Trang chủ / Lịch khai giảng / Lịch khai giảng tiếng Trung Giao tiếp Cơ bản, Nâng cao, Cấp tốc tháng 9/2019 tại Kim Mã

Lịch khai giảng tiếng Trung Giao tiếp Cơ bản, Nâng cao, Cấp tốc tháng 9/2019 tại Kim Mã

Trung tâm tiếng Trung Chinese trân trọng gửi tới các học viên chương trình học, lịch học các lớp tiếng Trung Cơ bản, Nâng cao, Dịch, Luyện thi HSK, Khóa học online… và những ưu đãi tốt nhất tháng 9/2019 Dành cho những bạn có nhu cầu học tiếng Trung phục vụ kinh doanh, lấy hàng, buôn bán, du lịch, thi HSK…

Thông tin về các khóa học tiếng Trung cụ thể như sau:

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản 9/2019 

Mục lục bài viết

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A186

Khai giảng: 13/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-3-4-5-6

Thời gian: 9h-10h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A184

Khai giảng: 09/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A185

Khai giảng: 18/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A186

Khai giảng: 23/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A187

Khai giảng: 27/09/2018

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: Thứ 2-4-6

Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A188

Khai giảng: 11/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 13h30-15h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A189

Khai giảng: 16/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 15h-16h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A190

Khai giảng: 16/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 13h30-15h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A191

Khai giảng: 18/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 13h30-15h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A192

Khai giảng: 23/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: Thứ 2-4-6

Thời gian: 15h-16h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A192

Khai giảng: 11/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A193

Khai giảng: 13/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A194

Khai giảng: 20/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A195

Khai giảng: 25/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A196

Khai giảng: 10/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A197

Khai giảng: 17/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A198

Khai giảng: 12/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 13h30-15h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A199

Khai giảng: 17/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 15h-16h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A200

Khai giảng: 24/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 15h-16h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A201

Khai giảng: 12/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A202

Khai giảng: 17/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung cơ bản A203

Khai giảng: 24/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B

Khai giảng:16/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B

Khai giảng:18/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 13h30-15h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B

Khai giảng:13/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B

Khai giảng:16/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 19h30-21h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao B

Khai giảng:12/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 18h-19h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao C

Khai giảng: 16/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 2-4-6

Thời gian: 10h-11h30

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao D

Khai giảng: 17/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 8h30-10h

Lịch khai giảng Khóa học tiếng Trung thương mại

Khai giảng: 17/09/2019

Thời lượng: 36 buổi

Lịch học: thứ 3-5-7

Thời gian: 15h-16h30

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA ÔN THI HSK

Khai giảng: 18/9/2019

Thời lượng: 30 buổi

Lịch học: Thứ 2,4,6

Thời gian: 18h-19h30

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA ÔN THI HSK

Khai giảng: 26/9/2019

Thời lượng: 30 buổi

Lịch học: Thứ 3-5-7

Thời gian: 19h30-21h

Khoá học tiếng Trung Online tháng 9-2019

Lớp học tiếng Trung Online vui lòng liên hệ đăng ký trực tiếp  hotline 0989543912 để được xếp lớp theo yêu cầu.

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung dành cho trẻ em

Lớp học tiếng Trung trẻ em vui lòng liên hệ đăng ký trực tiếp  hotline 0989543912 để được xếp lớp theo yêu cầu.

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung VIP theo yêu cầu

Lớp học VIP theo yêu cầu , học viên vui lòng liên hệ hotline 0989543912 để đăng ký và xem thông tin chi tiết tại : Khóa học tiếng Trung Vip theo yêu cầu.

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung dành cho Biên Phiên Dịch

Lớp học tiếng Trung Biên Phiên Dịch vui lòng liên hệ trực tiếp để được xếp lớp theo yêu cầu.

Yếu tố quyết định thành công của bạn 

  • Môi trường giao tiếp: Lớp học ít người, bạn được tương tác giữa các học viên,giúp bạn tăng cường khả năng tư duy, phản ứng nhanh. tự tin giao tiếp.
  • Giáo viên: Giúp bạn làm việc nhóm, hỗ trợ bạn tương tác, giúp bạn cách nhớ mẹo. Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn cẩn thận và chi tiết, từng bước để có thể học giao tiếp tiếng Trung thành thạo.
  • Học viên: Giữa các học viên phải có sự thảo luận, thực hành dựa trên nhu cầu giao tiếp thực tế thì bạn mới có thể thành công.

Sau khóa học bạn đạt được gì?

  • Phát âm chuẩn
  • Tự tin giao tiếp với người Trung Quốc.
  • Có thể đi Trung Quốc mà không cần phiên dịch.

Hỏi đáp trực tuyến

avatar