Học tiếng Trung qua Bài hát

Học tiếng Trung qua bài hát: 5910 Anh chỉ cần em thôi

Lời bài hát: 5910 (Anh Chỉ Cần Em) / 我就要你 – Đậu Tâm

Xǐhuān nǐ táoqì biǎoqíng
Hé ài xiào de yǎnjīng
Xīnlǐ wéi nǐzhele mí
Xiǎng chàng qínggē gěi nǐ tīng

Zhǐyào tīngjiàn nǐ shēngyīn
Jiù juédé hěn ānxīn
Dài nǐ yīqǐ qù lǚxíng
Gēn nǐ zuò hěnduō shìqíng

Quèdìng jiùshì nǐ
Jué bù huì ràng nǐ táolí
Xiǎng bǎ nǐ bào jìn huái lǐ
Shāndǐng kàn zuìměi xīngxīng

Quánbù dōu shì nǐ
Nǐ jiùshì wǒ de wéiyī
Yào bǎ nǐ fàng zài shǒuxīn
Jué bù huì ràng nǐ shāngxīn

Jiù zhèyàng àizhe nǐ
Yòng yīshēng lái zhèngmíng
Méishénme dà dàolǐ
Wǒ zhǐyào nǐ kāixīn

Jiù zhèyàng xiǎngzhe nǐ
Gǎnshòuzhe nǐ qìxí
Tiānkōng dōu biàn tòumíng
Jiùshì yào zài yīqǐ

Bù qì bùlí
Xǐhuān nǐ táoqì biǎoqíng
Hé ài xiào de yǎnjīng
Xīnlǐ wéi nǐzhele mí

Xiǎng chàng qínggē gěi nǐ tīng
Zhǐyào tīngjiàn nǐ shēngyīn
Jiù juédé hěn ānxīn
Dài nǐ yīqǐ qù lǚxíng

Gēn nǐ zuò hěnduō shìqíng
Quèdìng jiùshì nǐ
Jué bù huì ràng nǐ táolí
Xiǎng bǎ nǐ bào jìn huái lǐ

Shāndǐng kàn zuìměi xīngxīng
Quánbù dōu shì nǐ
Nǐ jiùshì wǒ de wéiyī
Yào bǎ nǐ fàng zài shǒuxīn

Jué bù huì ràng nǐ shāngxīn
Quèdìng jiùshì nǐ
Jué bù huì ràng nǐ táolí
Xiǎng bǎ nǐ bào jìn huái lǐ

Shāndǐng kàn zuìměi xīngxīng
Quánbù dōu shì nǐ
Nǐ jiùshì wǒ de wéiyī
Yào bǎ nǐ fàng zài shǒuxīn

Jué bù huì ràng nǐ shāngxīn
Jiù zhèyàng àizhe nǐ
Yòng yīshēng lái zhèngmíng
Méishénme dà dàolǐ

Wǒ zhǐyào nǐ kāixīn
Jiù zhèyàng xiǎngzhe nǐ
Gǎnshòuzhe nǐ qìxí

Tiānkōng dōu biàn tòumíng
Jiùshì yào zài yīqǐ
Bù qì bùlí


***Xem thêm các bài hát con số tiếng Trung dưới đây:

520 Anh yêu em

9420 Chính là yêu anh

1314 Một đời một kiếp

2799 Tình yêu dài lâu

5910 Anh chỉ cần em thôi

7538 Hôn Anh Đi

9277 Thích Hôn

5120 Anh muốn yêu em

123 Em yêu anh

Học tiếng Trung qua bài hát thật đơn giản phải không nào ! Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi học tiếng Trung!

Tổng hợp các bài hát: Học tiếng Trung qua bài hát, video

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không coppy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

.

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button