Trang chủ / Lịch khai giảng / Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp T12 -2018 & 1 – 2019

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp T12 -2018 & 1 – 2019

Sắp đến Tết nguyên Đán rồi, bạn đăng chuẩn bị đón Tết? Ngày càng nhiều các chương trình ưu đãi được tung ra. Nhằm hỗ trợ cho các bạn học tiếng Trung, Trung tâm đào tạo tiếng Trung Chinese trân trọng gửi tới các học viên chương trình học và ưu đãi tốt nhất. Thông tin về các khóa học tiếng Trung cụ thể như sau:

Xem lịch khai giảng tháng mới nhất tại đây: https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-tieng-trung/

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung cơ bản – Sơ cấp 1

Mục lục bài viết

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A92

 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu
 • Khai giảng: ngày 3 tháng 1 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 14h30 – 16h

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A89

 • Khai giảng: ngày 28 tháng 12 năm 2018
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc Đã học Hán ngữ 1 tại Trung tâm khác nhưng chưa giao tiếp được.
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: thứ 2 – thứ 4 – thứ 6
 • Thời gian: 19h30-21h

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản cấp tốc A84

 • Khai giảng: ngày 4 tháng 1 năm 2019
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc Đã học Hán ngữ 1 tại Trung tâm khác nhưng chưa giao tiếp được.
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: thứ 2 – thứ 3 – thứ 4 – thứ 5 – thứ 6
 • Thời gian: 8h30- 10h

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản cấp tốc A85

 • Khai giảng: ngày 4 tháng 1 năm 2018
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: thứ 2 – thứ 3 – thứ 4 – thứ 5 – thứ 6
 • Thời gian: 10h-11h30

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản cấp tốc A86

 • Khai giảng: ngày 3 tháng 1 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học:  thứ 2 – thứ 3 – thứ 4 – thứ 5 -thứ 6
 • Thời gian: 14h30-16h

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A87

 • Khai giảng: ngày 14 tháng 1 năm 2019
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc Đã học Hán ngữ 1 tại Trung tâm khác nhưng chưa giao tiếp được.
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: thứ 2 – thứ 4 – thứ 6
 • Thời gian: 18h- 19h30

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A88

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 07 tháng 01 năm 2019
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc Đã học Hán ngữ 1 tại Trung tâm khác nhưng chưa giao tiếp được.
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: thứ 2 – thứ 3 – thứ 4 – thứ 5 – thứ 6
 • Thời gian: 8h30- 10h

Khóa học tiếng Trung cơ bản A90

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 11 tháng 1 năm 2019
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc Đã học Hán ngữ 1 tại Trung tâm khác nhưng chưa giao tiếp được.
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: thứ 2 – thứ 4 – thứ 6
 • Thời gian: 18h-19h30

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A91

 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu
 • Khai giảng: ngày 10 tháng 1 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – thứ 5
 • Thời gian: 18h – 19h30

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A93

 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu
 • Khai giảng: ngày 8 tháng 1 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – thứ 5 – Thứ 7
 • Thời gian: 10h – 11h30

Khóa tiếng Trung giao tiếp cơ bản vào cuối tuần:

 • Khai giảng: Thứ 7, CN ngày 5 tháng 1 năm 2018
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu hoặc Đã học Hán ngữ 1 tại Trung tâm khác nhưng chưa giao tiếp được.
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 7- Chủ nhật
 • Thời gian: 14h30-16h, 10h-11h30

Khóa học tiếng Trung nâng cao B – Sơ cấp 2

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B45

 • Đối tượng: Đã tham gia khóa học cơ bản boya 1 hoặc Hán ngữ 1.
 • Khai giảng: Thứ 6 ngày 07 tháng 12 năm 2018.
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – thứ 6
 • Thời gian: 18h-19h30

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B46

 • Đối tượng: Đã tham gia khóa học cơ bản boya 1 hoặc Hán ngữ 1
 • Khai giảng: Thứ 4 ngày 12 tháng 12 năm 2018
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6
 • Thời gian: 19h30 – 21h

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B47

 • Đối tượng: Đã tham gia khóa học cơ bản boya 1 hoặc Hán ngữ 1
 • Khai giảng: Thứ 5 ngày 20 tháng 12 năm 2018
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – thứ 3 – thứ 5 – thứ 6
 • Thời gian: 9h-10h30

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B48

 • Đối tượng: Đã tham gia khóa học cơ bản boya 1 hoặc Hán ngữ 1
 • Khai giảng: Thứ 6 ngày 21 tháng 12 năm 2018
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6
 • Thời gian: 19h30 – 21h

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B49

 • Đối tượng: Đã tham gia khóa học cơ bản boya 1 hoặc Hán ngữ 1
 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 08 tháng 01 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5
 • Thời gian: 19h30 – 21h

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B50

 • Đối tượng: Đã tham gia khóa học cơ bản boya 1 hoặc Hán ngữ 1
 • Khai giảng: Thứ 6 ngày 18 tháng 01 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 10h-11h30

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B51

 • Đối tượng: Đã tham gia khóa học cơ bản boya 1 hoặc Hán ngữ 1
 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 15 tháng 01 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7
 • Thời gian: 14h30 – 16h

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B52

 • Đối tượng: Đã tham gia khóa học cơ bản boya 1 hoặc Hán ngữ 1
 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 19 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5
 • Thời gian: 18h – 19h30

Khóa học tiếng Trung nâng cao C

Khóa học tiếng Trung giao tiếp thương mại C23

 • Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao B (Hán ngữ 2, Giáo trình Boya 2, hết chương trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa)
 • Khai giảng: Chủ Nhật ngày 12 tháng 03 năm 2018
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Chủ Nhật
 • Thời gian: 8h30-11h30 (2 ca)

Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao C, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp thương mại C24

 • Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao B (Hán ngữ 2, Giáo trình Boya 2, hết chương trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa)
 • Khai giảng: Thứ 5 ngày 20 tháng 12 năm 2018
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – thứ 3 – thứ 5 – thứ 6
 • Thời gian: 9h – 10h30

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao C25

 • Đối tượng: Đã tham gia khóa học cơ bản boya 1 hoặc Hán ngữ 1
 • Khai giảng: Thứ 6 ngày 21 tháng 12 năm 2018
 • Thời lượng: 36 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6
 • Thời gian: 19h30 – 21h

Khóa học tiếng Trung nâng cao D – Trung cấp 2

Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao C hoặc Hán ngữ 3

Khai giảng: Thứ 6 ngày 09 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

Thời gian: 8h30 – 10h00

Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao D, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912.

Khóa học tiếng Trung nâng cao E – Cao cấp 1

Lớp tiếng Trung nâng cao E1
Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao D (Hán ngữ 4 ) hoặc đã đi du học nước ngoài 1 năm.

Khai giảng: Thứ 4 ngày 14 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

Thời gian: 14h30 – 16h

Lớp tiếng Trung nâng cao E2

Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao D (Hán ngữ 4 ) hoặc đã đi du học nước ngoài 1 năm.

Khai giảng: Thứ 3 ngày 13 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: Thứ 3 – thứ 5

Thời gian: 14h30 – 16h

Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao E, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912

Khóa học tiếng Trung nâng cao F – Cao cấp 2

Khóa học tiếng Trung nâng cao F5

Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao E (Hán ngữ 5)

Khai giảng: Thứ 2 ngày 19 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

Thời gian: 18h – 19h30

Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao F, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912

Khóa học tiếng Trung nâng cao F5

Đối tượng: Đã tham gia khóa học tiếng Trung nâng cao E (Hán ngữ 5)

Khai giảng: Thứ 4 ngày 28 tháng 03 năm 2018

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6

Thời gian: 8h30 – 10h

Lưu ý: Để biết thêm lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao F, bạn vui lòng gọi hotline 0989543912

LỚP TIẾNG TRUNG TRẺ EM

Yếu tố quyết định thành công của bạn

 • Môi trường giao tiếp: Lớp học ít người, bạn được tương tác giữa các học viên,giúp bạn tăng cường khả năng tư duy, phản ứng nhanh. tự tin giao tiếp.
 • Giáo viên: Giúp bạn làm việc nhóm, hỗ trợ bạn tương tác, giúp bạn cách nhớ mẹo. Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn cẩn thận và chi tiết, từng bước để có thể học giao tiếp tiếng Trung thành thạo.
 • Học viên: Giữa các học viên phải có sự thảo luận, thực hành dựa trên nhu cầu giao tiếp thực tế thì bạn mới có thể thành công.

Sau khóa học bạn đạt được gì?

 • Phát âm chuẩn
 • Tự tin giao tiếp với người Trung Quốc.
 • Có thể đi Trung Quốc mà không cần phiên dịch.

Làm cách nào để đăng ký học?

Để tham gia các khóa học tiếng Trung giao tiếp của Chinese, bạn chỉ cần thực hiện một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Comment ngay số điện thoại hoặc gmail của bạn ngay dưới bài viết.
 • Cách 2: Gọi ngay đến số 0989543912 để được đặt lịch học và tư vấn lộ trình học tiếng Trung miễn phí.

14
Hỏi đáp trực tuyến

avatar
Huyen Ngo
Huyen Ngo

Tôi đã giao tiếp được bằng tiếng Trung, hiện tại muốn cải thiện khả năng đọc và viết. Tư vấn giúp về lộ trình học?

huyenchinese
huyenchinese

Cảm ơn bạn! Trung tâm sẽ sớm liên hệ và tư vấn cho bạn.

0326786219
0326786219

Qua Tết Âm lịch em muốn đăng kí học khóa học cho người mới bắt đầu tt tư vấn cho em mới ạ

61415174986
61415174986

Em đang ở nước ngoài và muốn đăng kí khoá học cơ bản 1-1 ạ? Trung tâm cho em xin thông tin với ạ

0961551376
0961551376

Em muốn đăng kí học khóa cơ bản A92 ạ, hiện trung tâm có thể tư vấn cho em cụ thể hơn về khóa học nayd không ạ?

0775439229
0775439229

Chổ mình hỏi ở Huế ta có lớp ko ạ