Lịch Khai giảng lớp tiếng Trung – tháng 4/2021 cơ sở Kim Mã

Tiếng Trung Chinese liên tục cập nhật lịch khai giảng mới nhất tháng 4/2021 tại cơ sở Kim Mã

Lịch Khai giảng lớp tiếng Trung tháng 4/2021 ở cơ sở Kim Mã

Đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung cơ bản, nâng cao , dịch, luyện thi HSK, khóa học tiếng trung Online…trong tháng 4/2021, Chinese xin gửi tới các bạn học viên Lịch Khai giảng đầy đủ nhất

Thông tin về các khóa học tiếng Trung cụ thể như sau:

  • Lớp cơ bản dành cho học viên mới bắt đầu học tiếng Trung

 

Bài viết đề cập đến nội dung sau: ⇓

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung cơ bản KH- 140

Khai giảng: 7 tháng 4

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH- 141

Khai giảng: 12 tháng 4

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 10h – 11h30

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH1-142

Khai giảng: 13 tháng 4

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung cơ bản KH- 143

Khai giảng: 13 tháng 4

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: Thứ 2-4-6

Thời gian: 14h30 – 16h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH- 144

Khai giảng: 15 tháng 4

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung cơ bản KH1- 143

Khai giảng: 12 tháng 4

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung cơ bản cấp tốc KH1-144

Khai giảng: 20 tháng 4

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung cơ bản  KH1-145

Khai giảng: 20 tháng 4

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung cơ bản KH1-146

Khai giảng: 23 tháng 4

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 14h30-16h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung cơ bản  KH1-147

Khai giảng: 27 tháng 4

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 10h30-11h30

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 148

Khai giảng: 12 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 8h30 -10h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 149

Khai giảng: 20 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 10h30 -11h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 150

Khai giảng: 25 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 13h30 -15h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 151

Khai giảng: 11 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h -19h30

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 152

Khai giảng: 15 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h -19h30

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH2- 153

Khai giảng: 23 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH3 – 154

Khai giảng: 12 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 8h30 – 10h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH3 – 155

Khai giảng: 15 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30 – 10h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH3 – 156

Khai giảng: 18 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH4 – 157

Khai giảng: 18 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng lớp học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH4 – 158

Khai giảng: 22 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng lớp học tiếng Trung giao tiếp nâng cao KH5 – 159

Khai giảng: 19 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5

Thời gian: 19h30 – 21h

Lịch khai giảng lớp học tiếng Trung luyện thi HSK

Khai giảng:19 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng lớp học tiếng Trung luyện thi HSK

Khai giảng:21 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng lớp học tiếng Việt cho người Trung Quốc

Khai giảng: 18 tháng 4

Thời lượng: 20 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 10h-11h30

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments