Học tiếng Trung qua Bài hátTik Tok Trung Quốc

Học tiếng Trung qua bài hát Tỳ Bà Hành 琵琶行 Nhạc Hot Tiktok Trung Quốc

Tiếng Trung Chinese xin gửi tới các bạn bài viết Học tiếng Trung qua bài hát Tỳ Bà Hành 琵琶行 Nhạc Hot Tiktok Trung Quốc. Hy vọng các bạn có những phút giây thu giãn khi học tiếng Trung.

Lời bài hát Tỳ Bà Hành 琵琶行

潯陽江頭夜送客 楓葉荻花秋
Xúnyáng jiāngtóu yè sòng kè fēngyè dí huā qiū
瑟瑟 主人下馬客在船
sèsè zhǔrén xiàmǎ kè zài chuán
舉酒欲飲無管弦醉不成歡慘
jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎnxián zuì bùchéng huān cǎn
將別 別時茫茫江浸月
jiāng bié bié shí mángmáng jiāng jìn yuè

忽聞水上琵琶聲 主人忘歸客不發
hū wén shuǐshàng pípá shēng zhǔrén wàng guī kè bù fā
尋聲暗問彈者誰 琵琶聲停欲語遲
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí pípá shēng tíng yù yǔ chí

移船相近邀相見 添酒回燈重開宴
yí chuán xiāngjìn yāo xiāng jiàn tiān jiǔ huí dēng chóng kāiyàn
千呼萬喚始出來 猶抱琵琶半遮面
qiān hū wàn huàn shǐ chūlái yóu bào pípá bàn zhē miàn
轉軸撥弦三兩聲 未成曲調先有情
zhuǎnzhóu bō xián sān liǎng shēng wèichéng qǔdiào xiān yǒuqíng

弦弦掩抑聲聲思 似訴平生不得志
xián xián yǎn yì shēng shēng sī shì sù píngshēng bùdé zhì
低眉信手續續彈 說盡心中無限事
dī méi xìn shǒuxù xù dàn shuō jìn xīnzhōng wúxiàn shì
輕攏慢撚抹復挑 初為霓裳後六麼
qīng lǒng màn niǎn mǒ fù tiāo chū wèi níshang hòu liù me

大弦 嘈嘈 如急雨 小弦切切 如私語 如私語
dà xián cáo cáo rú jí yǔ xiǎo xián qièqiè rú sīyǔ rú sīyǔ
嘈嘈 切切 錯雜彈 大珠小珠 落玉盤 落玉盤
cáo cáo qièqiè cuòzá dàn dà zhū xiǎo zhū luò yù pán luò yù pán

間關鶯語花底滑 幽咽泉流冰下難
jiān guān yīng yǔ huā dǐ huá yōuyè quánliú bīng xià nán
冰泉冷澀弦凝絕 凝絕不通聲暫歇
bīng quán lěng sè xián níng jué níng jué bùtōng shēng zàn xiē

別有幽愁暗恨生 此時無聲勝有聲 勝有聲
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng cǐ shí wúshēng shèng yǒushēng shèng yǒushēng
銀瓶乍破水漿迸 鐵騎突出刀槍鳴 刀槍鳴
yín píng zhà pòshuǐ jiāng bèng tiěqí túchū dāoqiāng míng dāoqiāng míng
曲終收撥當心畫 四弦一聲如裂帛 如裂帛
qǔ zhōng shōu bō dāngxīn huà sì xián yī shēng rú lièbó rú lièbó
東船西舫悄無言 唯見江心秋月白 秋月白
dōng chuán xī fǎng qiāo wúyán wéi jiàn jiāng xīn qiūyuè báiqiū yuè bái

沉吟放撥插弦中 整頓衣裳起斂容
chényín fàng bō chā xián zhōng zhěngdùn yīshang qǐ liǎnróng
自言本是京城女 家在蝦蟆陵下住
zì yán běn shì jīngchéng nǚ jiā zài há má líng xià zhù
十三學得琵琶成 名屬教坊第一部
shísān xué dé pípá chéngmíng shǔ jiào fāng dì yī bù
曲罷曾教善才服 妝成每被秋娘妒
qū bà céng jiào shàn cái fú zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù

五陵年少爭纏頭 一曲紅綃不知數
wǔ líng niánshào zhēng chán tóu yī qū hóng xiāo bùzhī shù
鈿頭銀篦擊節碎 血色羅裙翻酒污
tián tóu yín bì jījié suì xuèsè luó qún fān jiǔ wū
今年歡笑復明年 秋月春風等閒度
jīnnián huānxiào fùmíng niánqiū yuè chūnfēng děngxián dù
弟走從軍阿姨死 暮去朝來顏色故
dì zǒu cóngjūn āyí sǐ mù qù cháo lái yánsè gù

門前冷落鞍馬稀 老大嫁作商人婦 商人婦
Ménqián lěngluò ānmǎ xī lǎodà jià zuò shāngrén fù shāngrén fù
商人重利輕別離 前月浮梁買茶去 買茶去
shāngrén zhònglì qīng biélí qiányuè fú liáng mǎi chá qù mǎi chá qù
去來江口守空船 繞船月明江水寒 江水寒
qù lái jiāngkǒu shǒu kōng chuán rào chuán yuè míng jiāngshuǐ hán jiāngshuǐ hán
夜深忽夢少年事 夢啼妝淚紅闌幹 紅闌幹
yè shēn hū mèng shàonián shì mèng tí zhuāng lèi hóng lángàn hóng lángàn

我聞琵琶已嘆息 又聞此語重
wǒwén pípá yǐ tànxí yòu wén cǐ yǔ zhòng
唧唧同是天涯淪 落人
jījī tóng shì tiānyá lúnluò rén
相逢何必曾相識 我從去年辭帝京
xiāngféng hébì céng xiāngshí wǒ cóng qùnián cí dìjīng
謫居臥病潯陽城
zhéjū wòbìng xúnyáng chéng

潯陽地僻無 音樂終歲不聞絲
xúnyáng dì pì wú yīnyuè zhōng suì bù wén sī
竹聲住近湓江地 低濕
zhú shēng zhù jìn pén jiāng de dī shī
黃蘆苦竹繞宅生 其間旦暮聞何物
huáng lú kǔzhú rào zhái shēng qíjiān dàn mù wén hé wù
杜鵑啼血猿哀鳴
dùjuān tí xuè yuán āimíng

春江花朝秋 月夜 往往取酒還獨傾
chūnjiāng huā zhāo qiūyuè yè wǎngwǎng qǔ jiǔ hái dú qīng
豈無山歌與 村笛 嘔啞嘲哳難為聽
qǐ wú shāngē yǔ cūn dí ǒu yǎ cháo zhā nánwéi tīng
今夜聞君琵琶語 如聽仙樂耳暫明
jīnyè wén jūn pípá yǔ rú tīng xiān yuè ěr zàn míng

莫辭更坐彈一曲 為君翻作琵琶行 琵琶行
mò cí gèng zuò dàn yì qū wèi jūn fān zuò pípá xíng pípá xíng
感我此言良久立 卻坐促弦弦轉急 弦轉急
gǎn wǒ cǐ yán liángjiǔ lì què zuò cù xián xián zhuǎn jí xián zhuǎn jí
淒淒不似向前聲 滿座重聞皆掩泣 皆掩泣
qī qī bù shì xiàng qián shēng mǎnzuò zhòng wén jiē yǎn qì jiē yǎn qì
座中泣下誰最多 江州司馬青衫濕 青衫濕
zuò zhōng qì xià shuí zuìduō jiāng zhōu sīmǎ qīng shān shī qīng shān shī
江州司馬青衫濕
jiāng zhōu sīmǎ qīng shān shī

Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn! Chúc các bạn học tốt tiếng Trung !

Xem tổng hợp các Bài hát tiếng Trung hay nhất mọi thời đại

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

.

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button