Home / Tài liệu học tiếng Trung / Học tiếng Trung theo chủ đề / Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề Tôi đói rồi

Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề Tôi đói rồi

Khi đói thì phải làm thế nào nhỉ các bạn. Cùng chúng mình Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề Tôi đói rồi nhé.

cam-giac-doi-2

è 
饿 
Hungry

duì huà  
 对话 
Dialogue 

             jīnwǎn chī shénme?wǒ è sǐ le. 
       A:今晚吃什么?我饿死了。 
             What’s for the dinner? I’m starved to death.

              Hôm nay ăn gì vậy? Tôi sắp đói chết rồi.

             méi rén zuò fàn, kàn lái zhǐnéng chī pàomiàn le 。 
       B:没人做饭,看来只能吃泡面了。 
             No one cooks. Seems we only have instant noodles.

             Hôm nay không có người nấu cơm, xem ra chỉ có thể ăn mỳ tôm thôi.

             chī pàomiàn zǒng bǐ è zhe hǎo。 
       A:吃泡面总比饿着好。 
             That’s better than nothing.

             Mỳ tôm cũng được, còn hơn là chết đói.

shēng cí 
生词 
New Words

         è 
         饿                    hungry: Đói

         sǐ 
         死                    die: Chết

        zuò fàn 
        做饭                 cook: Nấu cơm

        kàn lái 
        看来                 it seems: Xem ra

        zhǐ néng 
        只能                 only: Đành, chỉ có thể

       pào miàn 
       泡面                 instant noodle: Mỳ tôm

       zǒng 
       总                     total / always

       bǐ 
       比                     than: hơn

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề là một phương pháp giúp các bạn tăng nhanh khả năng khẩu ngữ. Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ.

Hỏi đáp trực tuyến