Trang chủ / Lịch khai giảng / Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung tháng 2.2019

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung tháng 2.2019

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A92

Mục lục bài viết

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 19 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5 hàng tuần
 • Thời gian: 18h-19h30

Xem lịch khai giảng tháng mới nhất tại đây: https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-tieng-trung/

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A93

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 18 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2-3-4-5-6 hàng tuần
 • Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A94

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 20 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A95

 • Khai giảng: Thứ 6, ngày 22 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 19h30-21h00

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A96

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 20 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2-3-4-5-6
 • Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A97

 • Khai giảng: Thứ 6, ngày 22 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A98

 • Khai giảng: Thứ 5, ngày 21 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
 • Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A99

 • Khai giảng: Thứ 5, ngày 21 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7
 • Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A100

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 25 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
 • Thời gian: 8h30 – 10h

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A101

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 19 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7
 • Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A102

 • Khai giảng: Thứ 6, ngày 22 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 6
 • Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A103

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 25 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A104

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 27 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao – Sơ cấp B

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B40.2

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 19 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5– Thứ 6
 • Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B42.2

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 26 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5
 • Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B46

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 23 tháng 04 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3– Thứ 5
 • Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B45

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 8 tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2– Thứ 6
 • Thời gian: 18h- 19h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B43.2

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 6 tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2– Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 15h30-17h

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B48

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 4  tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2–Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B49

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 4 tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2– Thứ 6
 • Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao – Sơ cấp C

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  C26

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 26 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3- Thứ 5- Thứ 7
 • Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  C27

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 28 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao – Sơ cấp D

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  D6

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 26 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3- Thứ 5
 • Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  D13

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 20 tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4
 • Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  D15

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 4 tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4
 • Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao – Sơ cấp G

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  G4

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 10 tháng 04 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4
 • Thời gian: 18h-19h30

Yếu tố quyết định thành công của bạn

 • Môi trường giao tiếp: Lớp học ít người, bạn được tương tác giữa các học viên,giúp bạn tăng cường khả năng tư duy, phản ứng nhanh. tự tin giao tiếp.
 • Giáo viên: Giúp bạn làm việc nhóm, hỗ trợ bạn tương tác, giúp bạn cách nhớ mẹo. Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn cẩn thận và chi tiết, từng bước để có thể học giao tiếp tiếng Trung thành thạo.
 • Học viên: Giữa các học viên phải có sự thảo luận, thực hành dựa trên nhu cầu giao tiếp thực tế thì bạn mới có thể thành công.

Sau khóa học bạn đạt được gì?

 • Phát âm chuẩn
 • Tự tin giao tiếp với người Trung Quốc.
 • Có thể đi Trung Quốc mà không cần phiên dịch.

3
Hỏi đáp trực tuyến

avatar
Phạm thị quyên
Phạm thị quyên

Cho e hỏi t5 này có mở lớp học tieng hoa cơ ban kh ạ

Trà thị thùy linh
Trà thị thùy linh
Thuy An
Thuy An

Hi,

Cho mình xin chi tiết về lớp học online khai giải trong thời gian tới hoặc lớp 1:1 ạ?