Học tiếng Trung: Chủ đề cuộc hẹn với Chinese

Trong cuộc sống, những cuộc hẹn, cuộc gặp gỡ là thường xuyên xảy ra. Vậy, những trường hợp  như vậy trong tiếng trung sẽ phải nói những gì? Cần những từ vựng tiếng Trung nào để giao tiếp? Bài viết này chia sẻ tới bạn đọc những đoạn hội thoại ngắn về chủ đề cuộc hẹn. Học tiếng Trung sẽ dễ dàng hơn khi có từ vựng tiếng trung.

Tại Chinese, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều các tình huống, các chủ đề giao tiếp sao cho thuận lợi nhất, đơn giản nhất và cũng dễ học nhất.

Học tiếng Trung theo chủ đề cuộc hẹn

A: 喂,你好.Hello.

B: 喂,文欣, 我是Mark。你今天晚上有没有空?Hello Xinwen, I’m Mark.Are you free time in this evening?

A: 我今天很忙,有事吗?Today I ‘m very busy, What thing?

B:我想请你吃饭。I want to invite you have for a meal.

A: 明天可不可以?Tomorrow?

B: 明天…..可以。那我晚上来接你。Tomorrow can.So, I will pick you up in the evening.

A: 好 . Ok.

B: 你想吃什么菜?What do you eat?

A: 你喜不喜欢吃中餐?Do you like China food?

B: 喜欢。我喜欢吃川菜和上海菜。Like.I like eat Chuan food and Shanghai food.

A: 那我们去吃川菜吧。So, We go to eat Chuan food

B: 好。明天见。Ok. See you tomorrow

A: 明天见。See you tomorrow.

Một tình huống nho nhỏ nhưng tính ứng dụng rất cao. Bạn hoàn toàn có thể ứng dụng tình huống này vào các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đây là một cách luyện tiếng trung đồng thời giúp người học vận dụng kiến thức vào trong thực tế.

Học tiếng Trung không khó nhưng cũng không phải dễ. Vấn đề là, làm sao để có được khả năng sử dụng tiếng trung giao tiếp tốt vì suy cho cùng, mục đích cuối cùng của học tiếng Trung là giao tiếp.

 

1 Comment
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments