Học tiếng Trung qua Bài hát

Lời bài hát: Thế Giới Ảo Tình Yêu Thật bằng tiếng Trung | Phiên âm

Lời bài hát Thế giới ảo tình yêu thật  tiếng Trung

是多么的爱你给我
虽然我从来没有注意到
只要保持与每个情感永远转身
无法摆脱思想的流动
迷人的微笑与温柔的眼神
每次他笑了,他就傻眼了
一个人在天上,一个在天上
网恋但会诚实地告诉你
我想通过空间飞行与您联系
我想和你一起走在阳光路上
让我爱你与所有的
他在那里,将是NEN
不管你做什么,我依然爱你
虽然我和你在一起,有多少男生跟你?
因为你是等于这个世界上你是什么都不怕
这是只为你
是多么的爱你给我
虽然我从来没有注意到
只要保持与每个情感永远转身
无法摆脱思想的流动
迷人的微笑与温柔的眼神
每次他笑了,他就傻眼了
一个人在天上,一个在天上
网恋但会诚实地告诉你
我想通过空间飞行与您联系
我想和你一起走在阳光路上
让我爱你与所有的
他在那里,将是NEN
不管你做什么,我依然爱你
虽然我和你在一起,有多少男生跟你?
因为你是等于这个世界上你是什么都不怕
这只是让你坑..
我想爱你
我想和你在一起
想和你走在阳光路上
让我爱你与所有的
他是有嫩嫩(嫩嫩)
不管你做什么,我依然爱你
虽然我和你在一起,有多少男生跟你?
因为你是等于这个世界上你是什么都不怕
这是只为你
我爱你
哈哈哈哈哈哈哈……

Lời bài hát Thế giới ảo tình yêu thật Phiên âm Pinyin

Shì duōme de ài nǐ gěi wǒ
suīrán wǒ cónglái méiyǒu zhùyì dào
zhǐyào bǎochí yǔ měi gè qínggǎn yǒngyuǎn zhuǎnshēn
wúfǎ bǎituō sīxiǎng de liúdòng
mírén de wéixiào yǔ wēnróu de yǎnshén
měi cì tā xiàole, tā jiù shǎyǎnle
yīgè rén zài tiānshàng, yīgè zài tiānshàng
wǎngliàn dàn huì chéngshí dì gàosù nǐ
wǒ xiǎng tōngguò kōngjiān fēixíng yǔ nín liánxì
wǒ xiǎng hé nǐ yīqǐ zǒu zài yángguāng lùshàng
ràng wǒ ài nǐ yǔ suǒyǒu de
tā zài nàlǐ, jiāng shì NEN
bùguǎn nǐ zuò shénme, wǒ yīrán ài nǐ
suīrán wǒ hé nǐ zài yīqǐ, yǒu duō shào nánshēng gēn nǐ?
Yīnwèi nǐ shì děngyú zhège shìjiè shàng nǐ shì shénme dōu bùpà
zhè shì zhǐ wèi nǐ

shì duōme de ài nǐ gěi wǒ
suīrán wǒ cónglái méiyǒu zhùyì dào
zhǐyào bǎochí yǔ měi gè qínggǎn yǒngyuǎn zhuǎnshēn
wúfǎ bǎituō sīxiǎng de liúdòng
mírén de wéixiào yǔ wēnróu de yǎnshén
měi cì tā xiàole, tā jiù shǎyǎnle
yīgè rén zài tiānshàng, yīgè zài tiānshàng
wǎngliàn dàn huì chéngshí dì gàosù nǐ
wǒ xiǎng tōngguò kōngjiān fēixíng yǔ nín liánxì
wǒ xiǎng hé nǐ yīqǐ zǒu zài yángguāng lùshàng
ràng wǒ ài nǐ yǔ suǒyǒu de
tā zài nàlǐ, jiāng shì NEN
bùguǎn nǐ zuò shénme, wǒ yīrán ài nǐ
suīrán wǒ hé nǐ zài yīqǐ, yǒu duō shào nánshēng gēn nǐ?
Yīnwèi nǐ shì děngyú zhège shìjiè shàng nǐ shì shénme dōu bùpà
zhè zhǐshì ràng nǐ kēng..
Wǒ xiǎng ài nǐ
wǒ xiǎng hé nǐ zài yīqǐ
xiǎng hé nǐ zǒu zài yángguāng lùshàng
ràng wǒ ài nǐ yǔ suǒyǒu de
tā shì yǒu nèn nèn (nèn nèn)
bùguǎn nǐ zuò shénme, wǒ yīrán ài nǐ
suīrán wǒ hé nǐ zài yīqǐ, yǒu duō shào nánshēng gēn nǐ?
Yīnwèi nǐ shì děngyú zhège shìjiè shàng nǐ shì shénme dōu bùpà
zhè shì zhǐ wèi nǐ
wǒ ài nǐ
hāhāhāhā hā hā hā……

Lời bài hát Thế giới ảo tình yêu thật  tiếng Việt

Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi
Dẫu biết em chưa bao giờ để ý
Cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng
Chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ
Nụ cười duyên dáng ánh mắt hiền hòa
Cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng
Người ở một nơi, anh ở một trời
Tình yêu online nhưng a sẽ thật thà nói với em
Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em
Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng
Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì
Anh đang có và sắp có và sẽ có
Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em
Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh
Anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này
Nơi đó chỉ giành riêng cho em
Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi
Dẫu biết em chưa bao giờ để ý
Cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng
Chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ
Nụ cười duyên dáng ánh mắt hiền hòa
Cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng
Người ở một nơi, anh ở một trời
Tình yêu online nhưng a sẽ thật thà nói với em
Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em
Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng
Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì
Anh đang có và sắp có và sẽ có
Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em
Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh
Anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này
Nơi đó chỉ giành riêng cho em hố hố ô..
Anh muốn được yêu em
Anh muốn được bên em
muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng
Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì
Anh đang có và sắp có và sẽ có(và sẽ có và sẽ có)
Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em
Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh
Anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này
Nơi đó chỉ giành riêng cho em
Anh yêu.. em…
Ha há hà há ha ha hà…

Lời bài hát Thế giới ảo tình yêu thật  tiếng Anh

How much love you give me
Even though I never noticed
Just keep on with each emotion forever turn around
Can not escape the flow of thought
Charming smile with gentle eyes
Every time he laughed he was dumbfounded
One person in the sky, one in the sky
Love online but will honestly tell you
I want to fly through space to reach you
I want to walk with you on the sunny road
Let me love you with all that
He is there and going to be and will be
No matter what you do, I still love you
Even though I’m with you, how many boys are with you?
You are not afraid of anything because you are equal to this world
It’s just for you
How much love you give me
Even though I never noticed
Just keep on with each emotion forever turn around
Can not escape the flow of thought
Charming smile with gentle eyes
Every time he laughed he was dumbfounded
One person in the sky, one in the sky
Love online but will honestly tell you
I want to fly through space to reach you
I want to walk with you on the sunny road
Let me love you with all that
He is there and going to be and will be
No matter what you do, I still love you
Even though I’m with you, how many boys are with you?
You are not afraid of anything because you are equal to this world
It’s just for you pit ..
I want to love you
I want to be with you
Want to walk with you on the sunny road
Let me love you with all that
He is there and will be and will be (and will be and will be)
No matter what you do, I still love you
Even though I’m with you, how many boys are with you?
You are not afraid of anything because you are equal to this world
It’s just for you
I love you
Ha ha ha ha ha ha ha …

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button