Lịch khai giảng các khoá học tiếng Trung T7/2019

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Trung tháng 7 – 2019

1. Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung cơ bản – Sơ cấp KH1

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản KH1-114

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 01 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Từ thứ 2->6 hàng tuần
 • Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung cơ bản KH1-115

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 01 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2/4/6 hàng tuần
 • Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản KH1-116

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 02 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3/5/7 hàng tuần
 • Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung cơ bản KH1-117

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 03 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2/4/6 hàng tuần
 • Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản KH1-118

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 03 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2/4/6 hàng tuần
 • Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản KH1-119

 • Khai giảng: Thứ 5, ngày 04 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3/5/7 hàng tuần
 • Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung cơ bản KH1-120

 • Khai giảng: Thứ 5, ngày 04 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3/5 hàng tuần
 • Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản KH1-121

 • Khai giảng: Thứ 6, ngày 05 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Từ thứ 2->6 hàng tuần
 • Thời gian: 14h30-16h

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 28/6/2019
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung cơ bản KH1-122

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 08 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Từ thứ 2->6 hàng tuần
 • Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản KH1-123

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 08 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3/5/7 hàng tuần
 • Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản KH1-124

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 09 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Từ thứ 2->6 hàng tuần
 • Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung cơ bản KH1-125

 • Khai giảng: Thứ 3 , ngày 09tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3/5/7 hàng tuần
 • Thời gian: 18h-19h30

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 5/7/2019
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên

2. Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung nâng cao – Sơ Trung cấp KH2

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp  KH2-210

 • Khai giảng: Thứ 2 , ngày 01 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Từ thứ 2->6 hàng tuần
 • Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp  KH2-211

 • Khai giảng: Thứ 3 , ngày 02 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3/5/7 hàng tuần
 • Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp  KH2-212

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 03 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2/4/6 hàng tuần
 • Thời gian: 18h-19h30

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 28/6/2019
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp  KH2-213

 • Khai giảng: Thứ 2 , ngày 08 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Từ thứ 2->6 hàng tuần
 • Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp  KH2-214

 • Khai giảng: Thứ 5 , ngày 11 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3/5 hàng tuần
 • Thời gian: 19h30-21h

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 5/7/2019
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên

3. Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung nâng cao – Trung cấp KH3

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp  KH3-306

 • Khai giảng: Thứ 2 , ngày 01 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Từ thứ 2->6 hàng tuần
 • Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp  KH3-307

 • Khai giảng: Thứ 2 , ngày 01 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2/4/6 hàng tuần
 • Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp  KH3-308

 • Khai giảng: Thứ 5 , ngày 4 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Từ thứ 2->6 hàng tuần
 • Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp  KH3-309

 • Khai giảng: Thứ 5 , ngày 4 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3/5 hàng tuần
 • Thời gian: 18h-19h30

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 28/6/2019
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp  KH3-310

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 10 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2/4/6 hàng tuần
 • Thời gian: 8h30-10h

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 5/7/2019
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên

4. Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung nâng cao – Cao cấp KH4

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung nâng cao KH4-403

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 3 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Từ thứ 2->6 hàng tuần
 • Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung nâng cao KH4-404

 • Khai giảng: Thứ 6, ngày 5 tháng 07 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2/4/6 hàng tuần
 • Thời gian: 19H30-21H

Yếu tố quyết định thành công của bạn

 • Môi trường giao tiếp: Lớp học ít người, bạn được tương tác giữa các học viên, giúp bạn tăng cường khả năng tư duy, phản ứng nhanh, tự tin giao tiếp
 • Giáo viên: giúp bạn làm việc nhóm, hỗ trợ bạn tương tác, giúp bạn cách nhớ mẹo. giáo viên sẽ hướng dẫn bạn cẩn thận và chi tiết, từng bước để có thể học giao tiếp tiếng Trung thành thạo
 • Học viên: giữa các bạn học viên phải có sự thảo luận, thực hành dựa trên nhu cầu giao tiếp thực tế thì bạn mới có thể thành công.

Sau khoá học bạn đạt được gì?

 • Phát âm chuẩn
 • Tự tin giao tiếp với người Trung Quốc
 • Có thể đi Trung Quốc mà không cần phiên dịch

2
Hỏi đáp trực tuyến

Phan oanh

Bây giờ mình muốn học tiếng trung giao tiếp bên mình có lớp nào sắp khai giảng ko ạ

Cảm ơn bạn. Các lớp tiếng Trung giao tiếp bên mình vẫn liên tục khai giảng. Tư vấn viên sẽ sớm liên hệ và tư vấn trực tiếp cho bạn.