Trang chủ / Lịch khai giảng / Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung tháng 09 – 2018

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung tháng 09 – 2018

Khóa học tiếng Trung cơ bản A – Sơ cấp 1 – tháng 09 – 2018

Bài viết đề cập đến nội dung sau:

***Xem lịch khai giảng tháng mới nhất tại đây: https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-tieng-trung/

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản cấp tốc  A63

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 10/9/2018.
 • Thời gian: 8h30-10h 2-3-4-5-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 36 tiết.
 • Học phí: 4.320.000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi: 3.420.000

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản  A64

 • Khai giảng: thứ 2, ngày 17/9/2018.
 • Thời gian: 19h30-21h 2-4-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 36 tiết.
 • Học phí: 4.320.000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi: 3.420.000

Khóa học tiếng Trung cơ bản A 65

 • Khai giảng : Thứ 4 ngày 14/9/2018.
 • Thời gian: 10h-11h30 2-4-6.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 36 tiết.
 • Học phí: 4.320.000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi: 3.420.000

Khóa học tiếng Trung cơ bản A 66

 • Khai giảng: Thứ 6 ngày 14/9/2018.
 • Thời gian: 18h-19h30 2-4-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung.
 • Thời lượng: 36 tiết.
 • Học phí: 4.320.000 VNĐ/khóa

Học phí ưu đãi: 3.420.000

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc A67

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 18/9/2018.
 • Thời gian: 14h30-16h 2-3-4-5-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 36 tiết.
 • Học phí: 4.320.000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi: 3.420.000

Khóa học tiếng Trung cơ bản A68

 • Khai giảng: Thứ 5 ngày 13/9/2018.
 • Thời gian: 18h-19h30 3-5-7 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 36 tiết.
 • Học phí: 4.320.000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi: 3.420.000

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A69

 • Khai giảng: Thứ 5 ngày 13/9/2018.
 • Thời gian: 19h30-21h 3-5 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 36 tiết.
 • Học phí: 4.320.000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi: 3.420.000

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A70

 • Khai giảng: Thứ 7 ngày 15/9/2018.
 • Thời gian: 14h30-16h T7-CN hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 36 tiết.
 • Học phí: 4.320.000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi: 3.420.000

Sau khóa học bạn đạt được gì?

Bạn sẽ nắm được những cách học tiếng Trung hiệu quả qua những nội dung sau:

 • Toàn bộ khẩu ngữ, cách đọc phát âm tiếng Trung.
 • Biết viết chính xác các chữ Hán theo quy tắc thuận bút.
 • Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung.
 • Giao tiếp lưu loát với người Trung Quốc các chủ đề hàng ngày như đi ăn biết gọi phục vụ, gọi món, thanh toán, đi mua sắm biết trả giá, mặc cả, biết nói số tiền, đi ngân hàng biết đổi tiên, đi bưu điện biết gửi đồ, đi chơi biết gọi taxi, hỏi địa chỉ, làm quen biết xin số điện thoại, ……

Khóa học tiếng Trung nâng cao B – Sơ cấp 2

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B36

 • Khai giảng: Thứ 4 ngày 05/9/2018.
 • Thời gian: 19h30-21h 2-4-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200,000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 2/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B37

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 10/9/2018.
 • Thời gian: 10h-11h30 2-3-4-5-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 2/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B38

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 10/9/2018.
 • Thời gian: 8h30-10h 2-3-4-5-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 2/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao B39

 • Khai giảng: Chủ nhật ngày 16/9/2018.
 • Thời gian: 8h30-10h và 10h-11h30 chủ nhật hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 2/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao B40

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 18/9/2018.
 • Thời gian: 10h-11h30 3-5 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 2/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B41

 • Khai giảng: Thứ 5 ngày 20/9/2018.
 • Thời gian: 14h30-16h 2-3-4-5-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

Đăng ký trước ngày 2/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp thương mại B42

 • Khai giảng: Thứ 5 ngày 20/9/2018.
 • Thời gian: 18h-19h30 3-5 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 2/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao B43

 • Khai giảng: Thứ 4 ngày 26/9/2018.
 • Thời gian: 18h-19h30 2-4-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 2/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp thương mại B44

 • Khai giảng: Thứ 7 ngày 29/9/2018.
 • Thời gian: 10h-11h30 thứ 7, cn hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 2/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao C – Trung cấp 1

Lớp tiếng Trung giao tiếp thương mại C18

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 18/9/2018.
 • Thời gian: 10h-11h30 3-5 hàng tuần.
 • Giáo trình: Hán ngữ 3 + 20 chủ đề thương mại hàng ngày.
 • Đối tượng: Dành cho những bạn đã học hết Hán ngữ 2 hoặc Boya 1.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,300,000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 10/9 và theo nhóm học viên cũ : 4.320.000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký học viên học ở Trung tâm khác: 2,200,000 VNĐ/khóa

Khóa học tiếng Trung nâng cao D – Trung cấp 2

Lớp tiếng Trung giao tiếp thương mại nâng cao D9

  • Khai giảng: Thứ 4 ngày 20/09/2018
  • Đối tượng: Dành cho các học viên đã học hết Hán ngữ 3 hoặc Boya 2
  • Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 hàng tuần
  • Thời gian: 19h30-21h
  • Tổng số: 20 buổi
 • Sĩ số: 3 – 10 học viên
 • Học phí: 2,400,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký theo nhóm 5 người trước ngày 10/8: 2,200,000 VNĐ/ khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao E – Cao cấp 1

Lớp tiếng Trung thương mại nâng cao  E15

 • Khai giảng: Chủ Nhật ngày 09/09/2018
 • Đối tượng: Dành cho học viên đã học hết Hán ngữ 4 hoặc Boya 2 tại Trung tâm khác mà phản xạ được.
 • Giáo trình: Hán ngữ 5 + Giáo trình nghe nói + 20 chủ đề thương mại hàng ngày.
 • Lịch học: Thứ 7, Cn hàng tuần
 • Thời gian: 8h30-10h
 • Tổng số buổi: 20b
 • Sĩ số: 6 học viên
 • Học phí: 2,500,000 VNĐ / khóa

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký nhóm 5 người  trước ngày 05/9: 2,300,000 VNĐ/ khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao F – Cao cấp 2

Lớp tiếng Trung thương mại nâng cao  F14

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 04/09/2018
 • Đối tượng: Dành cho học viên đã học hết Hán ngữ 4 hoặc Boya 2 tại Trung tâm khác mà chưa phản xạ được.
 • Giáo trình: Hán ngữ 6 + Giáo trình nghe nói + 20 chủ đề thương mại
 • Lịch học: Thứ 3 – thứ 5  hàng tuần
 • Thời gian: 18h30-20h
 • Tổng số buổi: 20b
 • Sĩ số: 6 học viên
 • Học phí: 2,600,000 VNĐ / khóa

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký nhóm 5 người  trước ngày 2/9: 2,400,000 VNĐ/ khóa.

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung dành cho trẻ em

 • Lớp học tiếng Trung trẻ em vui lòng liên hệ đăng ký trực tiếp  hotline 0989543912 để được xếp lớp theo yêu cầu.

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung VIP theo yêu cầu

 • Lớp học VIP theo yêu cầu , học viên vui lòng liên hệ hotline 0989543912 để đăng ký và xem thông tin chi tiết tại : Khóa học tiếng Trung Vip theo yêu cầu.

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung dành cho Biên Phiên Dịch

 • Lớp học tiếng Trung Biên Phiên Dịch vui lòng liên hệ trực tiếp để được xếp lớp theo yêu cầu.

14
Hỏi đáp trực tuyến

7 Comment threads
7 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
newest oldest most voted
0904060110

Cho mình hỏi khoá học tiếng trung nâng cao F, cao cấp 2, khi nào thì có lịch khai giảng? Đầu ra sẽ là gì?

01213052222

Tư vấn giúp mình khoá học biên phiên dịch nhé

0964966801

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản cấp tốc A63 Bạn có thể tư vấn giúp mình được k ạ

01663614701

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A64: bạn có thể tư vấn giới thiệu cho mình để mình có thể bắt đầu khóa học này được k ạ

0984654056

Tư vấn cho mình khoá cơ bản học cơ bản vs?