Học tiếng Trung qua Bài hát

Học tiếng Trung qua bài hát: 7538(Me U – Remix) Hôn Anh Đi

Lời bài hát: 7538 (Me U-Remix) – Hôn Anh Đi

Tiǎn tiǎn wǒ zuǐjiǎo tiánmì jì nǐ tiánmì jì nǐ hǎo ma
Xiǎng zhī yǒu jǐ ài nǐ gěi nǐ yī běn báo zǐ dēngjì
Me you me you
Me you me you it’s you and

Me you me you
Me you me you it’s you and
Me you me you
Me you me you

It’s you and me and you
Nǐ huà zhōng yì tīng wǒ jiǎng báihuà
Nǐ huà zhōng yì tīng wǒ jiǎng bāguà
Nǐ huà zhōng yì wǒ wǒ dū zhōng yì nǐ

Nǐ huà zhōng yì wǒ míngzhī wǒ zhōng èr bìng
Nǐ huà wǒ chāo bǎi yàn zhěng sōng nǐ ěr dīng
Rúguǒ xì gè mèng wǒ xīwàng wú gān kuài huì xǐng
Xīwàng měi rì xùn xǐng nǐ dōu xì wǒ shēnbiān

Xùn xǐng nǐ wú xì dù yòu diǎn suàn xīn yītiān
Chāo wúliáo dàn yǒujìn duō gòngtóng àihào
Chéng rì bāng duìfāng gǎi mái dī ròumá wài hào
Wèi zuo nǐ wǒ shǒujī dōu zhuāng zuo càipǔ

Wǒ zhǔ nǐ shí rúguǒ nǐ huà hǎo shí jiù zuì hǎo
Liǎng gè rén zuì xǐhuān lī xì gè bèi pù
Wú shǐ gū dōu zhī duìfāng yǒu dī miē yě qìtú
Nǐ gài shǎo bèi pà nǐ huì dǎ qǐ tì

Nǐ xì xiǎo zhì wǒ xì nǐ bǐ kǎ qiū
Tiǎn tiǎn wǒ zuǐjiǎo tiánmì jì nǐ tiánmì jì nǐ hǎo ma
Xiǎng zhī yǒu jǐ ài nǐ gěi nǐ yī běn báo zǐ dēngjì
Me you me you

Me you me you it’s you and
Me you me you
Me you me you it’s you and
Me you me you

Me you me you
It’s you and me and you
Flow chāo jiǎndān shì měi wǎn wǎncān
Cóng rì tou lǎn zhù nǐ dào měi wǎn wǎnjiān

Xiě bǐ nǐ kǎi ní yī shǒu qínggē
Chú zuo zhēnshí xiǎngfǎ yǐwài qítā yě wú duō
Zuì hǎo wèi jì wú xǐ tiānyóujiācù
Chízǎo yī rì wǒ ā mā dōu jiào nǐ zuò xīn bào

Rúguǒ yào píngfēn huì bǐ nǐ zuìgāo fēnshù
Wǒ duì nǐ jì hǎogǎn hǎosì bìngjùn hán fēnbù
Tóng nǐ xì mái yīqí wú xǐ biàn dà gè
Yīlù hán kāixīn yòu xǐ miē wèn fān gè zuìchū

Zuìduō bǐ nǐ jiào wǒ yī shēng gēgē
Liǎng gè rén jiǎng làn xiàohuà kěyǐ xiào dào shǎ zuo
Mi casa su casa Gambino jiǎng guò
Jī niǎo nǐ jiù qǐng nǐ dǎ biān lú jiǎnghé

Nǐ wú kāixīn wǒ kěndìng huì hōng nǐ
Rúguǒ nǐ xì yángguāng wǒ yīdìng xì kōngqì
Tiǎn tiǎn wǒ zuǐjiǎo tiánmì jì nǐ tiánmì jì nǐ hǎo ma
Xiǎng zhī yǒu jǐ ài nǐ gěi nǐ yī běn báo zǐ dēngjì

Me you me you
Me you me you it’s you and
Me you me you
Me you me you it’s you and

Me you me you
Me you me you
It’s you and me and you
Me you me you

Me you me you it’s you and
Me you me you
Me you me you it’s you and
Me you me you

Me you me you
It’s you and me and you
And me and you

And me and you
And me and you
And me and


***Xem thêm các bài hát con số tiếng Trung dưới đây:

520 Anh yêu em

9420 Chính là yêu anh

1314 Một đời một kiếp

2799 Tình yêu dài lâu

5910 Anh chỉ cần em thôi

9277 Thích Hôn

5120 Anh muốn yêu em

123 Em yêu anh

Học tiếng Trung qua bài hát thật đơn giản phải không nào ! Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi học tiếng Trung!

Tổng hợp các bài hát: Học tiếng Trung qua bài hát, video

Nguồn: Chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không coppy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

.

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button