Lịch khai giảng lớp học tiếng Trung tháng 5/2021

Lịch khai giảng các lớp học tiếng Trung  tại Trung tâm tiếng Trung Chinese. Bao gồm những ưu đãi tốt nhất tháng 5/2021 dành cho những bạn có nhu cầu học tiếng Trung cơ bản, nâng cao , dịch, luyện thi HSK, khóa học tiếng trung Online…phục vụ du học, kinh doanh, lấy hàng, buôn bán, du lịch, thi HSK…
Thông tin về các khóa học tiếng Trung cụ thể như sau:

  • Lớp cơ bản dành cho học viên mới bắt đầu học tiếng Trung

 

Bài viết đề cập đến nội dung sau: ⇓

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản KH- 140

Khai giảng: 8 tháng 5

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH- 141

Khai giảng: 12 tháng 5

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 10h – 11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH1-142

Khai giảng: 13 tháng 5

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản KH- 143

Khai giảng: 13 tháng 5

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: Thứ 2-4-6

Thời gian: 14h30 – 16h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH- 144

Khai giảng: 15 tháng 5

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản KH1- 143

Khai giảng: 12 tháng 5

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH1-144

Khai giảng: 20 tháng 5

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản  KH1-145

Khai giảng: 20 tháng 5

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản KH1-146

Khai giảng: 23 tháng 5

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản  KH1-147

Khai giảng: 27 tháng 5

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 10h30-11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 148

Khai giảng: 12 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 8h30 -10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 149

Khai giảng: 20 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 10h30 -11h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 150

Khai giảng: 25 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 13h30 -15h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 151

Khai giảng: 11 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h -19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 152

Khai giảng: 15 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h -19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 153

Khai giảng: 23 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH3 – 154

Khai giảng: 12 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 8h30 – 10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH3 – 155

Khai giảng: 15 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30 – 10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH3 – 156

Khai giảng: 18 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH4 – 157

Khai giảng: 18 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH4 – 158

Khai giảng: 22 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH5 – 159

Khai giảng: 19 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung luyện thi HSK

Khai giảng:19 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung luyện thi HSK

Khai giảng:21 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Việt cho người Trung Quốc

Khai giảng: 18 tháng 5

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 10h-11h30

.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
chu thi thao
4 months ago

e nghe noi cung dc. gio hoc doc viet

Pham thị Loan Thanh
4 months ago

địa chỉ học ở đâu vậy ah