Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung tháng 2 & 3 – 2018

Sắp đến Tết nguyên Đán rồi, bạn đăng chuẩn bị đón Tết ? Ngày càng nhiều các chương trình ưu đãi được tung ra nhằm hỗ trợ cho các bạn học tiếng Trung,

Trung tâm đào tạo tiếng Trung Chinese trân trọng gửi tới các học viên chương trình học và ưu đãi tốt nhất, thông tin về các khóa học tiếng Trung cụ thể như sau:

***Xem lịch khai giảng tháng mới nhất tại đây: https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-tieng-trung/

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung cơ bản – Sơ cấp 1

Khóa học tiếng Trung cơ bản cấp tốc
Khai giảng: Thứ 3, ngày 27 tháng 03 năm 2018

Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc Đã học Hán ngữ 1 tại Trung tâm khác nhưng chưa giao tiếp được.

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2 – thứ 3 – thứ 4 – thứ 5 – thứ 6

Thời gian: 10h – 11h30

Học phí: 4.320.000 VNĐ

Học phí ưu đãi: 3.420.000

Khóa học tiếng Trung cơ bản cấp tốc A22

Khai giảng: Thứ 6, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2 – thứ 3 – thứ 4 – thứ 5 – thứ 6

Thời gian: 10h – 11h30 và 8h30- 10h

Học phí: 4.320.000 VNĐ

Học phí ưu đãi:3.420.000
Khóa học tiếng Trung cơ bản A23

Khai giảng:Thứ 3, ngày 27 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học:  thứ 3 – thứ 5 -thứ 7

Thời gian: 18h – 19h30

Học phí: 4.320.000 VNĐ

Học phí ưu đãi: 3.420.000

Khóa tiếng Trung giao tiếp cơ bản vào cuối tuần:

Khai giảng: Thứ 7, ngày 24 tháng 03 năm 2018

Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc Đã học Hán ngữ 1 tại Trung tâm khác nhưng chưa giao tiếp được.

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: Thứ 7- Chủ nhật

Thời gian: 08h30- 10h

Học phí: 4.320.000 VNĐ

Học phí ưu đãi: 3.420.000

TÊN LỚP KHAI GIẢNG THỜI GIAN GIÁO TRÌNH SỐ HỌC VIÊN
A24 THỨ 5

22/03/2018

18h-19h30

3-5-7

+ 20 chủ đề nghe nói

+ Giáo trình Hán 1+ 301 câu đàm thoại

3-10 học viên
A25 Thứ 2

21/03/2018

19h30-21h

2-4-6

+ 20 chủ đề nghe nói

+ Giáo trình Hán 1+ 301 câu đàm thoại

3-10 học viên
A26 Thứ 3

20/03/2018

19h30-21h

3-5-7

+ 20 chủ đề nghe nói

+ Giáo trình Hán 1+                   301 câu đàm thoại

3-10 học viên
A27 Thứ 4

21/03/2018

14h30-16h

2-4-6

+ 20 chủ đề nghe nói

+ Giáo trình Hán 1+ 301 câu đàm thoại

3-10 học viên
 A28  Thứ 6

23/03/2018

 14h30-16h

2-3-4-5-6

+ 20 chủ đề nghe nói

+ Giáo trình Hán 1+ 301 câu đàm thoại

 3-10 học viên

Các lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản lịch buổi tối:

A29 Thứ 2

12/03/2018

8h30-10h

2-4-6

+ 20 chủ đề nghe nói

+ Giáo trình Hán 1+ 301 câu đàm thoại

3-10 học viên
A30 Thứ 2

12/03/2018

19h30-21h

2-4-6

+ 20 chủ đề nghe nói

+ Giáo trình Hán 1+ 301 câu đàm thoại

3-10 học viên

Khóa học tiếng Trung nâng cao B – Sơ cấp 2

Khóa học tiếng Trung nâng cao B11

Đối tượng: Đã tham gia khóa học cơ bản boya 1 hoặc Hán ngữ 1

Khai giảng: Thứ 7 ngày 10 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: Thứ 3 – thứ 5 – thứ 7

Thời gian: 19h30-21h

Học phí: 2.100.000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày  08/03/2018 : 1.900.000 VNĐ/ 1 khóa
 • Đăng ký trước ngày  05/03/2018: 1.900.000 VNĐ/ 1 khóa và tặng giáo trình trị giá 85.000 VNĐ.

Khóa học tiếng Trung nâng cao B12

Đối tượng: Đã tham gia khóa học cơ bản boya 1 hoặc Hán ngữ 1

Khai giảng: Thứ 2 ngày 12 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

Thời gian: 18h – 19h30

Học phí: 2.100.000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 10/03/2018 : 4.320.000 VNĐ/ khóa
 • Đăng ký trước ngày  08/03/2018 : 1.900.000 VNĐ/ 1 khóa
 • Đăng ký trước ngày  05/03/2018: 1.900.000 VNĐ/ 1 khóa và tặng giáo trình trị giá 85.000 VNĐ.

Các lớp tiếng Trung nâng cao trình độ B khác:

Tên lớp Khai giảng Lịch học Số học viên Ưu đãi và học phí
B13 Thứ4

14/03/2018

19h30-21h

2-4-6

3-10 học viên
 • Học phí: 2.100.000 VNĐ
 • Đăng ký cho nhóm 2 người trở lên giảm học phí còn 1.900.000 VNĐ

 

B14 Thứ 5

15/03/2018

14h30-16h

3-5-7

3-10 học viên
 • Học phí 2.100.000 VNĐ
 • Đăng ký cho nhóm 2 người trở lên giảm học phí còn 1.900.000 VNĐ
B14 Thứ 5

15/03/2018

19h30-21h

3-5-7

3-10 học viên
 • Học phí 2.100.000 VNĐ
 • Đăng ký cho nhóm 2 người trở lên giảm học phí còn 1.900.000 VNĐ

Khóa học tiếng Trung nâng cao C5
Khóa học tiếng Trung nâng cao C – Trung cấp 1

Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao B, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912

Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao B (Hán ngữ 2, Giáo trình Boya 2, hết chương trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa)

Khai giảng: Thứ 2 ngày 12 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

Thời gian: 10h30 – 11h

Học phí: 2.200.000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày  10/03/2018 : 4.320.000 VNĐ/ 1 khóa
 • Đăng ký trước ngày  08/03/2018: 1.900.000 VNĐ/ 1 khóa và tặng giáo trình trị giá 85.000 VNĐ.

Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao C, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912.

Khóa học tiếng Trung nâng cao C6

Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao B (Hán ngữ 2, Giáo trình Boya 2, hết chương trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa)

Khai giảng: Thứ 2 ngày 16 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

Thời gian: 10h – 11h30

Học phí: 2.200.000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày  14/03/2018 : 4.320.000 VNĐ/ 1 khóa.
 • Đăng ký trước ngày  9/03/2018: 1.900.000 VNĐ/ 1 khóa và tặng giáo trình trị giá 85.000 VNĐ.

Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao C, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912.

Khóa học tiếng Trung nâng cao D – Trung cấp 2

Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao C hoặc Hán ngữ 3

Khai giảng: Thứ 6 ngày 09 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

Thời gian: 8h30 – 10h00

Học phí: 2.300.000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 07/03/2018: 2.100.000 VNĐ/ 1 khóa.
 • Đăng ký trước ngày  04/03/2018 : 4.320.000 VNĐ/ 1 khóa.
 • Đăng ký trước ngày  02/03/2018: 4.320.000 VNĐ/ 1 khóa và tặng giáo trình trị giá 85.000 VNĐ.

Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao D, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912.

Khóa học tiếng Trung nâng cao E – Cao cấp 1

Lớp tiếng Trung nâng cao E1

Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao D (Hán ngữ 4 ) hoặc đã đi du học nước ngoài 1 năm.

Khai giảng: Thứ 4 ngày 14 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

Thời gian: 14h30 – 16h

Học phí: 2.400.000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 12/03/2018: 2.300.000 VNĐ/ 1 khóa
 • Đăng ký trước ngày  10/03/2018: 2.200.000 VNĐ/ 1 khóa và tặng giáo trình trị giá 85.000 VNĐ.

Lớp tiếng Trung nâng cao E2

Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao D (Hán ngữ 4 ) hoặc đã đi du học nước ngoài 1 năm.

Khai giảng: Thứ 3 ngày 13 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: Thứ 3 – thứ 5

Thời gian: 14h30 – 16h

Học phí: 2.400.000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày  10/03/2018: 2.200.000 VNĐ/ 1 khóa và tặng giáo trình trị giá 85.000 VNĐ.
 • Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao E, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912

Khóa học tiếng Trung nâng cao F – Cao cấp 2

Khóa học tiếng Trung nâng cao F5

Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao E (Hán ngữ 5)

Khai giảng: Thứ 2 ngày 19 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

Thời gian: 18h – 19h30

Học phí: 2.500.000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 15/03/2018: 2.300.000 VNĐ/ 1 khóa
 • Đăng ký trước ngày  12/03/2018 : 2.200.000 VNĐ/ 1 khóa
 • Đăng ký trước ngày  10/02/2018: 2.100.000 VNĐ/ 1 khóa và tặng giáo trình trị giá 85.000 VNĐ.

Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao F, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912
Khóa học tiếng Trung nâng cao F5

Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao E (Hán ngữ 5)

Khai giảng: Thứ 4 ngày 28 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

Thời gian: 8h30 – 10h

Học phí: 2.500.000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày  25/03/2018 : 2.300.000 VNĐ/ 1 khóa
 • Đăng ký trước ngày  22/03/2018: 2.200.000 VNĐ/ 1 khóa
 • Đăng ký trước ngày 12/03/2018: 2.100.000 VNĐ/ 1 khóa và tặng giáo trình trị giá 85.000 VNĐ.

Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao F, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912

LỚP TIẾNG TRUNG TRẺ EM

 • Môi trường giao tiếp: Lớp học ít người, bạn được tương tác giữa các học viên,giúp bạn tăng cường khả năng tư duy, phản ứng nhanh. tự tin giao tiếp.
 • Giáo viên: Giúp bạn làm việc nhóm, hỗ trợ bạn tương tác, giúp bạn cách nhớ mẹo. Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn cẩn thận và chi tiết, từng bước để có thể học giao tiếp tiếng Trung thành thạo.
 • Học viên: Giữa các học viên phải có sự thảo luận, thực hành dựa trên nhu cầu giao tiếp thực tế thì bạn mới có thể thành công.

Sau khóa học bạn đạt được gì?

 • Phát âm chuẩn
 • Tự tin giao tiếp với người Trung Quốc.
 • Có thể đi Trung Quốc mà không cần phiên dịch.

Làm cách nào để đăng ký học?

Để tham gia các khóa học tiếng Trung giao tiếp của Chinese, bạn chỉ cần thực hiện một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Comment ngay số điện thoại hoặc gmail của bạn ngay dưới bài viết.
 • Cách 2: Gọi ngay đến số 0989543912 để được đặt lịch học và tư vấn lộ trình học tiếng Trung miễn phí.

14
Hỏi đáp trực tuyến

0915555804

Mình muốn tư vấn để bắt đầu học tiếng trung

01239751524

Em muốn đăng kí tiếng Trung giao tiếp cơ bản cho người mới học ạ có thể tư vấn cho em ko ạ

0978.320.899

Sắp tới mình cần sử dụng têngs Trung cho các Dự án của công ty. Mình muốn học 4 kỹ năng. bạn vui lòng cho mình thêm một số thông tin nhé: Địa điểm học, sau khi học mình sẽ làm được gì với những bài vừa học? Mình muốn học buổi tối 2,4,6. Cám ơn bạn

0961339849

chao trung tâm em vừa hoc xong hán ngữ 4
em muốn hoc lớp cao cấp 1, tt t vấn giúp em về nôi dung hoc với a, và còn có lich hoc tối nào khác không a

0964172256

Hiện tại mình học xong giáo trình hán ngữ 3, và đang có ý định học lên nhằm mục đích thành thạo 4 kỹ năng.
Mình muốn dky học sớm nhất có thể, học buổi tối ạ.
TT vui lòng tư vấn hộ mình qua email về các vấn đề: Giáo trình, nội dung học, học phí nhé.
Mình cảm ơn!