Học tiếng Trung giao tiếp – Trung tâm tiếng Trung Chinese – Dạy học tiếng Trung Uy tin hàng đầu https://chinese.com.vn Tiếng Trung tại CHINESE - Trung tâm dạy TiẾNG TRUNG QuỐC uy tín hàng đầu tại Việt Nam là trung tâm tiếng Trung duy nhất chỉ dạy học viên học có mục đích Sun, 26 Apr 2020 06:08:17 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 Lời chúc ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 bằng tiếng Trung hay nhất https://chinese.com.vn/loi-chuc-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-bang-tieng-trung-hay-nhat.html https://chinese.com.vn/loi-chuc-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-bang-tieng-trung-hay-nhat.html#respond Tue, 25 Feb 2020 19:25:25 +0000 https://chinese.com.vn/?p=14782 https://chinese.com.vn/loi-chuc-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-bang-tieng-trung-hay-nhat.html/feed 0 Luyện giáo trình 999 Câu khẩu ngữ tiếng Trung thông dụng hàng ngày https://chinese.com.vn/khau-ngu-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/khau-ngu-tieng-trung.html#respond Mon, 24 Feb 2020 01:35:04 +0000 https://chinese.com.vn/?p=24556 https://chinese.com.vn/khau-ngu-tieng-trung.html/feed 0 Những Câu chúc Ngủ ngon tiếng Trung giành cho người yêu, bạn bè https://chinese.com.vn/nhung-cau-chuc-ngu-ngon-tieng-trung-gianh-cho-nguoi-yeu-ban-be.html https://chinese.com.vn/nhung-cau-chuc-ngu-ngon-tieng-trung-gianh-cho-nguoi-yeu-ban-be.html#respond Sat, 11 Jan 2020 07:26:24 +0000 https://chinese.com.vn/?p=22678 https://chinese.com.vn/nhung-cau-chuc-ngu-ngon-tieng-trung-gianh-cho-nguoi-yeu-ban-be.html/feed 0 17 Câu nói cực hay đánh thức bản thân bạn và cả Thế giới https://chinese.com.vn/17-cau-noi-cuc-hay-danh-thuc-ban-than-ban-va-ca-the-gioi.html https://chinese.com.vn/17-cau-noi-cuc-hay-danh-thuc-ban-than-ban-va-ca-the-gioi.html#respond Tue, 10 Dec 2019 21:20:28 +0000 https://chinese.com.vn/?p=21583 https://chinese.com.vn/17-cau-noi-cuc-hay-danh-thuc-ban-than-ban-va-ca-the-gioi.html/feed 0 Cách tự GIỚI THIỆU bản thân bằng tiếng Trung Quốc hay nhất https://chinese.com.vn/cac-mau-cau-tieng-trung-tu-gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/cac-mau-cau-tieng-trung-tu-gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-trung.html#respond Wed, 06 Nov 2019 11:57:09 +0000 https://chinese.com.vn/?p=20711 https://chinese.com.vn/cac-mau-cau-tieng-trung-tu-gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-trung.html/feed 0 Tổng hợp những Stt thất tình bằng tiếng Trung Quốc https://chinese.com.vn/tong-hop-nhung-status-that-tinh-bang-tieng-trung-quoc.html https://chinese.com.vn/tong-hop-nhung-status-that-tinh-bang-tieng-trung-quoc.html#respond Sat, 20 Apr 2019 02:48:52 +0000 https://chinese.com.vn/?p=16347 https://chinese.com.vn/tong-hop-nhung-status-that-tinh-bang-tieng-trung-quoc.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp bán hàng Tại tiệm sách báo, Văn phòng phẩm https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-tiem-sach-bao-van-phong-pham.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-tiem-sach-bao-van-phong-pham.html#respond Thu, 18 Apr 2019 03:44:37 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15899 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-tiem-sach-bao-van-phong-pham.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp bán hàng Tại cửa hàng trang trí nội thất https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-trang-tri-noi-that.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-trang-tri-noi-that.html#respond Thu, 18 Apr 2019 03:37:15 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15895 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-trang-tri-noi-that.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp bán hàng Tại siêu thị Điện tử, Điện máy https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-sieu-thi-dien-tu-dien-may.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-sieu-thi-dien-tu-dien-may.html#respond Thu, 18 Apr 2019 03:29:58 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15891 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-sieu-thi-dien-tu-dien-may.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp bán hàng Tại Quầy hàng đồ lưu niệm https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-quay-hang-do-luu-niem.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-quay-hang-do-luu-niem.html#respond Thu, 18 Apr 2019 03:22:12 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15887 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-quay-hang-do-luu-niem.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp bán hàng Tại cửa hàng bán Kính mắt, Đồng hồ https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-kinh-mat-dong-ho.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-kinh-mat-dong-ho.html#respond Thu, 18 Apr 2019 03:16:52 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15878 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-kinh-mat-dong-ho.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp bán hàng Tại cửa hàng bán Mỹ phẩm https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-my-pham.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-my-pham.html#respond Thu, 18 Apr 2019 03:12:38 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15876 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-my-pham.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp bán hàng Tại cửa hàng bán đồ trang sức https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-do-trang-suc.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-do-trang-suc.html#respond Thu, 18 Apr 2019 03:06:37 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15874 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-do-trang-suc.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp bán hàng Tại tiệm giày https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-tiem-giay.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-tiem-giay.html#respond Thu, 18 Apr 2019 03:02:14 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15872 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-tiem-giay.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp bán hàng tại Cửa hàng bán quần áo https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-quan-ao.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-quan-ao.html#respond Thu, 18 Apr 2019 02:59:36 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15870 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-cua-hang-ban-quan-ao.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp bán hàng tại Quầy bán đồ chơi https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-quay-ban-do-choi.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-quay-ban-do-choi.html#respond Thu, 18 Apr 2019 02:54:08 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15868 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-ban-hang-tai-quay-ban-do-choi.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp chuyên ngành Massage https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chuyen-nganh-massage.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chuyen-nganh-massage.html#respond Tue, 09 Apr 2019 10:24:50 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15357 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chuyen-nganh-massage.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp chuyên ngành Đồ gỗ: Buôn bán Đồ gỗ https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chuyen-nghanh-do-go-buon-ban-do-go.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chuyen-nghanh-do-go-buon-ban-do-go.html#respond Tue, 09 Apr 2019 09:20:23 +0000 https://chinese.com.vn/?p=15334 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chuyen-nghanh-do-go-buon-ban-do-go.html/feed 0 100 Stt tiếng Trung, Danh ngôn tình yêu tiếng Trung Quốc hay nhất https://chinese.com.vn/100-stt-tieng-trung-danh-ngon-tinh-yeu-tieng-trung-quoc-hay-nhat.html https://chinese.com.vn/100-stt-tieng-trung-danh-ngon-tinh-yeu-tieng-trung-quoc-hay-nhat.html#respond Fri, 05 Apr 2019 01:01:22 +0000 https://chinese.com.vn/?p=14989 https://chinese.com.vn/100-stt-tieng-trung-danh-ngon-tinh-yeu-tieng-trung-quoc-hay-nhat.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp chủ đề: Buôn quần áo https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-buon-quan-ao.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-buon-quan-ao.html#respond Thu, 04 Apr 2019 04:47:33 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5950 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-buon-quan-ao.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp chủ đề: Tại tiệm giặt ủi https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-tai-tiem-giat-ui.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-tai-tiem-giat-ui.html#respond Thu, 04 Apr 2019 03:52:51 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5935 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-tai-tiem-giat-ui.html/feed 0 Học giao tiếp tiếng Trung qua chủ đề: Mua đồ điện gia dụng https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-mua-do-dien-gia-dung.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-mua-do-dien-gia-dung.html#respond Thu, 04 Apr 2019 03:16:34 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5899 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-mua-do-dien-gia-dung.html/feed 0 Học tiếng Trung qua chủ đề: ĐỔI VÀ TRẢ HÀNG https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-doi-va-tra-hang.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-doi-va-tra-hang.html#respond Wed, 03 Apr 2019 04:28:25 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5904 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-doi-va-tra-hang.html/feed 0 Học giao tiếp tiếng Trung chủ đề: Nghề Nghiệp và Nơi Ở https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-nghe-nghiep-va-noi-o.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-nghe-nghiep-va-noi-o.html#respond Wed, 03 Apr 2019 02:03:05 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5908 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-nghe-nghiep-va-noi-o.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp trong Nhà hàng Khách sạn: Mẫu câu, Hội thoại https://chinese.com.vn/mau-cau-hoc-tieng-trung-giao-tiep-trong-nha-hang-khach-san-thong-dung-nhat.html https://chinese.com.vn/mau-cau-hoc-tieng-trung-giao-tiep-trong-nha-hang-khach-san-thong-dung-nhat.html#respond Sat, 23 Mar 2019 10:27:53 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13053 https://chinese.com.vn/mau-cau-hoc-tieng-trung-giao-tiep-trong-nha-hang-khach-san-thong-dung-nhat.html/feed 0 Học tiếng Trung Giao tiếp trong Công xưởng, Công ty https://chinese.com.vn/mau-cau-hoi-thoai-tieng-trung-giao-tiep-thuong-dung-trong-cong-xuong-cong-ty.html https://chinese.com.vn/mau-cau-hoi-thoai-tieng-trung-giao-tiep-thuong-dung-trong-cong-xuong-cong-ty.html#respond Sat, 23 Mar 2019 08:46:03 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13045 https://chinese.com.vn/mau-cau-hoi-thoai-tieng-trung-giao-tiep-thuong-dung-trong-cong-xuong-cong-ty.html/feed 0 Những câu giao tiếp tiếng Trung khi đi du lịch cơ bản, thông dụng nhất https://chinese.com.vn/nhung-cau-giao-tiep-tieng-trung-khi-di-du-lich-co-ban-thong-dung-nhat.html https://chinese.com.vn/nhung-cau-giao-tiep-tieng-trung-khi-di-du-lich-co-ban-thong-dung-nhat.html#respond Sat, 23 Mar 2019 07:54:48 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13022 https://chinese.com.vn/nhung-cau-giao-tiep-tieng-trung-khi-di-du-lich-co-ban-thong-dung-nhat.html/feed 0 Các mẫu câu, hội thoại tiếng Trung giao tiếp cho người Bán hàng https://chinese.com.vn/cac-mau-cau-hoi-thoai-tieng-trung-giao-tiep-cho-nguoi-ban-hang.html https://chinese.com.vn/cac-mau-cau-hoi-thoai-tieng-trung-giao-tiep-cho-nguoi-ban-hang.html#respond Sat, 23 Mar 2019 04:23:24 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13012 https://chinese.com.vn/cac-mau-cau-hoi-thoai-tieng-trung-giao-tiep-cho-nguoi-ban-hang.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp chủ đề ăn uống: Gọi món ăn https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-goi-mon.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-goi-mon.html#comments Wed, 10 Jan 2018 04:40:57 +0000 https://chinese.com.vn/?p=9619 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-goi-mon.html/feed 2 Hỏi giá, Trả giá (Mặc cả) trong tiếng Trung Quốc: Tại cửa hàng bán sách https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-mua-ban-tra-gia-tai-cua-hang-sach.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-mua-ban-tra-gia-tai-cua-hang-sach.html#respond Fri, 01 Dec 2017 08:43:01 +0000 https://chinese.com.vn/?p=9492 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-mua-ban-tra-gia-tai-cua-hang-sach.html/feed 0 Tại sao tiếng Trung Quốc là gì ? Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung https://chinese.com.vn/tai-sao-tieng-trung-quoc-la-gi.html https://chinese.com.vn/tai-sao-tieng-trung-quoc-la-gi.html#respond Mon, 07 Aug 2017 07:35:24 +0000 https://chinese.com.vn/?p=8945 https://chinese.com.vn/tai-sao-tieng-trung-quoc-la-gi.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp Phỏng vấn xin làm thư ký https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-phong-van-xin-lam-thu-ky.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-phong-van-xin-lam-thu-ky.html#respond Thu, 20 Jul 2017 18:34:00 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5933 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-phong-van-xin-lam-thu-ky.html/feed 0 Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề: Đi xem phim https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-cap-toc-chu-de-di-xem-phim.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-cap-toc-chu-de-di-xem-phim.html#respond Sat, 21 May 2016 04:34:38 +0000 http://chinese.com.vn/?p=6041 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-cap-toc-chu-de-di-xem-phim.html/feed 0 Học tiếng trung qua chủ đề: Mặc cả https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-mac-ca.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-mac-ca.html#respond Mon, 16 May 2016 13:01:55 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5890 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-mac-ca.html/feed 0 Học tiếng Trung qua chủ đề: Khám bệnh cảm cúm https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-kham-benh-cam-cum.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-kham-benh-cam-cum.html#respond Fri, 13 May 2016 13:15:37 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5930 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-kham-benh-cam-cum.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp chủ đề: Ở tiệm bách hóa https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-o-tiem-bach-hoa.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-o-tiem-bach-hoa.html#respond Thu, 12 May 2016 13:23:17 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5905 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-o-tiem-bach-hoa.html/feed 0 Phỏng vấn xin việc trong tiếng Trung: Các mẫu câu hay nhất 2020 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-chu-de-phong-van-xin-viec.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-chu-de-phong-van-xin-viec.html#respond Thu, 12 May 2016 13:19:58 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5923 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-chu-de-phong-van-xin-viec.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp chủ đề: Phương tiện giao thông https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-phuong-tien-giao-thong.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-phuong-tien-giao-thong.html#respond Wed, 11 May 2016 12:05:39 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5883 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-chu-de-phuong-tien-giao-thong.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp qua chủ đề: HẸN HÒ https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-hen-ho.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-hen-ho.html#respond Wed, 11 May 2016 11:02:35 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5880 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-chu-de-hen-ho.html/feed 0 Học tiếng Trung qua Hội thoại “Đi ăn cùng đối tác” https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-hoi-thoai-di-an-cung-doi-tac.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-hoi-thoai-di-an-cung-doi-tac.html#respond Wed, 11 May 2016 10:51:09 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5878 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-hoi-thoai-di-an-cung-doi-tac.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp qua chủ đề: Hỏi địa chỉ https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-qua-chu-de-hoi-dia-chi.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-qua-chu-de-hoi-dia-chi.html#respond Wed, 11 May 2016 10:14:16 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5841 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-qua-chu-de-hoi-dia-chi.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp chủ đề: Đi siêu thị https://chinese.com.vn/du-hoc-trung-hoa-di-sieu-thi.html https://chinese.com.vn/du-hoc-trung-hoa-di-sieu-thi.html#respond Tue, 10 May 2016 13:18:44 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5871 https://chinese.com.vn/du-hoc-trung-hoa-di-sieu-thi.html/feed 0 Học tiếng Trung giao tiếp trong nhà hàng khách sạn https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-trong-nha-hang-khach-san.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-trong-nha-hang-khach-san.html#respond Tue, 26 Apr 2016 15:19:52 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5786 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-trong-nha-hang-khach-san.html/feed 0 Cách HỎI ĐƯỜNG trong tiếng Trung Quốc chi tiết nhất (2020) https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-hoi-duong.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-hoi-duong.html#respond Sat, 31 Oct 2015 14:02:16 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4984 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-hoi-duong.html/feed 0 Học tiếng Trung chủ đề ăn uống: Giao tiếp tại nhà ăn https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-tai-nha-an.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-tai-nha-an.html#respond Thu, 30 Jul 2015 02:02:19 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4986 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-tai-nha-an.html/feed 0 Học tiếng Trung theo chủ đề: Trên xe Bus https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-tren-xe-bus.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-tren-xe-bus.html#respond Tue, 28 Jul 2015 02:02:37 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4982 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-tren-xe-bus.html/feed 0 Học tiếng Trung theo chủ đề: Trong cửa hàng Tạp hóa https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-o-cua-hang.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-o-cua-hang.html#respond Mon, 27 Jul 2015 14:06:15 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4988 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-o-cua-hang.html/feed 0 Học tiếng Trung theo chủ đề: Gọi điện thoại https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-goi-dien-thoai.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-goi-dien-thoai.html#respond Fri, 24 Jul 2015 02:02:10 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4991 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-goi-dien-thoai.html/feed 0 Học tiếng Trung theo chủ đề: Tại tiệm cắt tóc https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-tai-tiem-cat-toc.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-tai-tiem-cat-toc.html#respond Wed, 22 Jul 2015 02:16:56 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4999 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-tai-tiem-cat-toc.html/feed 0 Học tiếng Trung theo chủ đề: Hỏi thời gian và ngày giờ https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-hoi-thoi-gian-va-ngay-gio.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-hoi-thoi-gian-va-ngay-gio.html#comments Sun, 19 Jul 2015 02:02:29 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4800 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-hoi-thoi-gian-va-ngay-gio.html/feed 2 Tổng hợp Mẫu câu tiếng Trung Giao tiếp hàng ngày Cơ bản nhất ! https://chinese.com.vn/nhung-mau-cau-giao-tiep-tieng-trung-co-ban.html https://chinese.com.vn/nhung-mau-cau-giao-tiep-tieng-trung-co-ban.html#comments Sat, 18 Jul 2015 14:03:16 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4783 https://chinese.com.vn/nhung-mau-cau-giao-tiep-tieng-trung-co-ban.html/feed 126 Học tiếng Trung theo chủ đề Đồ vật, Đồ chơi trẻ em https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-do-vat.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-do-vat.html#respond Wed, 15 Jul 2015 02:02:12 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4798 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-do-vat.html/feed 0 Cách HỎI ĐỊA CHỈ trong tiếng Trung Quốc lịch sự nhất 2020 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-hoi-dia-chi.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-hoi-dia-chi.html#respond Sat, 11 Jul 2015 02:00:36 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4793 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-theo-chu-de-hoi-dia-chi.html/feed 0 Khóa học tiếng Trung GIAO TIẾP cơ bản và nâng cao https://chinese.com.vn/tieng-trung-giao-tiep-co-ban.html https://chinese.com.vn/tieng-trung-giao-tiep-co-ban.html#comments Fri, 27 Feb 2015 14:02:28 +0000 http://chinese.com.vn/?p=3079 https://chinese.com.vn/tieng-trung-giao-tiep-co-ban.html/feed 709 Chào hỏi trong tiếng Trung: Học những câu giao tiếp hàng ngày đơn giản https://chinese.com.vn/hoc-nhung-cau-giao-tiep-tieng-trung-don-gian-chu-de-chao-hoi.html https://chinese.com.vn/hoc-nhung-cau-giao-tiep-tieng-trung-don-gian-chu-de-chao-hoi.html#comments Sun, 11 May 2014 21:50:26 +0000 http://chinese.com.vn/?p=2611 https://chinese.com.vn/hoc-nhung-cau-giao-tiep-tieng-trung-don-gian-chu-de-chao-hoi.html/feed 33 Mẫu câu giao tiếp tiếng Trung thông dụng về chủ đề Tuổi tác https://chinese.com.vn/mau-cau-giao-tiep-tieng-trung-thong-dung-chu-de-tuoi-tac.html https://chinese.com.vn/mau-cau-giao-tiep-tieng-trung-thong-dung-chu-de-tuoi-tac.html#respond Tue, 06 May 2014 21:50:50 +0000 http://chinese.com.vn/?p=2608 https://chinese.com.vn/mau-cau-giao-tiep-tieng-trung-thong-dung-chu-de-tuoi-tac.html/feed 0 Những câu Giao tiếp bằng tiếng Trung đơn giản mà bạn nên biết https://chinese.com.vn/nhung-cau-giao-tiep-bang-tieng-trung-don-gian-ma-ban-nen-biet.html https://chinese.com.vn/nhung-cau-giao-tiep-bang-tieng-trung-don-gian-ma-ban-nen-biet.html#comments Thu, 24 Apr 2014 21:50:48 +0000 http://chinese.com.vn/?p=2574 https://chinese.com.vn/nhung-cau-giao-tiep-bang-tieng-trung-don-gian-ma-ban-nen-biet.html/feed 60 Học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc theo tình huống thực tế https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-cap-toc-theo-tinh-huong-thuc-te.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-cap-toc-theo-tinh-huong-thuc-te.html#respond Wed, 23 Apr 2014 17:35:50 +0000 http://chinese.com.vn/?p=2578 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-giao-tiep-cap-toc-theo-tinh-huong-thuc-te.html/feed 0