Lịch khai giảng lớp học tiếng Trung tháng 6/2021 tại Chinese

Lịch khai giảng các lớp học tiếng Trung  tại Trung tâm tiếng Trung Chinese. Bao gồm những ưu đãi tốt nhất tháng 6/2021 dành cho những bạn có nhu cầu học tiếng Trung cơ bản, nâng cao , dịch, luyện thi HSK, khóa học tiếng trung Online…phục vụ du học, kinh doanh, lấy hàng, buôn bán, du lịch, thi HSK…
Thông tin về các khóa học tiếng Trung cụ thể như sau:
Lớp cơ bản dành cho học viên mới bắt đầu học tiếng Trung

Bài viết đề cập đến nội dung sau: ⇓

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản KH- 180

Khai giảng: 8 tháng 6

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH- 181

Khai giảng: 12 tháng 6

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 10h – 11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH1-182

Khai giảng: 12 tháng 6

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản KH- 183

Khai giảng: 15 tháng 6

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: Thứ 2-4-6

Thời gian: 14h30 – 16h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH- 184

Khai giảng: 15 tháng 6

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản KH1- 185

Khai giảng: 13 tháng 6

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH1-186

Khai giảng: 17 tháng 6

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản  KH1-187

Khai giảng: 17 tháng 6

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản KH1-188

Khai giảng: 23 tháng 6

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản  KH1-189

Khai giảng: 27 tháng 6

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 10h30-11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 190

Khai giảng: 11 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 8h30 -10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 191

Khai giảng: 17 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 10h30 -11h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 192

Khai giảng: 24 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 13h30 -15h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 193

Khai giảng: 10 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h -19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 194

Khai giảng: 15 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h -19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 196

Khai giảng: 22 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH3 – 198

Khai giảng: 12 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 8h30 – 10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH3 – 199

Khai giảng: 15 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30 – 10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH3 – 200

Khai giảng: 17 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH4 – 201

Khai giảng: 19 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH4 – 202

Khai giảng: 22 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH5 – 203

Khai giảng: 18 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung luyện thi HSK

Khai giảng:20 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung luyện thi HSK

Khai giảng:23 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Việt cho người Trung Quốc

Khai giảng: 16 tháng 6

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 10h-11h30

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments