Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung tháng 8 – 2015

Trung tâm tiếng Trung Chinese là một trong những trung tâm đào tạo tiếng Trung hàng đầu tại Việt Nam, nhằm đắp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các bạn học viên, chúng tôi xin thông báo lịch khai giảng khóa học tiếng Trung tháng 8.

Xem lịch khai giảng tháng mới nhất tại đây: https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-tieng-trung/

LỚP TIẾNG TRUNG BAN NGÀY

TÊN LỚP HỌC KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC GIÁO TRÌNH
1A THỨ 3 NGÀY 18/08/2015  10h-11h30 (2-3-4-5-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 4 NGÀY 19/08/2015 8h15- 9h45 (2-3-4-5-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 5 NGÀY 20/08/2015 14h- 15h30 (2-3-4-5-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 5 NGÀY 20/08/2015 10h-11h30 +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 6 NGÀY 21/08/2015 15h30-17h +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

LỚP TIẾNG TRUNG BUỔI TỐI

TÊN LỚP HỌC KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC GIÁO TRÌNH
1A THỨ 3 NGÀY 18/08/2015  19H30-21H (3-5-7) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

2A THỨ 4 NGÀY 19/08/2015 18h- 19h30 (2-4-6) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 5 NGÀY 20/08/2015 19H30- 21H (3-5-7) +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 6 NGÀY 21/08/2015 18h-19h30 +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

1A THỨ 2 NGÀY 24/08/2015 18h-19h30 +Giao tiếp cơ bản 1

+20 chủ đề nói

Hỏi đáp trực tuyến