Trang chủ / Lịch khai giảng / Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung từ 18/9 – 30/9.2018

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung từ 18/9 – 30/9.2018

Khóa học tiếng Trung cơ bản A – Sơ cấp 1

***Xem lịch khai giảng tháng mới nhất tại đây: https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-tieng-trung/

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản cấp tốc  A64

 • Khai giảng: Thứ 6 ngày 21/9/2018.
 • Thời gian: 19h30-21h 2-4-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 19/9: 1,900,000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm 3 người trở lên trước ngày 19/9: 1,700,000 VNĐ.

Khóa học tiếng Trung cơ bản A67

 • Khai giảng: Thứ 5 ngày 27/9/2018.
 • Thời gian: 18h-19h30 3-5-7 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 22/9: 1,800,000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm 3 người trở lên trước ngày 22/9: 1,700,000 VNĐ.

Khóa học tiếng Trung cơ bản A68

 • Khai giảng: Thứ 5 ngày 13/9/2018.
 • Thời gian: 18h-19h30 3-5 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 22/9: 1,800,000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm 3 người trở lên trước ngày 22/9: 1,700,000 VNĐ.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc A69

 • Khai giảng: Thứ 6 ngày 28/9/2018.
 • Thời gian: 14h30-16h 2-3-4-5-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 22/9: 1,800,000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm 3 người trở lên trước ngày 22/9: 1,700,000 VNĐ.

Khóa học tiếng Trung nâng cao B – Sơ cấp 2

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B38

 • Khai giảng: Thứ 6 ngày 21/9/2018.
 • Thời gian: 8h30-10h 2-4-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 19/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B39

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 18/9/2018.
 • Thời gian: 10h-11h30 2-3-4-5-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 15/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B40

 • Khai giảng: Thứ 5 ngày 20/9/2018.
 • Thời gian: 14h30-16h 2-3-4-5-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 2/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp thương mại B41

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 2/10/2018.
 • Thời gian: 18h-19h30 3-5 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 25/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao B42

 • Khai giảng: Thứ 4 ngày 26/9/2018.
 • Thời gian: 18h-19h30 2-4-6 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 22/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp thương mại B43

 • Khai giảng: Thứ 7 ngày 30/9/2018.
 • Thời gian: 10h-11h30 thứ 7, cn hàng tuần.
 • Đối tượng: Dành cho người đã học 1 khóa tiếng Trung cơ bản.
 • Thời lượng: 20 tiết.
 • Học phí: 2,200.000 VNĐ/khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 22/9 và theo nhóm 5 người: 1,900,000 VNĐ/khóa.
 • Đăng ký không theo nhóm học viên cũ: 2,000,000 VNĐ/khóa.

Khóa học tiếng Trung nâng cao C – Trung cấp 2

Lớp tiếng Trung giao tiếp thương mại nâng cao C30

 • Khai giảng: Thứ 3 ngày 25/09/2018
 • Đối tượng: Dành cho các học viên đã học hết Hán ngữ 3 hoặc Boya 2
 • Lịch học: Thứ 3 – thứ 5 – Thứ 7 hàng tuần
 • Thời gian: 19h30-21h
 • Tổng số: 20 buổi
 • Sĩ số: 3 – 10 học viên
 • Học phí: 2,400,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký theo nhóm 5 người trước ngày 22/9: 2,200,000 VNĐ/ khóa.

Lớp tiếng Trung giao tiếp thương mại nâng cao C32

 • Khai giảng: Thứ 2 ngày 24/09/2018
 • Đối tượng: Dành cho các học viên đã học hết Hán ngữ 3 hoặc Boya 2
 • Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 – thứ 6 hàng tuần
 • Thời gian: 18h – 19h30
 • Tổng số: 20 buổi
 • Sĩ số: 3 – 10 học viên
 • Học phí: 2,400,000 VNĐ/ khóa.

Học phí ưu đãi:

   • Đăng ký theo nhóm 5 người trước ngày 22/9: 2,200,000 VNĐ/ khóa.Khóa học tiếng Trung nâng cao D – Trung cấp 2

   Khóa học tiếng Trung nâng cao D – Trung cấp 2

   Lớp tiếng Trung giao tiếp thương mại nâng cao D11

    • Khai giảng: Thứ 2 ngày 1/10/2018
    • Đối tượng: Dành cho các học viên đã học hết Hán ngữ 3 hoặc Boya 2
    • Lịch học: Thứ 2 – thứ 4 hàng tuần
    • Thời gian: 19h30-21h
    • Tổng số: 20 buổi
   • Sĩ số: 3 – 10 học viên
   • Học phí: 2,400,000 VNĐ/ khóa.

   Học phí ưu đãi:

   • Đăng ký theo nhóm 5 người trước ngày 10/8: 2,200,000 VNĐ/ khóa.

Hỏi đáp trực tuyến

avatar