Trang chủ / Lịch khai giảng / Lịch khai giảng các khoá học tiếng Trung tháng 6-2019

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Trung tháng 6-2019

Lịch khai giảng tiếng Trung giao tiếp cơ bản tháng 6.2019

Mục lục bài viết

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A92

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 17 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2-3-4-5-6 hàng tuần
 • Thời gian: 8h30-10h

Lịch  khai giảng khoá học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản A93

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 18 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3- Thứ 5 hàng tuần
 • Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A94

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 19 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2-3-4-5-6
 • Thời gian: 10h-11h30

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 13/06/2019:
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên:

Lịch khai giảng khoá học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản A95

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 19 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng khoá học giao tiếp A96

 • Khai giảng: Thứ 6, ngày 21 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 19h30- 21h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A97

 • Khai giảng: Thứ 6, ngày 21 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 18h- 19h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A98

 • Khai giảng: Thứ 5, ngày 20 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3- Thứ 5- Thứ 7
 • Thời gian: 18h- 19h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A98

 • Khai giảng: Thứ 5, ngày 20 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3- Thứ 5- Thứ 7
 • Thời gian: 18h- 19h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A99

 • Khai giảng: Thứ 5, ngày 20 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- 3- 4- 5- 6
 • Thời gian: 10h- 11h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A100

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 24 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- 3- 4- 5- 6
 • Thời gian: 8h30- 10h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A101

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 25 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3- Thứ 5- Thứ 7
 • Thời gian: 10h- 11h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A102

 • Khai giảng: Thứ 5, ngày 27tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3- Thứ 5- Thứ 7
 • Thời gian: 18h- 19h30

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 21/06/2019:
 • Đăng ký nhóm 3 người trở lên:

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A103

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 24 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 18h- 19h30

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 18/06/2019:
 • Đăng ký nhóm 3 người trở lên:

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A104

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 26 tháng 06 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 18h- 19h30

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 20/06/2019:
 • Đăng ký nhóm 3 người trở lên:

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung nâng cao – Sơ cấp B

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp B40.2

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 1 tháng 7 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp B42.2

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 1 tháng 7 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp B46

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 1 tháng 7 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 6
 • Thời gian: 10h30-11h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp B43.3

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 3 tháng 7 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp B40.2

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 2 tháng 7 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3- Thứ 5
 • Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp B44.4

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 2 tháng 7 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 5- Thứ 7
 • Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung nâng cao- Sơ cấp D

Lịch khai khoá học tiếng Trung giao tiếp D6

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 25 tháng 6 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3- Thứ 5
 • Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai khoá học tiếng Trung giao tiếp D13

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 24 tháng 6 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4
 • Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai khoá học tiếng Trung giao tiếp D15

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 1 tháng 7 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4
 • Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung nâng cao – Sơ cấp G

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung giao tiếp G4

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 8 tháng 7 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ4
 • Thời gian: 18h-19h30

Yếu tố quyết định thành công của bạn 

 • Môi trường giao tiếp: Lớp học ít người, bạn được tương tác giữa các học viên,giúp bạn tăng cường khả năng tư duy, phản ứng nhanh. tự tin giao tiếp.
 • Giáo viên: Giúp bạn làm việc nhóm, hỗ trợ bạn tương tác, giúp bạn cách nhớ mẹo. Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn cẩn thận và chi tiết, từng bước để có thể học giao tiếp tiếng Trung thành thạo.
 • Học viên: Giữa các học viên phải có sự thảo luận, thực hành dựa trên nhu cầu giao tiếp thực tế thì bạn mới có thể thành công.

Sau khóa học bạn đạt được gì?

 • Phát âm chuẩn
 • Tự tin giao tiếp với người Trung Quốc.
 • Có thể đi Trung Quốc mà không cần phiên dịch.

1
Hỏi đáp trực tuyến

avatar
Phạm thị ánh đào
Phạm thị ánh đào

Tôi muốn học tiếng trung online dành cho người mới bắt đầu làm thế nào