Trang chủ / Tài liệu / Từ vựng tiếng Trung / Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề : Nhà vệ sinh ở đâu

Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề : Nhà vệ sinh ở đâu

Hôm nay Chinese xin gửi đến các bạn Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề : Nhà vệ sinh ở đâu, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn chuẩn bị đến Trung Quốc du lịch.

xǐ shǒu jiān zài nǎ lǐ 
洗手间在哪里? 
Where is the washroom?

toilet-hanging-sign_318-51242

duì huà  
对话 
Dialogue 

             ei ,nǐ hǎo,dǎ rǎo yí xià,qǐng wèn xǐ shǒu jiān zài nǎ lǐ? 
         A: 诶,你好,打扰一下,请问洗手间在哪里? 
             hey, excuse me, could you tell me where is the toilet? 

            Chào bạn, làm phiền bạn một chút, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?

              zhè lǐ zuǒ guǎi jiù shì 
         B: 这里左拐就是  
             turn left there is. 

             Bạn rẽ trái là đến.

              hǎo de,xiè xie
         A:  好的,谢谢  
              Ok, thanks. 

              Ồ, cám ơn.

             bú yòng xiè  
         B: 不用谢  
             you are welcome. 

             Không có gì.

shēng cí 
生词 
New words 

          dǎ rǎo yí xià 
          打扰一下                 excuse me / I’m sorry : Làm phiền một chút

          xǐ shǒu jiān 
          洗手间                    WC / washroom / toilet : Nhà vệ sinh 

          zhè lǐ 
          这里                       here: tại đây 

          zuǒ guǎi 
          左拐                       turn left: Rẽ trái

          jiù 
          就                          then : chính là

         bú yòng xiè 
         不用谢                    you are welcome : Không có gì

         hǎo de 
         好的                      ok

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề là một phương pháp giúp các bạn tăng nhanh khả năng khẩu ngữ. Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ.

 

Hỏi đáp trực tuyến

avatar