Home / Tài liệu học tiếng Trung / Học tiếng Trung theo chủ đề / Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề: Bộ quần áo này bao nhiêu tiền

Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề: Bộ quần áo này bao nhiêu tiền

 Khi đi mua hàng ở Trung Quốc bạn đã biết hỏi giá tiền của sản phẩm chưa? Nếu chưa thì hôm nay chúng mình xin gửi đến các bạn Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề Chiếc váy này bao nhiêu tiền?

1448873678-shopping-in-delhi-24april2013

zhè jiàn yī fu duō shǎo qián 
这件衣服多少钱 
How much is this clothing

对话 
Dialogue 

              qǐng wèn zhè jiàn yīfu duō shǎo qián? 
         A:请问这件衣服多少钱? 
               How much is this clothing? 

               Xin hỏi bộ quần áo này giá bao nhiêu?

               zhè jiàn yì bǎi èrshí kuài。 
         B:这件一百二十块。 
               It’s 120 yuan. 

               Bộ này 120 tệ

               yǒu zhé kòu ma? 
         A:有折扣吗? 
               Any discount? 

               Có khuyến mãi không

               bùhǎoyìsi, zànshí méiyǒu。 
         B:不好意思,暂时没有。 
               I’m sorry, no discounts temporary. 

               Xin lỗi hiện tại không có.

shēng cí 
生词 
New words

        jiàn 
        件                                   item : bộ, cái, chiếc (Lượng từ của quần áo)
       
        yī fu 
        衣服                                clothing : quần áo

       qián 
        钱                                 money : tiền

        kuài 
        块                                    a unit of RMB: tệ

        zhé kòu 
        折扣                                discount : giảm giá, khuyến mãi

        zàn shí 
        暂时                                temporary : tạm thời

        méi yǒu 
        没有                                there is not / without : Không có

Học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc theo chủ đề là một phương pháp giúp các bạn tăng nhanh khả năng khẩu ngữ. Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ.

Hỏi đáp trực tuyến