Trang chủ / Học tiếng Trung giao tiếp

Học tiếng Trung giao tiếp

越南老师对中国人辅导越南语

越南老师对中国人辅导越南语 语 种: 越南语 辅导地址/ 服务区域:厦门市– 泉州 市 – 漳州市 – 龙岩市 – 南宁市。。。。 辅导经验:2 -3-4-5-6-7-8-9-10 年 程度:本科,高中,大专,博士 学费:150 – 200 – 300 元/ 两个小时 …

Read More »