Tự Học tiếng Trung Cơ bản – Trung tâm tiếng Trung Chinese | Dạy học tiếng Trung Uy tin hàng đầu https://chinese.com.vn Tiếng Trung tại CHINESE | Trung tâm dạy TIẾNG TRUNG QuỐC uy tín hàng đầu tại Việt Nam là trung tâm tiếng Trung duy nhất chỉ dạy học viên học có mục đích Fri, 18 Sep 2020 00:29:53 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 Bài 1: Giới thiệu cách học và hệ thống chữ Hán https://chinese.com.vn/bai-1-hoc-tieng-trung-co-ban-gioi-thieu-cach-hoc-va-he-thong-chu-han.html https://chinese.com.vn/bai-1-hoc-tieng-trung-co-ban-gioi-thieu-cach-hoc-va-he-thong-chu-han.html#comments Sat, 16 Mar 2019 03:01:32 +0000 http://vn.chinese.com.vn/?p=11020 https://chinese.com.vn/bai-1-hoc-tieng-trung-co-ban-gioi-thieu-cach-hoc-va-he-thong-chu-han.html/feed 85 Bài 2: Phụ âm (Thanh mẫu) trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-2-hoc-tieng-trung-co-ban-phu-am-thanh-mau-trong-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-2-hoc-tieng-trung-co-ban-phu-am-thanh-mau-trong-tieng-trung.html#comments Fri, 15 Mar 2019 19:59:31 +0000 http://vn.chinese.com.vn/?p=11035 https://chinese.com.vn/bai-2-hoc-tieng-trung-co-ban-phu-am-thanh-mau-trong-tieng-trung.html/feed 21 Bài 3: Nguyên âm (Vận mẫu) trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-3-hoc-tieng-trung-co-ban-nguyen-am-van-mau-trong-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-3-hoc-tieng-trung-co-ban-nguyen-am-van-mau-trong-tieng-trung.html#comments Sat, 16 Mar 2019 02:01:15 +0000 http://vn.chinese.com.vn/?p=11037 https://chinese.com.vn/bai-3-hoc-tieng-trung-co-ban-nguyen-am-van-mau-trong-tieng-trung.html/feed 2 Bài 4: Hệ thống Thanh điệu trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-4-he-thong-thanh-dieu-trong-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-4-he-thong-thanh-dieu-trong-tieng-trung.html#comments Sat, 16 Mar 2019 01:07:45 +0000 http://vn.chinese.com.vn/?p=11039 https://chinese.com.vn/bai-4-he-thong-thanh-dieu-trong-tieng-trung.html/feed 5 Bài 5: Xin chào | Hỏi thăm | Tạm biệt | Hẹn gặp lại trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/xin-chao-hoi-tham-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/xin-chao-hoi-tham-tieng-trung.html#comments Fri, 15 Mar 2019 18:00:41 +0000 http://vn.chinese.com.vn/?p=11041 https://chinese.com.vn/xin-chao-hoi-tham-tieng-trung.html/feed 16 Bài 6: HỎI TUỔI | Số đếm trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-6-hoc-tieng-trung-co-ban-so-dem-hoi-tuoi-trong-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-6-hoc-tieng-trung-co-ban-so-dem-hoi-tuoi-trong-tieng-trung.html#comments Fri, 15 Mar 2019 17:50:09 +0000 http://vn.chinese.com.vn/?p=11043 https://chinese.com.vn/bai-6-hoc-tieng-trung-co-ban-so-dem-hoi-tuoi-trong-tieng-trung.html/feed 6 Bài 7: Thời gian GIỜ | NGÀY | THÁNG | NĂM trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-7-hoc-tieng-trung-co-ban-thoi-gian-trong-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-7-hoc-tieng-trung-co-ban-thoi-gian-trong-tieng-trung.html#comments Fri, 15 Mar 2019 17:40:38 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11058 https://chinese.com.vn/bai-7-hoc-tieng-trung-co-ban-thoi-gian-trong-tieng-trung.html/feed 3 Bài 8: Các câu hỏi bằng tiếng Trung: Cách hỏi đáp thông thường https://chinese.com.vn/bai-8-hoc-tieng-trung-co-ban-cach-hoi-dap-thong-thuong-bang-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-8-hoc-tieng-trung-co-ban-cach-hoi-dap-thong-thuong-bang-tieng-trung.html#respond Fri, 15 Mar 2019 17:30:58 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11066 https://chinese.com.vn/bai-8-hoc-tieng-trung-co-ban-cach-hoi-dap-thong-thuong-bang-tieng-trung.html/feed 0 Bài 9: Đổi tiền trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-9-hoc-tieng-trung-co-ban-doi-tien-trong-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-9-hoc-tieng-trung-co-ban-doi-tien-trong-tieng-trung.html#respond Fri, 15 Mar 2019 17:20:05 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11070 https://chinese.com.vn/bai-9-hoc-tieng-trung-co-ban-doi-tien-trong-tieng-trung.html/feed 0 Bài 10: Đi mua sắm trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-10-hoc-tieng-trung-co-ban-chu-de-mua-sam-trong-trong-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-10-hoc-tieng-trung-co-ban-chu-de-mua-sam-trong-trong-tieng-trung.html#respond Fri, 15 Mar 2019 17:10:07 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11090 https://chinese.com.vn/bai-10-hoc-tieng-trung-co-ban-chu-de-mua-sam-trong-trong-tieng-trung.html/feed 0 Bài 11: Chủ đề đi ĂN UỐNG trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-11-hoc-tieng-trung-co-ban-chu-de-di-an-uong-trong-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-11-hoc-tieng-trung-co-ban-chu-de-di-an-uong-trong-tieng-trung.html#respond Fri, 15 Mar 2019 13:00:23 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11099 https://chinese.com.vn/bai-11-hoc-tieng-trung-co-ban-chu-de-di-an-uong-trong-tieng-trung.html/feed 0 Bài 12: Đi khám bệnh trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-12-hoc-tieng-trung-co-ban-di-kham-benh-tieng-trung-quoc.html https://chinese.com.vn/bai-12-hoc-tieng-trung-co-ban-di-kham-benh-tieng-trung-quoc.html#respond Fri, 15 Mar 2019 12:30:32 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11101 https://chinese.com.vn/bai-12-hoc-tieng-trung-co-ban-di-kham-benh-tieng-trung-quoc.html/feed 0 Bài 13: Làm thủ tục xuất cảnh trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-13-hoc-tieng-trung-co-ban-lam-thu-tuc-xuat-canh-trong-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-13-hoc-tieng-trung-co-ban-lam-thu-tuc-xuat-canh-trong-tieng-trung.html#respond Fri, 15 Mar 2019 11:34:36 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11105 https://chinese.com.vn/bai-13-hoc-tieng-trung-co-ban-lam-thu-tuc-xuat-canh-trong-tieng-trung.html/feed 0 Bài 14: Đặt phòng khách sạn bằng tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-14-hoc-tieng-trung-co-ban-dat-phong-khach-san-bang-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-14-hoc-tieng-trung-co-ban-dat-phong-khach-san-bang-tieng-trung.html#respond Fri, 15 Mar 2019 10:37:56 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11109 https://chinese.com.vn/bai-14-hoc-tieng-trung-co-ban-dat-phong-khach-san-bang-tieng-trung.html/feed 0 Bài 15: Hỏi đường và Giao thông trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-15-hoc-tieng-trung-co-ban-hoi-duong-va-giao-thong-bang-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-15-hoc-tieng-trung-co-ban-hoi-duong-va-giao-thong-bang-tieng-trung.html#respond Fri, 15 Mar 2019 09:42:09 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11113 https://chinese.com.vn/bai-15-hoc-tieng-trung-co-ban-hoi-duong-va-giao-thong-bang-tieng-trung.html/feed 0 Bài 16: Gọi điện thoại trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-16-hoc-tieng-trung-co-ban-goi-dien-thoai-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-16-hoc-tieng-trung-co-ban-goi-dien-thoai-tieng-trung.html#respond Fri, 15 Mar 2019 08:01:14 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11351 https://chinese.com.vn/bai-16-hoc-tieng-trung-co-ban-goi-dien-thoai-tieng-trung.html/feed 0 Bài 17: Tìm đồ thất lạc trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-17-hoc-tieng-trung-co-ban-tim-do-that-lac-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-17-hoc-tieng-trung-co-ban-tim-do-that-lac-tieng-trung.html#respond Fri, 15 Mar 2019 07:13:03 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11359 https://chinese.com.vn/bai-17-hoc-tieng-trung-co-ban-tim-do-that-lac-tieng-trung.html/feed 0 Bài 18: Đặt vé máy bay bằng tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-18-hoc-tieng-trung-co-ban-dat-ve-may-bay-bang-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-18-hoc-tieng-trung-co-ban-dat-ve-may-bay-bang-tieng-trung.html#respond Fri, 15 Mar 2019 06:28:36 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11363 https://chinese.com.vn/bai-18-hoc-tieng-trung-co-ban-dat-ve-may-bay-bang-tieng-trung.html/feed 0 Bài 19: Làm thủ tục đi du lịch bằng tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-19-hoc-tieng-trung-co-ban-lam-thu-tuc-di-du-lich-bang-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-19-hoc-tieng-trung-co-ban-lam-thu-tuc-di-du-lich-bang-tieng-trung.html#respond Fri, 15 Mar 2019 03:49:08 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11370 https://chinese.com.vn/bai-19-hoc-tieng-trung-co-ban-lam-thu-tuc-di-du-lich-bang-tieng-trung.html/feed 0 Bài 20: Phương hướng, màu sắc trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-20-hoc-tieng-trung-co-ban-phuong-huong-mau-sac.html https://chinese.com.vn/bai-20-hoc-tieng-trung-co-ban-phuong-huong-mau-sac.html#comments Thu, 14 Mar 2019 03:16:37 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11378 https://chinese.com.vn/bai-20-hoc-tieng-trung-co-ban-phuong-huong-mau-sac.html/feed 1 Bài 21: Các CÂU CHÚC hàng ngày bằng tiếng Trung https://chinese.com.vn/bai-21-hoc-tieng-trung-co-ban-cac-cau-chuc-bang-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bai-21-hoc-tieng-trung-co-ban-cac-cau-chuc-bang-tieng-trung.html#comments Wed, 13 Mar 2019 17:00:07 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11382 https://chinese.com.vn/bai-21-hoc-tieng-trung-co-ban-cac-cau-chuc-bang-tieng-trung.html/feed 1 Dấu câu trong tiếng Trung: Cách gõ và Cách dùng chuẩn xác https://chinese.com.vn/y-nghia-dau-cau-trong-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/y-nghia-dau-cau-trong-tieng-trung.html#respond Wed, 13 Mar 2019 04:58:54 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15732 https://chinese.com.vn/y-nghia-dau-cau-trong-tieng-trung.html/feed 0 7 Quy tắc Cơ bản trong viết Phiên âm tiếng Trung https://chinese.com.vn/quy-tac-viet-phien-am-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/quy-tac-viet-phien-am-tieng-trung.html#comments Wed, 13 Mar 2019 03:00:41 +0000 http://vn.chinese.com.vn/?p=11022 https://chinese.com.vn/quy-tac-viet-phien-am-tieng-trung.html/feed 1 Các loại CÂU HỎI trong tiếng Trung và cách ĐẶT CÂU https://chinese.com.vn/cac-loai-cau-hoi-tieng-trung-thong-dung-nhat.html https://chinese.com.vn/cac-loai-cau-hoi-tieng-trung-thong-dung-nhat.html#respond Tue, 12 Mar 2019 02:11:25 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15696 https://chinese.com.vn/cac-loai-cau-hoi-tieng-trung-thong-dung-nhat.html/feed 0 10 Cách Tự học tiếng Trung Cơ bản tại nhà cho người Mới bắt đầu https://chinese.com.vn/tu-hoc-tieng-trung-co-ban-tai-nha-cho-nguoi-moi-bat-dau.html https://chinese.com.vn/tu-hoc-tieng-trung-co-ban-tai-nha-cho-nguoi-moi-bat-dau.html#comments Sun, 10 Mar 2019 22:41:39 +0000 https://chinese.com.vn/?p=12682 https://chinese.com.vn/tu-hoc-tieng-trung-co-ban-tai-nha-cho-nguoi-moi-bat-dau.html/feed 7 1000 Từ vựng Cơ bản trong tiếng Trung dùng để ghép câu. https://chinese.com.vn/tu-vung-tieng-trung-co-ban.html https://chinese.com.vn/tu-vung-tieng-trung-co-ban.html#comments Thu, 15 Mar 2018 13:59:26 +0000 https://chinese.com.vn/?p=11812 https://chinese.com.vn/tu-vung-tieng-trung-co-ban.html/feed 40 Tiếng Trung Bồi: 101 câu giao tiếp BỒI cơ bản và thông dụng nhất ! https://chinese.com.vn/101-cau-giao-tiep-tieng-trung-boi-thong-dung-nhat.html https://chinese.com.vn/101-cau-giao-tiep-tieng-trung-boi-thong-dung-nhat.html#comments Mon, 17 Jul 2017 17:21:02 +0000 https://chinese.com.vn/?p=8770 https://chinese.com.vn/101-cau-giao-tiep-tieng-trung-boi-thong-dung-nhat.html/feed 10 Khóa học tiếng Trung CƠ BẢN cho người mới bắt đầu https://chinese.com.vn/khoa-hoc-tieng-trung-co-ban-tai-tieng-trung-chinese.html https://chinese.com.vn/khoa-hoc-tieng-trung-co-ban-tai-tieng-trung-chinese.html#comments Fri, 23 Jun 2017 04:07:24 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4457 https://chinese.com.vn/khoa-hoc-tieng-trung-co-ban-tai-tieng-trung-chinese.html/feed 251 7 Quy tắc vàng dạy viết chữ Hán (tiếng Trung) cơ bản https://chinese.com.vn/quy-tac-vang-day-viet-tieng-trung-co-ban.html https://chinese.com.vn/quy-tac-vang-day-viet-tieng-trung-co-ban.html#comments Mon, 04 Jan 2016 05:03:55 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5355 https://chinese.com.vn/quy-tac-vang-day-viet-tieng-trung-co-ban.html/feed 31 Tổng hợp Mẫu câu tiếng Trung Giao tiếp hàng ngày Cơ bản nhất! https://chinese.com.vn/nhung-mau-cau-giao-tiep-tieng-trung-co-ban.html https://chinese.com.vn/nhung-mau-cau-giao-tiep-tieng-trung-co-ban.html#comments Sat, 18 Jul 2015 14:03:16 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4783 https://chinese.com.vn/nhung-mau-cau-giao-tiep-tieng-trung-co-ban.html/feed 135 Cách phát âm Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/nguyen-va-phu-trong-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/nguyen-va-phu-trong-tieng-trung.html#comments Sun, 24 Aug 2014 09:50:39 +0000 http://chinese.com.vn/?p=3096 https://chinese.com.vn/nguyen-va-phu-trong-tieng-trung.html/feed 80 Bảng chữ cái tiếng Trung: Hướng dẫn Cách học Siêu nhanh và Dễ nhớ https://chinese.com.vn/bang-chu-cai-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/bang-chu-cai-tieng-trung.html#comments Sat, 23 Aug 2014 21:50:15 +0000 http://chinese.com.vn/?p=3090 https://chinese.com.vn/bang-chu-cai-tieng-trung.html/feed 558 Chào hỏi trong tiếng Trung: Học những câu giao tiếp hàng ngày đơn giản https://chinese.com.vn/hoc-nhung-cau-giao-tiep-tieng-trung-don-gian-chu-de-chao-hoi.html https://chinese.com.vn/hoc-nhung-cau-giao-tiep-tieng-trung-don-gian-chu-de-chao-hoi.html#comments Sun, 11 May 2014 22:20:26 +0000 http://chinese.com.vn/?p=2611 https://chinese.com.vn/hoc-nhung-cau-giao-tiep-tieng-trung-don-gian-chu-de-chao-hoi.html/feed 35 Tài liệu Học tiếng Trung MiỄN PHí cho người Mới bắt đầu: Có file tải về https://chinese.com.vn/tai-lieu-tieng-trung-co-ban-cho-nguoi-bat-dau-hoc-tieng-trung-quoc.html https://chinese.com.vn/tai-lieu-tieng-trung-co-ban-cho-nguoi-bat-dau-hoc-tieng-trung-quoc.html#comments Wed, 23 Apr 2014 21:34:57 +0000 http://chinese.com.vn/?p=2585 https://chinese.com.vn/tai-lieu-tieng-trung-co-ban-cho-nguoi-bat-dau-hoc-tieng-trung-quoc.html/feed 71