Lớp học tiếng Trung khuyến học đặc biệt năm tháng 12- 2015

Trung tâm tiếng Trung Chinese thông báo tới các học viên tại Trung tâm chương trình khuyến học nhân dịp tết nguyên đán 2015 như sau:

Chương trình áp dụng cho các học viên đăng ký khóa học tiếng Trung sau tết nguyên đán 2015:

* Từ ngày 26/01/2015 – 04/02/2015 :

  • Giảm 40% học phí các khóa học tiếng Trung sơ cấp từ đầu (Hán ngữ 1).
  • Giảm 500.000 VNĐ khi đăng ký 2 khóa (30 buổi) . Áp dụng từ Hán ngữ 2 trở lên.
  • Giảm 150.000 VNĐ khi đăng ký 1 khóa (15 buổi). Áp dụng từ Hán ngữ 2 trở lên.

*Từ 04/02/2015 – 27/02/2015:

Giảm 20% học phí các khóa học sơ cấp từ đầu (Hán ngữ 1).

Giảm 300.000 VNĐ khi đăng ký 2 khóa (30 buổi). Áp dụng từ Hán ngữ 2 trở lên.

Giảm 100.000 VNĐ khi đăng ký 1 khóa (15 buổi). Áp dụng từ Hán ngữ 2 trở lên.

Chú ý: Chương trình không giải quyết việc rút học phí cho các học viên khi đã đăng ký tham gia chương trình khuyến học.

Hỏi đáp trực tuyến