lại

Giáo trình Hán ngữ Bài 4 Quyển 1 | Bạn đi đâu đấy? 你去哪儿? nǐ qù nǎr?

Giáo trình Hán ngữ Bài 5 Quyển 1: Đây là thầy Vương

Giáo trình Hán ngữ Bài 6 Quyển 1: Tôi Học Tiếng Hán 我学习汉语

Giáo trình Hán ngữ Bài 7 Quyển 1: 你吃什么? Nǐ chī shénme? Bạn ăn gì?

Giáo trình Hán ngữ Bài 8 Quyển 1: Một cân táo bao nhiêu tiền

Giáo trình Hán ngữ Bài 9 Quyển 1: Tôi đổi tiền nhân dân tệ 我换人民币

Giáo trình Hán ngữ Bài 10 Quyển 1: 他住哪儿?Ông ấy sống ở đâu?

Giáo trình Hán ngữ Bài 11 Quyển 1: 我们都是留学生 Chúng tôi đều là du học sinh

Giáo trình Hán ngữ Bài 12 Quyển 1: Bạn học tiếng Hán ở đâu? 你在哪儿学习汉语?

Giáo trình Hán ngữ Bài 13 Quyển 1: Đây có phải là thuốc Đông y không? 这是不是中药?

Giáo trình Hán ngữ Bài 14 Quyển 1: 你的车是新的还是旧的 Xe của bạn là xe mới hay xe cũ

Giáo trình Hán ngữ Bài 15 Quyển 1: Công ty các bạn có bao nhiêu nhân viên? 你们公司有多少职员?

Giáo trình Hán ngữ 2

 

Back to top button