Lịch khai giảng – Trung tâm tiếng Trung Chinese | Dạy học tiếng Trung Uy tin hàng đầu https://chinese.com.vn Tiếng Trung tại CHINESE | Trung tâm dạy TIẾNG TRUNG QuỐC uy tín hàng đầu tại Việt Nam là trung tâm tiếng Trung duy nhất chỉ dạy học viên học có mục đích Sat, 15 Aug 2020 10:01:59 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung tháng 8/2020 tại Chinese https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-cac-lop-tieng-trung-thang-8-2020-tai-chinese.html https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-cac-lop-tieng-trung-thang-8-2020-tai-chinese.html#comments Sun, 26 Jul 2020 03:56:27 +0000 https://chinese.com.vn/?p=27392 https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-cac-lop-tieng-trung-thang-8-2020-tai-chinese.html/feed 13 Lịch khai giảng lớp học tiếng Trung tháng 6/2020 tại Chinese https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-hoc-tieng-trung-thang-6-2020-tai-chinese.html https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-hoc-tieng-trung-thang-6-2020-tai-chinese.html#respond Sat, 04 Jul 2020 03:09:18 +0000 https://chinese.com.vn/?p=26918 https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-hoc-tieng-trung-thang-6-2020-tai-chinese.html/feed 0 Lịch khai giảng lớp học tiếng Trung tháng 5/2020 https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-hoc-tieng-trung-thang-5-2020.html https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-hoc-tieng-trung-thang-5-2020.html#respond Sat, 04 Jul 2020 02:36:08 +0000 https://chinese.com.vn/?p=26910 https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-lop-hoc-tieng-trung-thang-5-2020.html/feed 0 Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung tháng 7/2020 tại Chinese https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-tieng-trung-thang-7-2020-tai-chinese-2.html https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-tieng-trung-thang-7-2020-tai-chinese-2.html#respond Fri, 26 Jun 2020 04:48:03 +0000 https://chinese.com.vn/?p=26729 https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-tieng-trung-thang-7-2020-tai-chinese-2.html/feed 0 Lịch Khai giảng khóa học tiếng Trung tháng 2/2020 tại Nguyễn Xiển https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-khoa-hoc-tieng-trung-2-2020-nguyen-xien.html https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-khoa-hoc-tieng-trung-2-2020-nguyen-xien.html#comments Fri, 10 Jan 2020 14:14:18 +0000 https://chinese.com.vn/?p=22573 https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-khoa-hoc-tieng-trung-2-2020-nguyen-xien.html/feed 2 Lịch Khai giảng năm mới cơ sở Kim Mã tháng 2/2020 https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-nam-moi-co-so-kim-ma-thang-2-2020.html https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-nam-moi-co-so-kim-ma-thang-2-2020.html#respond Fri, 27 Dec 2019 00:28:08 +0000 https://chinese.com.vn/?p=21870 https://chinese.com.vn/lich-khai-giang-nam-moi-co-so-kim-ma-thang-2-2020.html/feed 0