Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề Bạn muốn uống gì

Chào các bạn, hôm nay tiếng Trung Chinese xin gửi đến các bạn Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề Bạn muốn uống gì

nǐ xiǎng hē diǎn shén me 
你想喝点什么? 
What would you like to drink?

4_1

ĐỒ UỐNG

duì huà  
对话 
Dialogue

nǐ xiǎng hē diǎn shén me?
A:你想喝点什么?
What do you want to drink?

Anh/chị muốn uống gì?

wǒ xiǎng hē kāfēi,nǐ ne ?
B:我想喝咖啡,你呢?
I would like to drink coffee,and you?

Cho tôi cà phê, còn bạn.

wǒ yào chéng zhī.
C:我要橙汁。
Orange juice.

Cho tôi nước cam.

wǒ men yào yì bēi kāfēi  yì bēi chéng zhī.
B:小姐,我们要一杯咖啡一杯橙汁。
A cup of coffee and a glass of orange juice.

Chị ơi cho chúng tôi một cà phê và một nước cam nhé.

hǎo de。
A:好的。请稍等。
OK
Vâng, xin chờ một lát.

shēng cí 
生词 
New words


喝                               drink : uống

yào
要                               get :muốn

kā fēi
咖啡                            coffee: cà phê

chéng zhī
橙汁                            orange juice: nước cam

bēi
杯                              cup: cốc, ly

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề là một phương pháp giúp các bạn tăng nhanh khả năng khẩu ngữ. Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments