Home / Lịch khai giảng lớp tiếng Trung / Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung T11/2018

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung T11/2018

Mục lục nội dung bài viết

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

 


R

2. Khóa học tiếng Trung cơ bản  A81

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 27/11/2018.
 • Thời gian: 14h30-16h 3-5-7 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

  9

 • Đăng ký trước ngày 24/11: 1,800,000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm 3 người trở lên trước ngày 24/11: 1,700,000 VNĐ.

3.Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A82

 • Khai giảng:  Ngày 30/11/2018.
 • Thời gian: 10-11:30 246 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 26/11: 1,800,000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm 3 người trở lên trước ngày 26/11: 1,700,000 VNĐ.

5.Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản  A84

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 3/12/2018.
 • Thời gian: 18h-19h30 2-4-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/khóa

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 26/11: 1,800,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký nhớm 3 người trở lên trước ngày 26/11: 1,700,000 VNĐ/khóa

7. Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A83

 • Khai giảng:1/12/2018.
 • Thời gian: 10-11:30 thứ 7,CNhàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 25/11: 1,800,000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm 3 người trở lên trước ngày 25/11: 1,700,000 VNĐ.

8. Khóa học tiếng Trung  cơ bản 4 kỹ năng  A76

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 20/11/2018.
 • Thời gian: 19:30- 21h Thứ 3-5 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 16/11: 1,800,000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm 3 người trở lên trước ngày 16/11: 1,700,000 VNĐ

Khóa học giao tiếp tiếng Trung cấp tốc  cơ bản ban ngày

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc A85

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 26/11/2018.
 • Thời gian: 8:30-10h Thứ 2-3-4-5-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 23/11: 1,800,000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm 3 người trở lên trước ngày 23/11: 1,700,000 VNĐ

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc A86

 • Khai giảng: ngày 3/12/2018.
 • Thời gian: 10h – 11h30 Thứ 2-3-4-5-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 26/11: 1,800,000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm 3 người trở lên trước ngày 26/11: 1,700,000 VNĐ

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc A87

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 3/11/2018.
 • Thời gian: 14h30-16h Thứ 2-3-4-5-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 26/11: 1,800,000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm 3 người trở lên trước ngày 26/11: 1,700,000 VNĐ

Nội dung khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A

Xem nội dung chi tiết khóa học tại link sau: https://chinese.edu.vn/khoa-hoc-tieng-trung-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/

Sau khóa học bạn đạt được gì?

Bạn sẽ nắm được những cách học tiếng Trung hiệu quả qua những nội dung sau:

 • Học các kỹ năng phản xạ và nói tiếng Trung lưu loát với người Trung Quốc.
 • Kỹ năng xây dựng từ vựng để tạo ra từ mới hiệu quả.
 • Kỹ năng nói tiếng Trung tự tin trước đám đông.
 • Biết viết chính xác các chữ Hán theo quy tắc thuận bút.
 • Biết cách gõ tiếng Trung trên máy tính và điện thoại để chat với người Trung Quốc.
 • Giao tiếp lưu loát với người Trung Quốc các chủ đề hàng ngày như đi ăn biết gọi phục vụ, gọi món, thanh toán, đi mua sắm biết trả giá, mặc cả, biết nói số tiền, đi ngân hàng biết đổi tiên, đi bưu điện biết gửi đồ, đi chơi biết gọi taxi, hỏi địa chỉ, làm quen biết xin số điện thoại, ……
 • Hàng ngày bạn được hỗ trợ 24/24 trao đổi nói chuyện tiếng Trung trong nhóm lớp của mình.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B – Sơ cấp 2

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B44

 • Khai giảng: Thứ 4 ngày 7/11/2018.
 • Thời gian: 14h30-16h 2-4-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản và học nửa khóa Hán Ngữ 2 tại Trung tâm khác mà chưa phản xạ được.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200,000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi: 

 • Đăng ký trước ngày 30/10 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B39

 • Khai giảng: Thứ 4 ngày 14/11/2018.
 • Thời gian: 10h-11h30 2-4-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi: 

 • Đăng ký trước ngày 9/11 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B40

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 8/11/2018.
 • Thời gian: 18h-19h30 Thứ 3-5 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 30/10 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao B41

 • Khai giảng:  Thứ 6 ngày 23/11/2018.
 • Thời gian: 19h30-21h Thứ 2-4-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản và học đến bài 26 Hán Ngữ 2 tại Trung tâm khác mà chưa phản xạ được.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi: 

 • Đăng ký trước ngày 15/11 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao B42

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 20/11/2018.
 • Thời gian: 18h-19h30 Thứ 3-5  hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 15/11/10 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao C – Trung cấp 1

Lớp tiếng Trung giao tiếp thương mại C19

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 22/10/2018.
 • Thời gian: 10h-11h30 2-3-4-6 hàng tuần.
 • Giáo trình: Hán ngữ 3 + 20 chủ đề thương mại hàng ngày.
 • Đối tượng: Dành cho những bạn đã học hết Hán ngữ 2 hoặc Boya 1.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,300,000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi: 

 • Đăng ký trước ngày 21/10 và theo nhóm học viên cũ : 2,100,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký học viên học ở Trung tâm khác: 2,200,000 VNĐ/khóa

Khóa học tiếng Trung nâng cao D – Trung cấp 2

Lớp tiếng Trung giao tiếp thương mại nâng cao D12

  • Khai giảng: Thứ Chủ Nhật ngày 14/10/2018
  • Đối tượng: Dành cho các học viên đã học hết Hán ngữ 3 hoặc Boya 2
  • Lịch học: Chủ Nhật hàng tuần
  • Thời gian: 15h-18h
  • Tổng số: 20 buổi
 • Sĩ số: 3 – 10 học viên
 • Học phí: 2,400,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi: 

 • Đăng ký theo nhóm 5 người trước ngày 10/10: 2,200,000 VNĐ/ khóa.

Lớp tiếng Trung giao tiếp thương mại nâng cao C18

  • Khai giảng: Thứ 2 ngày 2/11/2018
  • Đối tượng: Dành cho các học viên đã học hết Hán ngữ 2 hoặc Boya 2
  • Lịch học: Thứ 2 – thứ 4- thứ 6 hàng tuần
  • Thời gian: 19h30-21h
  • Tổng số: 20 buổi
 • Sĩ số: 3 – 10 học viên
 • Học phí: 2,300,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi: 

 • Đăng ký theo nhóm 3 người trước ngày 30/10: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Lớp tiếng Trung giao tiếp thương mại nâng cao D14

  • Khai giảng: Thứ 2 ngày 7/11/2018
  • Đối tượng: Dành cho các học viên đã học hết Hán ngữ 3 hoặc Boya 2
  • Lịch học: Thứ 2 – thứ 4- thứ 6 hàng tuần
  • Thời gian: 10h-11h30
  • Tổng số: 20 buổi
 • Sĩ số: 3 – 10 học viên
 • Học phí: 2,400,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi: 

 • Đăng ký theo nhóm 5 người trước ngày31 /10: 2,200,000 VNĐ/ khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao E – Cao cấp 1

Lớp tiếng Trung thương mại nâng cao  E15

 • Khai giảng: Thứ  hai  ngày 10/11/2018
 • Đối tượng: Dành cho học viên đã học hết Hán ngữ 4 hoặc Boya 2 tại Trung tâm khác mà phản xạ được.
 • Giáo trình: Hán ngữ 5 + Giáo trình nghe nói + 20 chủ đề thương mại hàng ngày.
 • Lịch học: Thứ 2-4-6
 • Thời gian: 10h-11h30
 • Tổng số buổi: 20b
 • Sĩ số: 6 học viên
 • Học phí: 2,500,000 VNĐ / khóa

Học phí ưu đãi: 

 • Đăng ký nhóm 5 người  trước ngày 05/10: 2,300,000 VNĐ/ khóa. 

Khóa học tiếng Trung nâng cao F – Cao cấp 2

Lớp tiếng Trung thương mại nâng cao  F15

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 20/11/2018
 • Đối tượng: Dành cho học viên đã học hết Hán ngữ 4 hoặc Boya 2 tại Trung tâm khác mà chưa phản xạ được.
 • Giáo trình: Hán ngữ 6 + Giáo trình nghe nói + 20 chủ đề thương mại
 • Lịch học: Thứ 3 – thứ 5  hàng tuần
 • Thời gian: 18h30-20h
 • Tổng số buổi: 20b
 • Sĩ số: 6 học viên
 • Học phí: 2,600,000 VNĐ / khóa

Học phí ưu đãi: 

 • Đăng ký nhóm 3 người  trước ngày 15/10: 2,400,000 VNĐ/ khóa. 

Lớp tiếng Trung thương mại nâng cao  F16

 • Khai giảng: Thứ 4 ngày 21/11/2018
 • Đối tượng: Dành cho học viên đã học hết Hán ngữ 4 hoặc Boya 2 tại Trung tâm khác mà chưa phản xạ được.
 • Giáo trình: Hán ngữ 6 + Giáo trình nghe nói + 20 chủ đề thương mại
 • Lịch học: Thứ 2- thứ 4- Thứ 6  hàng tuần
 • Thời gian: 18h-19h30
 • Tổng số buổi: 20b
 • Sĩ số: 6 học viên
 • Học phí: 2,600,000 VNĐ / khóa

Học phí ưu đãi: 

 • Đăng ký nhóm 5 người  trước ngày 15/11: 2,400,000 VNĐ/ khóa. 

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung dành cho trẻ em

 • Lớp học tiếng Trung trẻ em vui lòng liên hệ đăng ký trực tiếp  hotline 0989543912 để được xếp lớp theo yêu cầu.

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung VIP theo yêu cầu

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung dành cho Biên Phiên Dịch

 • Lớp học tiếng Trung Biên Phiên Dịch vui lòng liên hệ trực tiếp để được xếp lớp theo yêu cầu.

28
Hỏi đáp trực tuyến

13 Comment threads
15 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
0966151546

Em đã thi xong HSK 4, bây giờ muốn học khóa tiếng Trung thương mai, em muốn học từ tháng này.

01628114959

Em muốn được tư vấn về khóa học tiếng trung cơ bản tại cơ sở Kim Mã ạ

0936 127 173

Em muốn được tư vấn về khóa tiếng trung cơ bản tại cơ sở Kim Mã ạ

01244090404

Mình xin lịch khai giảng khoá cơ bản ở tphcm

01678339614

Cho e hỏi e có thể học trực tuyến vào buổi tối được ko ạ

0904696606

Em muốn đăng kí khoá học A78 thứ 4 ngày 31/10 này ạ. Cho em hỏi em đăng kí ở đâu ạ?

0904696606

Trung tâm ơi. Em muốn đăng kí khoá học dành cho người mới bắt đầu A78 khai giảng ngày t4 31/10 này ạ