1314520 是什么意思呢?1314520shi shen me yi si ne1314520 nghĩa là gì nè 啊!我想想啊a wo xiang xiang aem nghĩ một chút đã 1314520 就是一生一世我爱你1314520 Jiushi yi sheng yi shi wo ai ni1314520 là một đời một kiếp em yêu anh 1314920:一生一世就爱你1314920 yi sheng yi shi jiu ai ni1314920 một đời một kiếp chính là yêu anh 1573:一往情深1573 yi wang qing shen1573 tình sâu mãi mãi 147:一世情147 yi shi qing147 một kiếp tình 3344587:生生世世不变心3344587 sheng sheng shi shi bu bian xinđời đời kiếp kiếp không thay lòng 3399:长长久久3399 chang chang jiu jiu3399 lâu lâu dài dài 3344到白头3344 dao bai tou3344 đến bạc đầu 2030999:爱你想你久久久2030999 ai ni xiang ni jiu jiu jiu2030999 yêu anh nhớ anh lâu thiệt lâu 3731真心真意3731 zhen xin zhen shi3731 thật tâm thật ý 04551:你是我唯一04551 ni shi wo wei yi04551 anh là duy nhất của em 5452830:无时无刻不想你5452830: wu shi wu ke bu xiang nikhông thời khắc nào là không nhớ tới anh 1711:一心一意1711 yi xin yi yitoàn tâm toàn ý 045926:你是我最爱的045926 ni shi wo zui ai deanh là người em yêu nhất 1314920:一生一世就爱你1314920 yi sheng yi shi jiu ai ni1314920 một đời một kiếp chính là yêu anh 1573:一往情深1573 yi wang qing shen1573 tình sâu mãi mãi 147:一世情147 yi shi qing147 một kiếp tình 3344587:生生世世不变心3344587 sheng sheng shi shi bu bian xinđời đời kiếp kiếp không thay lòng 3399:长长久久3399 chang chang jiu jiu3399 lâu lâu dài dài 3344到白头3344 dao bai tou3344 đến bạc đầu 2030999:爱你想你久久久2030999 ai ni xiang ni jiu jiu jiu2030999 yêu anh nhớ anh lâu thiệt lâu 3731真心真意3731 zhen xin zhen shi3731 thật tâm thật ý 04551:你是我唯一04551 ni shi wo wei yi04551 anh là duy nhất của em 5452830:无时无刻不想你5452830: wu shi wu ke bu xiang nikhông thời khắc nào là không nhớ tới anh 1711:一心一意1711 yi xin yi yitoàn tâm toàn ý 045926:你是我最爱的045926 ni shi wo zui ai deanh là người em yêu nhất 2030999:爱你想你久久久2030999 ai ni xiang ni jiu jiu jiu2030999 yêu anh nhớ anh lâu thiệt lâu 3731真心真意3731 zhen xin zhen shi3731 thật tâm thật ý 04551:你是我唯一04551 ni shi wo wei yi04551 anh là duy nhất của em 5452830:无时无刻不想你5452830: wu shi wu ke bu xiang nikhông thời khắc nào là không nhớ tới anh 1711:一心一意1711 yi xin yi yitoàn tâm toàn ý 045926:你是我最爱的045926 ni shi wo zui ai deanh là người em yêu nhất

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

⭐ Nhấp vào Lyrics để nghe lại từng đoạn của bài ⭐