你说你爱了不该爱的人nǐ shuō nǐ ài le bù gāi ài de rénAnh nói rằng anh đã yêu người không nên yêu 你的心中满是伤痕nǐ de xīn zhōng mǎn shì shāng hénTrong tim anh tràn ngập những vết thương 你说你犯了不该犯的错nǐ shuō nǐ fàn le bù gāi fàn de cuòAnh nói anh đã phạm lỗi lầm không nên phạm phải 心中满是悔恨xīn zhōng mǎn shì huǐ hènTrong tin tràn ngập sự hối hận 你说你尝尽了生活的苦nǐ shuō nǐ cháng jìn le shēng huó de kǔAnh nói anh đã nếm hết những khổ đâu trong cuộc đời 找不到可以相信的人zhǎo bù dào kě yǐ xiāng xìn de rénTìm chẳng thấy người có thể tin tưởng 你说你感到万分沮丧nǐ shuō nǐ gǎn dào wàn fēn jǔ sāngAnh nói rằng anh cảm nhận thấy vạn phần chán nản 甚至开始怀疑人生shèn zhì kāi shǐ huái yí rén shēngThậm chí bắt đầu nghi ngờ đời người 早知道伤心总是难免的zǎo zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn deSớm đã biết đau lòng là điều khó tránh khỏi 你又何苦一往情深nǐ yòu hé kǔ yī wǎng qíng shēnAnh đâu cần tình sâu vĩnh cửu 因为爱情总是难舍难分yīn wèi ài qíng zǒng shì nán shè nán fēnBởi ái tình luôn khó từ bỏ, khó phân định 何必在意那一点点温存hé bì zài yì nà yī diǎn diǎn wēn cúnHà tất phải để ý đến một chút dịu dàng ấy 要知道伤心总是难免的yào zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn deNên biết rằng đau lòng luôn là chuyện khó tránh khỏi 在每一个梦醒时分zài měi yī gè mèng xǐng shí fēnMỗi một thời khắc tỉnh mộng 有些事情你现在不必问yǒu xiē shì qíng nǐ xiàn zài bù bì wènCó chút tâm tình anh giờ đây đừng nên hỏi 有些人你永远不必等yǒu xiē rén nǐ yǒng yuǎn bù bì děngCó những người mà vĩnh viễn không nên đợi chờ 你说你爱了不该爱的人nǐ shuō nǐ ài le bù gāi ài de rénAnh nói rằng anh đã yêu người không nên yêu 你的心中满是伤痕nǐ de xīn zhōng mǎn shì shāng hénTrong tim anh tràn ngập những vết thương 你说你犯了不该犯的错nǐ shuō nǐ fàn le bù gāi fàn de cuòAnh nói anh đã phạm lỗi lầm không nên phạm phải 心中满是悔恨xīn zhōng mǎn shì huǐ hènTrong tin tràn ngập sự hối hận 你说你尝尽了生活的苦nǐ shuō nǐ cháng jìn le shēng huó de kǔAnh nói anh đã nếm hết những khổ đâu trong cuộc đời 找不到可以相信的人zhǎo bù dào kě yǐ xiāng xìn de rénTìm chẳng thấy người có thể tin tưởng 你说你感到万分沮丧nǐ shuō nǐ gǎn dào wàn fēn jǔ sāngAnh nói rằng anh cảm nhận thấy vạn phần chán nản 甚至开始怀疑人生shèn zhì kāi shǐ huái yí rén shēngThậm chí bắt đầu nghi ngờ đời người 早知道伤心总是难免的zǎo zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn deSớm đã biết đau lòng là điều khó tránh khỏi 你又何苦一往情深nǐ yòu hé kǔ yī wǎng qíng shēnAnh đâu cần tình sâu vĩnh cửu 因为爱情总是难舍难分yīn wèi ài qíng zǒng shì nán shè nán fēnBởi ái tình luôn khó từ bỏ, khó phân định何必在意那一点点温存hé bì zài yì nà yī diǎn diǎn wēn cúnHà tất phải để ý đến một chút dịu dàng ấy 何必在意那一点点温存hé bì zài yì nà yī diǎn diǎn wēn cúnHà tất phải để ý đến một chút dịu dàng ấy 要知道伤心总是难免的yào zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn deNên biết rằng đau lòng luôn là chuyện khó tránh khỏi 在每一个梦醒时分zài měi yī gè mèng xǐng shí fēnMỗi một thời khắc tỉnh mộng 有些事情你现在不必问yǒu xiē shì qíng nǐ xiàn zài bù bì wènCó chút tâm tình anh giờ đây đừng nên hỏi 有些人你永远不必等yǒu xiē rén nǐ yǒng yuǎn bù bì děngCó những người mà vĩnh viễn không nên đợi chờ 早知道伤心总是难免的zǎo zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn deSớm đã biết đau lòng là điều khó tránh khỏi 你又何苦一往情深nǐ yòu hé kǔ yī wǎng qíng shēnAnh đâu cần tình sâu vĩnh cửu 因为爱情总是难舍难分yīn wèi ài qíng zǒng shì nán shè nán fēnBởi ái tình luôn khó từ bỏ, khó phân định 何必在意那一点点温存hé bì zài yì nà yī diǎn diǎn wēn cúnHà tất phải để ý đến một chút dịu dàng ấy 要知道伤心总是难免的yào zhī dào shāng x