Home / Học tiếng Trung

Học tiếng Trung

1,4 tỉ người nói tiếng Trung và hơn 50 triệu người đang theo học tiếng Trung ở các nước. Tại Việt Nam tiếng Trung đã được chính thức đưa vào giảng dạy ở các trường đại học và dự kiến sẽ sẽ đưa tiếng Trung vào dạy ở cấp tiểu học và thcs. Tuy nhiên với tầng lớp người lớn tuổi làm ăn, buôn bán và lao động tại các công ty Trung Quốc, du học sinh, đối tượng đi xuất khẩu lao động thì chưa được đào tạo bài bản. Nắm bắt nhu cầu đó trung tâm tiếng Trung Chinese mở lớp học tiếng Trung giao tiếp, tiếng Trung cấp tốc và dạy học tiếng Trung từ xa cho những đối tượng nêu trên. Với 6 năm kinh nghiệm và 2 trung tâm chính tại Hà Nội và TP HCM, Chinese đã đào tạo cho hơn 10.000 học viên và doanh nghiệp toàn quốc, với những khóa học tiêu chuẩn, chất lượng. Chinese tự hào là trung tâm duy nhất chỉ đào tạo học viên học có mục đích thực sự, không tuyển học sinh, sinh viên, học chỉ để biết

越南老师对中国人辅导越南语

越南老师对中国人辅导越南语 语 种: 越南语 辅导地址/ 服务区域:厦门市– 泉州 市 – 漳州市 – 龙岩市 – 南宁市。。。。 辅导经验:2 -3-4-5-6-7-8-9-10 年 程度:本科,高中,大专,博士 学费:150 – 200 – 300 元/ 两个小时 试学免费最多三节课 相应 三个老师 你们要学: *初级班(入门):从零开始学越南语。掌握越南语语音。简单交流 *中级班:越南语的句型和语法,能自如交流 *高级班:提高越南语听、说、读、写的技能 另外还有“越南语口语班”和“高级翻译班”的辅导。此类要求学员已经有较好的越南语基础,希望提高口语能力,更好、更准确的说越南语;或即将毕业,准备用越南语来谋生,希望有专业的翻译水平。 报名方式 1. 提供通信你们要的辅导 2. 交辅导费: 150元 * …

Read More »