Khai giảng lớp học tiếng Trung tháng 2 – 2016

Trung tâm tiếng Trung Chinese thông báo lịch nghỉ tết từ ngày 31/1/2016 đến hết ngày 14/2/2016. Dưới đây là lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung sau Tết âm lịch. Để đảm bảo các bạn có thể tham gia các khóa học sau Tết, các bạn hãy đăng ký khóa học trong tháng 1 đến hết ngày 29/ 1/ 2016 để được giảm học phí 400.000 VNĐ / 1 khóa và giảm lên tới 900.000 VNĐ khi đăng ký cùng lúc 2 khóa

Hãy tham gia các lớp học ít người dưới đây:

LỚP TIẾNG TRUNG BAN NGÀY

TÊN LỚP HỌC KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC GIÁO TRÌNH
1A THỨ 2 NGÀY 29/2/2016  8h15-9h45(2-3-4-5-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 4 NGÀY 24/2/2016 14h-15h30 (2-3-4-5-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 5  NGÀY 18/2/2016 10h-11h30 (2-3-4-5-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 6 NGÀY 26/2/2016 10h-11h30(2-3-4-5-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 4 NGÀY 22/2/2016 15h30-17h (2-3-4-5-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề hàng ngày

+ 301 câu đàm thoại

LỚP TIẾNG TRUNG BUỔI TỐI

TÊN LỚP HỌC KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC GIÁO TRÌNH
1A THỨ 6 NGÀY 19/2/2016  18h-19H30(2-4-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 7 NGÀY 20/2/2016 18h- 19h30 (3-5-7) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 6 NGÀY 26/2 /2016 19h30 – 21h ( 2-4-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 2 NGÀY 29 /2/2016 18h-19h30(2-4-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 7 NGÀY 27/2/2016 19h30-21h(3-5-7) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

Chương trình không hoàn lại học phí khi đã đăng ký tham gia khóa học giảm giá

Có chỗ ở cho học viên ở xa
Giờ làm việc : 8h sáng tới 21h các ngày trong tuần.

Hỏi đáp trực tuyến