Học bộ thủ tiếng Trung: Bộ đại 大 dà

Tiếng Trung Chinese xin gửi tới bạn đọc seri bài học về ý nghĩa 214 bộ thủ trong tiếng Trung thường gặp. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học Bộ đại 大 dà, là bộ thứ 37 trong hệ thống 214 bộ thủ tiếng Trung.

Bộ đại: 大 dà

  • Dạng phồn thể: 大
  • Số nét: 3 nét
  • Cách đọc:
  • Hán Việt: đại
  • Ý nghĩa: to lớn
  • Vị trí của bộ: Linh hoạt trên, dưới.

Cách viết bộ đại: 大

Bộ đại 大 dà

Một số từ đơn chứa bộ đại:

Đại
tài Thái
guài Quái
tāo Bổn
kuā Khoa,khỏa
yǎn Yểm,yêm
Kỳ
nài Nại
bēn Bôn
Khế,khiết
zòu Tấu
huàn Hoán
kuí Khuê
tào Sáo
Hề
zàng Trang
shē Xa
jiǎng Tưởng
ào Áo,úc
duó Đoạt
jiǎng Xxx
lián Liêm
fèn Phấn

Một số từ ghép chứa bộ đại:

大人 Dàrén  đại nhân
大人物 dàrénwù  đại nhân vật
大任 dàrèn  đại nhiệm
大儒 dàrú  đại nho
大怒 dà nù  đại nộ
大娘 dàniáng  đại nương
大凡 dàfán  đại phàm
大阪 dàbǎn  đại phản
大炮 dàpào  đại pháo
大砲 dàpào  đại pháo
大法 dàfǎ  đại pháp
大風 dà fēng  đại phong
大夫 dàfū  đại phu
大方 dàfāng  đại phương
大軍 dàjūn  đại quân
大歸 dà guī  đại quy
大規模 dà guīmó  đại quy mô
大权 dàquán  đại quyền
大權 dàquán  đại quyền
大厅 dàtīng  đại sảnh
大廳 dàtīng  đại sảnh
大事 dàshì  đại sự
大使 dàshǐ  đại sứ
大师 dàshī  đại sư
大師 dàshī  đại sư
大佐 dàzuǒ  đại tá
大写 dàxiě  đại tả
大寫 dàxiě  đại tả
大作 dàzuò  đại tác
大才 dà cái  đại tài
大災 dà zāi  đại tai
大灾 dà zāi  đại tai
大喪 dàsàng  đại tang
大藏 dàzàng  đại tạng
大藏經 dàzàng jīng  đại tạng kinh
大尽 dà jìn  đại tận

Ví dụ mẫu câu:

大限度地 Dà xiàndù de Phần lớn
风大得很。 fēng dà dé hěn. Gió rất mạnh.
今天风很大 Jīntiān fēng hěn dà Hôm nay gió
他嗓门大。 tā sǎngmén dà. Anh ấy có một giọng nói lớn.
他进步极大。 Tā jìnbù jí dà. Anh ấy đã tiến bộ rất nhiều.
最大的抱负 Zuìdà de bàofù Tham vọng lớn nhất
他劲儿真大! tā jìn er zhēn dà! Anh ấy thực sự lớn!
根本不够大 Gēnběn bùgòu dà Không đủ lớn
两倍大/重 liǎng bèi dà Hai lần lớn /nặng
所有的大城市 suǒyǒu de dà chéngshì Tất cả các thành phố lớn
雨下得很大。 yǔ xià dé hěn dà. Trời mưa rất to.
以大/小规模 Yǐ dà/xiǎo guīmó Trên quy mô lớn / nhỏ
她腰肥臀大。 tā yāo féi tún dà. Cô có một cái mông béo.
人多力量大。/中国 Rén duō lìliàng dà. Nhiều người có quyền lực. / Trung Quốc

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

.

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button