Học bộ thủ tiếng Trung: Bộ quyết 亅Jué

Bài Học bộ thủ tiếng Trung hôm nay chúng ta sẽ học về Bộ quyết: 亅Jué là một trong những bộ thủ phổ biến, rất cần thiết cho việc học tiếng Trung và nằm trong 214 bộ thủ tiếng Trung  cần phải học.

Bộ quyết:亅Jué

  • Dạng phồn thể: 亅
  • Số nét: 1 nét
  • Cách đọc: Jué
  • Hán Việt: Quyết
  • Giải nghĩa: Nét xổ có móc, bộ quyết.
  • Ý nghĩa:
  • Vị trí của bộ: Khá linh hoạt, có thể ở bên trên, dưới, trái, phải

Cách viết:

Bo quyet亅Jué

Một số từ đơn chứa bộ quyết:

Jué QUYẾT
le LIỄU
cái TÀI
jié KIẾT
DỰ
shì SỰ

Một số từ ghép chứa bộ quyết:

Từ Hán Pinyin Hán Việt Giải Nghĩa
了解> Liǎojiě LIỄU GIẢI sự hiểu biết; sự nắm rõ
了承> lechéng LIỄU THỪA sự công nhận; sự thừa nhận
完了> wánliǎo HOÀN LIỄU sự xong xuôi; sự kết thúc; sự hoàn thành; xong xuôi; kết thúc; hoàn thành
修了> Xiūle TU LIỄU sự hoàn thành; sự kết thúc (khóa học)
魅了> mèile MỴ LIỄU sự mê hoặc; sự cuốn hút
終了> zhōngliǎo CHUNG LIỄU sự kết thúc
満了> mǎnle MẪN LIỄU sự mãn hạn; sự chấm dứt; sự kết thúc
校了> xiàole HIỆU,GIÁO LIỄU sự đã hiệu chỉnh xong; hiệu chỉnh xong; đã hiệu chỉnh
伝送終了> Yúnsòng zhōngliǎo TRUYỀN TỐNG CHUNG LIỄU sự kết thúc truyền tin
任期満了> rènqí mǎnle NHIỆM KỲ MẪN LIỄU sự mãn nhiệm
設備完了> shèbèi wánliǎo THIẾT BỊ HOÀN LIỄU lắp xong
才色> Cái sè TÀI SẮC tài sắc
才能> cáinéng TÀI NĂNG bạn lãnh;bản lĩnh;tài năng; năng khiếu
才知> cái zhī TÀI TRI trí
才幹> cáigàn TÀI CÁN tài cán
才子> Cáizǐ TÀI TỬ,TÝ tài tử; người đàn ông có tài năng; giỏi giang
才人> cái rén TÀI NHÂN tài nhân
偉才> wěicái VĨ TÀI tài năng vĩ đại; kỳ tài
俊才> jùncái TUẤN TÀI tài trí; người tài trí
人才登用> réncái dēngyòng NHÂN TÀI ĐĂNG DỤNG sự tuyển dụng tầng lớp cao cấp (cho công ty)
鬼才> Guǐcái QUỶ TÀI người có tài xuất chúng; sự thần thông quảng đại; thần đồng; tài năng
悪才> è cái ÁC TÀI Thiên tài tội ác
天才児> tiāncái ér THIÊN TÀI NHI thần đồng
筆才> bǐ cái BÚT TÀI Tài năng văn học
天才> tiāncái THIÊN TÀI hiền tài;thiên tài
秀才> xiùcái TUÙ TÀI người phi thường; người kỳ kiệu
多才> duōcái ĐA TÀI đa tài;sự đa tài; giỏi; uyên bác;toàn tài
異才> yìcái DỊ TÀI dị tài
口才> kǒucái KHẨU TÀI Lời nói thông minh
無才能> wú cáinéng VÔ,MÔ TÀI NĂNG bất tài

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không coppy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments